13.2.2023 14:00

Cinia myy omistuksensa Adola Oy:stä

Cinia Oy ja hollantilainen infrasijoitusyhtiö DIF Capital Partners ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Cinia myy koko omistuksensa Adola Oy:stä DIF Capital Partnersille. Cinia on omistanut yhtiöstä 19,9 % ja kaupan toteutumisen myötä Adola Oy:n omistus on kokonaan DIF Capital Partnersin hallinnoimalla rahastolla.  

Adola Oy perustettiin vuonna 2019 rakentamaan FTTH-verkkoja (Fiber-to-the-home) Suomeen, koska valokuituverkkoinfrassa oli tällöin merkittävä investointivaje. 

Vähemmistöomistaja Cinia halusi olla mukana yhtiössä parantaakseen Suomen tietoliikenteen runkoyhteyksiä sekä olla mahdollistamassa Suomen digitaalisen talouden ja elinkeinoelämän nopeampaa kehittymistä.

Nyt Adola Oy:n toiminta on lähtenyt voimakkaaseen kasvuun, ja FTTH-markkina on kehittynyt siten, että Cinialla ei ole enää tarvetta toimia Adolan vähemmistöomistajana. Cinian toimitusjohtaja Ari-Jussi Knaapila toteaa: ”Olemme saavuttaneet tavoitteemme ja kansallisen valokuituinframme investointivajetta on saatu kurotuksi pienemmäksi. Tehtävämme on tältä osin siis suoritettu ja keskitymme nyt ydinliiketoimintojemme kehittämiseen.”

Kauppasopimukseen liittyy vielä joitakin teknisiä kaupan vahvistumisen ehtoja, jotka ovat edellytyksinä kaupan toteutumiseksi. Tavoite on saada kauppa vahvistettua lähipäivien aikana. 

Lisätietoja:

Ari-Jussi Knaapila, toimitusjohtaja, Cinia Oy, aj.knaapila@cinia.fi