<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=444991906801021&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
4.5.2017 9:00

Cinialle myönnetty yritysturvallisuustodistus

Cinia Group Oy:lle on myönnetty yritysturvallisuustodistus, Facility Security Clearance (FSC). Todistuksen myöntäminen perustuu vuoden 2015 alussa voimaan tulleeseen turvallisuusselvityslakiin. Todistus voidaan myöntää suomalaiselle yritykselle, jonka on turvallisesti kyettävä käsittelemään asiakkaanaan olevan julkishallinnon organisaation salassa pidettävää tietoa.

Esityksen yritysselvitysmenettelyn aloittamiseksi Ciniassa teki Puolustusvoimat, joka myös on todistuksen myöntäjä. Puolustusvoimilla on jatkossa oikeus auditoida Cinian toiminta ja varmistua turvallisuusjärjestelyjen ajantasaisuudesta. Auditointiin sisältyy hallinnollisen ja fyysisen turvallisuuden sekä henkilö- ja tietoturvallisuuden järjestelyt.

- Turvallisuus ja luotettavuus ovat Cinian liiketoiminnan kulmakiviä. Tämä todistus on meille erittäin tärkeä. Se vahvistaa, että käyttämämme työskentelymenetelmät ovat turvallisia ja osoittaa kaikille liiketoimintaosapuolille, että Cinia on luotettava kumppani. Todistus vähentää jatkossa tarvetta erillisille Ciniaan kohdistetuille turvallisuusauditoinneille ja näin nopeutta liiketoimintaprosessejamme, sanoo Cinian turvallisuusjohtaja Pertti Hyvärinen.

Yritysturvallisuustodistusta vaaditaan usein kansallisissa ja kansainvälisissä julkishallinnon kilpailutuksissa osoittamaan, että yritys kykenee käsittelemään turvallisesti salassa pidettävää tietoaineistoa.

– Näen saamamme todistuksen tärkeänä mahdollistajana myös Cinian kansainvälisen liiketoiminnan laajentamiselle, painottaa Hyvärinen.

Yritysturvallisuustodistuksen saamisen edellytyksenä Cinia on sitoutunut ylläpitämään turvallisuusjärjestelynsä vaaditulla tasolla. Todistus on voimassa viisi vuotta, jonka kuluessa turvallisuustason ylläpito varmistetaan auditoinnein.

Lisätietoja:

Cinia Group Oy, Pertti Hyvärinen, Senior Vice President, Cyber and Security Affairs, puh. +358 400 377359, pertti.hyvarinen(at)cinia.fi

 

Cinia Group tarjoaa älykkäitä verkko-, pilvi- ja ohjelmistopalveluita, jotka poistavat etäisyyksien merkityksen sekä parantavat maailman toimivuutta ja turvallisuutta. Vahva osaaminen kriittisten järjestelmien kehittämisessä perustuu tinkimättömään tapaan varmistaa toimintavarmuus ja tietoturva kaikissa tilanteissa. Edistyksellinen pilvipohjainen toimintaympäristö tarjoaa kyberturvallisen ICT-infrastuktuurin, joka vastaa vaativimpienkin organisaatioiden tarpeisiin. Tuhansien kilometrien mittainen oma optinen runkoverkko ja Cinia C-Lion1-merikaapeli tarjoavat lyhyimmän ja nopeimman reitin Keski-Euroopan verkkosolmuista Pohjois-Euroopan datakeskuksille ihanteellisiin oloihin sekä Aasian ja itäisen Euroopan markkinoille.