22.1.2020 10:00

Cinian asiakastyytyväisyys parani viime vuoden huipputuloksesta

Ennätykset on tehty rikottaviksi – Cinian asiakastyytyväisyys parani viime vuoden huipputuloksesta

Nousujohteinen kehitys Cinian asiakastyytyväisyydessä ja asiakkaiden suositteluhalukkuudessa jatkuu. Jo viime vuonna yrityksen Taloustutkimuksella vuosittain teettämän asiakastutkimuksen tulokset olivat erinomaiset, mutta uusista tuloksista ilmenee, että asiakkaiden tarkka kuuntelu paransi tuloksia yhä.

Cinia mittaa säännöllisesti asiakastyytyväisyyttä kehittääkseen palvelu- ja projektiliiketoimintaansa. Tuoreen asiakastutkimuksen tuloksissa näkyvät koko henkilöstön yhteiset onnistumiset. Kehitys oli vuonna 2019 positiivista kaikilla tutkimuksessa mitatuilla osa-alueilla. Erityisesti suositteluaste NPS (Net Promoter Score) otti harppauksen ylöspäin ja on nyt 56 – korkeampi kuin koskaan aiemmin. NPS-tuloksen perusteella Cinia kuuluu B2B-yritysten parhaimpaan viiteen prosenttiin Taloustutkimus Oy:n tietokantavertailussa. Myös asiakkaiden kokonaisuustyytyväisyyttä mittaavan CSI-indeksin (Customer Satisfaction Index) tulos, 91, on ennätystasolla. Indeksi kertoo täysin ja hyvin tyytyväisten asiakkaiden osuuden kaikista vastaajista.

Tulokset seuraavat aiempaa trendiä. Cinian asiakkaiden suositteluhalukkuus ja asiakastyytyväisyys ovat parantuneet jo useamman vuoden ajan. Asiakkaat kokevat Cinian asiakaslähtöiseksi ja luotettavaksi kumppaniksi, jonka kanssa yhteistyö on helppoa ja vaivatonta. Luotettavuutta, laatua ja cinialaisten asiantuntemusta arvostetaan, mikä lisää myös suositteluhalukkuutta.

– Erinomainen suositteluaste ja korkea asiakastyytyväisyyden taso kertovat siitä, että palvelumme koetaan hyvin yksimielisesti asiakaskunnassamme erittäin korkealaatuisena. Tutkimuksen arvosanat osoittavat, että työmme tasalaatuisen korkean palvelutason tavoittelussa tuottaa tulosta, sanoo Cinian toimitusjohtaja Ari-Jussi Knaapila.

Tyytyväisyys näkyy myös asiakaskunnan uskollisuutena: valtaosa tutkimuksen vastaajista sanoo jatkavansa yhteistyötä Cinian kanssa jatkossakin. Vaikka tulokset ovat huippuluokkaa, työtä laadun ylläpitämiseksi ja panostuksia asiakastyöhön tarvitaan entistä enemmän myös tulevaisuudessa.

– Yrityskulttuuriimme kuuluu, että koko henkilöstöllä on valtuus ja velvollisuus tehdä päivittäisissä poikkeustilanteissa päätöksiä ja ratkaisuja, joilla varmistetaan asiakkaan odottaman palvelutason täyttyminen. Olen erityisen iloinen, että vaikutamme onnistuvan tässä vuosi vuodelta paremmin, Knaapila sanoo.

Taloustutkimus Oy toteutti tutkimuksen puhelinhaastatteluina jo kuudetta kertaa. Tutkimuksessa käytettiin Corporate 360˚ CUSTOMER-tutkimuskonseptia, jonka avulla selvitetään, kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat toiminnan eri osa-alueisiin ja mikä on näiden merkitys kokonaistyytyväisyyden kannalta.

Lisätiedot

Henri Kronlund, henkilöstö- ja viestintäjohtaja, Cinia Oy
Puh. +358 50 494 4455, henri.kronlund(at)cinia.fi