2.2.2022 10:45

Cinian asiakastyytyväisyys jatkaa nousujohteista kehitystä

Taloustutkimus mittasi jälleen Cinian asiakastyytyväisyyttä. Sekä NPS että CSI-indeksi kohosivat edellisestä mittauksesta.

Tietoverkko-, ohjelmisto- ja kyberturvallisuuspalveluita toimittava Cinia mittaa säännöllisesti asiakastyytyväisyyttään palvelu- ja projektiliiketoimintansa kehittämiseksi. Vuosittain toteutettavassa laajemmassa tutkimuksessa mitataan muun muassa palvelujen laatua ja toimitusprosessien sujuvuutta sekä asiakaspalvelun ja yhteyshenkilöiden toimintaa.

Viimeisimmän mittauksen tulokset noudattelevat aiempien tutkimusten nousujohteista kehitystä niin asiakkaiden suositteluhalukkuuden kuin myös kokonaistyytyväisyyden osalta. Cinia koetaan hyvänä ja luotettavana yhteistyökumppanina, joka myös arvostaa asiakkaitaan.


Asiakkaiden suositteluhalukkuus nyt korkeimmillaan


Suositteluhalukkuutta mittaava NPS-luku on 58 (Net Promoter Score), ja on nyt korkeampi kuin koskaan aiemmin. Selkeimmät asiakkaiden suosittelua lisäävät tekijät ovat palveluiden ja tuotteiden toimivuus ja laatu, Cinian luotettavuus, ammattitaito ja asiantuntemus sekä joustavuus.

Myös asiakkaiden kokonaistyytyväisyys Cinian toimintaan ja palveluihin on jatkanut positiivista kehittymistä. Asiakkaiden kokonaistyytyväisyyttä mittaava CSI-indeksi on 86. Indeksi (Customer Satisfaction Index) kertoo täysin ja hyvin tyytyväisten osuuden kaikista vastaajista. Tulos on erinomainen ja ylittää selkeästi Taloustutkimuksen tutkimuksessa käyttämän konseptin vähimmäistavoitetason 65 sekä CSI-vertailupankin keskiarvon 68.

 

Koko tuo ketteryyttä


Varsinkin viime aikoina, kun fyysiset tapaamiset ovat olleet minimissä, tavoitettavuus on noussut erittäin tärkeäksi kriteeriksi palveluiden toimivuuden lisäksi. Asiakkaat kokevat asioimisen Cinian kanssa helpoksi ja vaivattomaksi. Yhteyshenkilöt ja henkilökohtaiset kontaktit sekä tavoitettavuus ovat selkeästi asiakkaiden suosittelua lisääviä tekijöitä.
Lämmin kiitos asiakkaillemme heidän osoittamastaan luottamuksesta. Tulokset kertovat meille siitä, että olemme selvästi menossa oikeaan suuntaan. Erinomaisen asiakastyytyväisyyden säilyttäminen vaatii toiminnan laadun ja tason jatkuvaa tarkkailua ja kehittämistä sekä asiakkaiden kuuntelua herkällä korvalla”, sanoo Cinian toimitusjohtaja Ari-Jussi Knaapila.

 

Taloustutkimus Oy toteutti tutkimuksen puhelinhaastatteluina jo kahdeksatta kertaa. Tutkimuksessa käytettiin Corporate 360˚ CUSTOMER-tutkimuskonseptia, jonka avulla selvitetään, kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat toiminnan eri osa-alueisiin ja mikä on näiden merkitys kokonaistyytyväisyyden kannalta.

Lisätiedot:
Henri Kronlund, Chief Revenue Officer, Cinia Oy, puh. +358 50 494 4455, henri.kronlund(at)cinia.fi

Juha Lemmetyinen, Senior Insight Manager, Taloustutkimus Oy, +358 50 516 8475, juha.lemmetyinen(at)taloustutkimus.fi