30.4.2019 9:00

Cinian asiakastyytyväisyys on pysynyt erittäin hyvänä

Verkko- ja ohjelmistopalveluita toimittava Cinia mittaa säännöllisesti asiakastyytyväisyyttä kehittääkseen palvelu- ja projektiliiketoimintaansa. Tuorein tutkimus jatkoi trendiä, jonka mukaan Cinian asiakkaiden kokonaistyytyväisyys ja asiakkaiden suositteluhalukkuus paranevat joka vuosi.

Asiakkaiden kokonaistyytyväisyys Ciniaan on erittäin hyvällä tasolla ja tulos ylittää selvästi Taloustutkimuksen käyttämän konseptin tavoitetason. Kokonaistyytyväisyyttä mittaava CSI (Customer Satisfaction Index) eli täysin ja hyvin tyytyväisten asiakkaiden osuus on 76, konseptin tavoitetason ollessa 65.

Suositteluhalukkutta mitattaessa (Net Promoter Score, NPS) tulokseksi saatiin 48, joka on erinomainen tulos. Suosittelua lisääviä tekijöitä olivat luotettavuus, joustavuus ja ammattitaito. Cinian asiakkaat ovat erityisen tyytyväisiä mm. palvelupäällikköjen toimintaan sekä palkittuun Service Deskiin.

- Saimme hyvää näkemystä toimintamme kehittämiseen, josta kiitokset asiakkaillemme. Saamamme palaute on valtavan arvokasta, sillä hyödynnämme sitä monipuolisesti toimintamme kehittämisessä, toteaa Cinian myyntijohtaja Jussi Kiuru.

Taloustutkimus Oy toteutti tutkimuksen puhelinhaastatteluina jo viidettä kertaa. Tutkimuksessa käytettiin Corporate 360˚ CUSTOMER-tutkimuskonseptia, minkä avulla selvitetään kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat toiminnan eri osa-alueesiin sekä osatekijään ja mikä on näiden merkitys asiakkaan kokonaistyytyväisyyden kannalta.

Lisätietoja:

Jussi Kiuru, myyntijohtaja, Cinia Oy, jussi.kiuru@cinia.fi, puh. 040 187 2130 ja 
Minna Järvinen, markkinointipäällikkö, Cinia Oy, minna.jarvinen@cinia.fi, puh. 040 862 0311 sekä
Jyrki Kärpänoja, tutkimusjohtaja, Taloustutkimus Oy, jyrki.karpanoja@taloustutkimus.fi, puh. +358 50 535 9340