<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=444991906801021&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
15.11.2019 9:00

Cinialle kyberturvallisuuden sertifikaatti

Cinialle on 5.11.2019 myönnetty Finnish Cyber Security -sertifikaatti (FINCSC). Sertifikaatti on voimassa vuoden. Tunnustus on myönnetty Cinialle nyt kolmena vuotena peräkkäin.

FINCSC on yrityksille ja yhteisöille luotu sertifiointijärjestelmä tietojen turvaamiseen ja liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseen. Menetelmä koostuu sertifiointia hakevan yrityksen suorittamasta itsearvioinnista sekä akkreditoidun arviointilaitoksen itsearvioinnille toteuttamasta katselmoinnista.

Arviointi kohdistui Cinian sisäverkkoon sekä sisäverkosta henkilöstölle ja asiakkaille tarjottaviin tietotekniikkapalveluihin. Arvioinnin piiriin kuuluivat lisäksi Cinian tietojen käsittelyyn käytettävät päätelaitteet ja sisäverkkoon muodostettavat etäyhteydet. Cinialle myönnetty sertifikaatti osoittaa, että Cinia kykenee huolehtimaan vaatimustenmukaisesta tietoturvasta sekä takaamaan toimivat ja luotettavat palvelut kumppaneillemme ja asiakkaillemme.

FINCSC-sertifiointijärjestelmää ylläpitää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa toimiva kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus JYVSECTEC. JYVSECTEC toimii yhteistyössä sertifiointipalveluja tarjoavien arviointilaitosten ja ohjausryhmän kanssa. FINCSC-sertifiointijärjestelmän ohjausryhmä koostuu elinkeinoelämän ja julkishallinnon organisaatioista.