5.8.2019 10:00

Cinialle tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän ISO27001-sertifikaatti

Cinia Oy:lle on myönnetty kansainvälisesti tunnustettu tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän ISO/IEC 27001:2013 -sertifikaatti, joka kattaa Cinian Service Desk -toiminnan sekä tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän yhtiötasoisen ohjauksen, kuten yritystasoiset turvallisuuspolitiikat, -ohjeet ja -käytännöt. 

Cinian Service Desk päivystää vuorokauden ympäri ja on keskeinen osa Cinian tuottamien jatkuvien palveluiden ylläpitoa ja valvontaa. Service Desk toimii yhteyspisteenä Cinian asiakkaisiin.

- Ciniassa turvallisuus on keskeinen osa palvelujamme ja toimintaamme. Alallamme on elinehto pysyä turvallisuushaasteiden kehityksessä mukana. Sertifikaatin saavuttaminen on hieno osoitus niin meille itsellemme kuin asiakkaillemmekin siitä, että toimintamme tietoturvallisuuden taso vastaa korkeimpia standardeja ja kestää kansainvälistä vertailua. Asiakkaittemme näkökulmasta nyt Cinialle myönnetty sertifikaatti tarkoittaa, että tuottamiemme palveluiden turvallisuuteen voidaan luottaa, kertoo Cinian toimitusjohtaja Ari-Jussi Knaapila.

- ISO27001-sertifikaatin olemassaolo pienentää tai usein poistaa kokonaan erillisten turvallisuusauditointien tarpeen asiakkailtamme tai kumppaneiltamme. Sertifikaatin edellyttämä jatkuvan kehittämisen periaate varmistaa asiakkaillemme sen, että Cinialla on käytössään ajantasaiset tietoturvallisuuden ylläpitämisen työkalut ja menetelmät. Uskon, että asiakkaamme pitävät tätä tärkeänä, painottaa tietohallinto- ja turvallisuusjohtaja Pertti Hyvärinen.

Auditoinnissa varmennettiin turvallisuuskontrollien toimivuus ja vastaavuus ISO/IEC 27001 -standardin vaatimuksiin. Cinian Service Deskin toiminta sai auditoinnissa useita positiivisia huomioita muun muassa perehdytyskäytännöistä sekä yhteistyöstä ja toimivasta kommunikaatiosta kenttäorganisaation kanssa.

ISO/IEC 27001 on kansainvälinen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmästandardi riskien arvioinnin ja tarvittavien ehkäisevien toimenpiteiden toteuttamiseen. Standardi asettaa vaatimukset organisaation tietoihin kohdistuvien riskien tunnistamiseen ja niiden tehokkaaseen hallintaan.

Sertifioinnin suoritti Cinialle DNV-GL Oy.

Lisätietoja

Pertti Hyvärinen, tietohallinto- ja turvallisuusjohtaja, Cinia Oy
Puh. 040 0377 359, sposti: pertti.hyvarinen(at)cinia.fi

Cinia tarjoaa turvallisia korkean käytettävyyden tietoverkko- ja ohjelmistoratkaisuja. Toimintamme perustana on vankka asiantuntemus modernista sovelluskehityksestä, tietoverkkoteknologioista ja kriittisistä toimintaympäristöistä.

Noin 15 000 reittikilometrin laajuinen optinen kuituverkkomme C-Lion1-merikaapeleineen mahdollistaa nopeimmat tietoliikenneratkaisut Keski-Eurooppaan sekä Aasian ja itäisen Euroopan markkinoille. Yhdistämällä omia ja kumppaniemme palveluja toteutamme luotettavia kokonaisratkaisuja, jotka mahdollistavat asiakkaidemme digitaaliset menestystarinat. Lisätietoa Cinia Oy:stä: www.cinia.fi