15.2.2021 10:00

Cinian asiakastyytyväisyys erinomaisella tasolla

Cinian asiakkaiden tyytyväisyys on säilynyt erinomaisella tasolla. Tuoreen tutkimustuloksen mukaan, Cinia koetaan hyvänä ja luotettavana yhteistyökumppanina, joka arvostaa asiakkaitaan.

Cinia mittaa säännöllisesti asiakastyytyväisyyttään kehittääkseen palvelu- ja projektiliiketoimintaansa. Tulokset ovat kehittyneet positiivisesti jo useamman vuoden ajan ja Cinian asiakkaiden suositteluhalukkuus ja asiakastyytyväisyys ovat säilyneet erinomaisella tasolla myös tuoreimman, vuoden vaihteessa tehdyn tutkimuksen mukaan.  Suositteluhalukkuutta mittaava NPS (Net Promoter Score) on nyt 51 ollen lähes samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Asiakkaat kokevat Cinian asiakaslähtöiseksi ja luotettavaksi kumppaniksi, jonka kanssa yhteistyö on helppoa ja vaivatonta. Selkeimmät suosittelua lisäävät tekijät ovat palveluiden ja tuotteiden toimivuus ja laatu sekä luotettavuus ja ammattitaito. Myös asiakkaiden kokonaistyytyväisyyttä mittaavan CSI-indeksin (Customer Satisfaction Index) tulos 80, on erinomaisella tasolla. Indeksi kertoo täysin ja hyvin tyytyväisten asiakkaiden osuuden kaikista vastaajista.

"Poikkeuksellinen vuosi on osoittanut meille, että tavoitettavuus ja asiakkaan kuuntelu on nyt entistäkin tärkeämpää, kun henkilökohtaiset kohtaamiset ovat vähentyneet. Tutkimuksen tulokset ovat osoitus siitä, että olemme onnistuneet kuuntelemaan asiakkaitamme herkällä korvalla ja pitämään palvelumme tason edelleen korkealaatuisena”, toteaa Cinian toimitusjohtaja Ari-Jussi Knaapila.

Suurin osa tutkimukseen vastanneista sanoo jatkavansa yhteistyötä Cinian kanssa myös jatkossa.

”Olen erittäin iloinen asiakkaidemme osoittamasta luottamuksesta. Panostamme myös jatkossa  asiakastyöhön ja laatuun kaikessa toiminnassamme, jatkaa Ari-Jussi Knaapila.

Taloustutkimus Oy toteutti tutkimuksen puhelinhaastatteluina jo seitsemättä kertaa. Tutkimuksessa käytettiin Corporate 360˚ CUSTOMER-tutkimuskonseptia, jonka avulla selvitetään, kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat toiminnan eri osa-alueisiin ja mikä on näiden merkitys kokonaistyytyväisyyden kannalta.

Lisätiedot:

Henri Kronlund, henkilöstö- ja viestintäjohtaja, Cinia Oy, puh. +358 50 494 4455, henri.kronlund(at)cinia.fi