19.6.2019 9:00

Koillisväylän datakaapelin Suomen osuuden reittisuunnit­telu edistynyt

Cinia Oy on selvittänyt reittivaihtoehtoja Suomen lävitse kulkeville runkoverkkoyhteyksille, jotka liittyvät liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiantoon Koillisväylän kaapelihankkeen toteuttamiseksi. 

Kansallinen yhteistyö on toteutettu yhteistyössä Rovaniemen, Oulun ja Kajaanin kaupunkien, Kainuun maakunnan, Länsi-Uudellamaalla toimivan C-Fiber Hanko Oy:n sekä myöhemmin mukaan liittyneiden Meri-Lapin kaupunkien ja kuntien sekä Seinäjoen kaupungin kehitysyhtiö Into Seinäjoki Oy:n kanssa. Yleisen tason reittisuunnitelmat ovat valmiit ja seuraavassa vaiheessa niitä tarkennetaan yksityiskohtaisemmalle tasolle. Suunnittelutyön jatko linkittyy edelleen Koillisväylän kaapelihankkeen muun valmistelun etenemiseen.

Laadukkaat ja toimintavarmat laajakaistaverkot ja niiden kautta välitetty digitaalinen tieto muodostavat perustan digitaalisille taloudelle ja sitä suoraan tukeville palveluille sekä uusille innovaatioille. Koillisväylän kaapelihankkeen toteutuessa myös Suomen sisäisten tietoliikenneyhteyksien merkitys kasvaa, ja siten kansallisella tasolla Suomessa tarvitaan nykyistä selvästi vahvempi runkoverkko niin kapasiteetin kuin eri reittivaihtoehtojen osalta.

- Suomessa kuituverkkorakentaminen on viime aikoina keskittynyt hyvin paljon erillisten alueellisten laajakaistayhteyksien toteuttamiseen kotitalouksille ja yrityksille. Alueelliset kuituverkot ja niiden vahvistaminen ovat jatkossakin hyvin tärkeitä, mutta samalla erityisen tärkeää on huomioida se, miten alueellisia verkkoja hyödyntäen voidaan tukea myös kansallisen runkoverkon kehittymistä. Toteutuessaan Koillisväylän kaapelihanke avaisi täysin uusia mahdollisuuksia Suomelle niin kansainvälisten tietoverkkojen näkökulmasta kuin kansallisesti alueellisen elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksina, painottaa verkkoliiketoiminnan johtaja Taneli Vuorinen Cinialta.

Koillisväylän datakaapelihanke yhdistäisi pohjoisten merien kautta Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan. Koillisväylän datakaapelin mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää maan sisäisen runkoverkon vahvistamista eri reiteillä, joista yksi kulkee pohjoisesta etelään Kajaanin kautta. Nopeutuvat yhteydet Aasiaan ja Itämeren C-Lion1-datakaapelin tarjoama yhteys Keski-Eurooppaan tuo alueen potentiaalin globaalien toimijoiden ulottuville entistä paremmin.

- Meri-Lapin alue Perämerenkaaressa on tie- raide-, meri- ja ilmaliikenteen risteyspaikkana Pohjois-Suomen logistinen keskus. Meidän alueeltamme lähtee kahdeksan prosenttia koko Suomen viennistä. Alueen teollisuuden palveluksessa toimii noin 8200 työntekijää ja sen liikevaihto on noin 6,2 mrd euroa, ja uusiakin investointeja on suunnitteluvaiheessa esimerkiksi Kemin biotuotetehdas, kertoo seutupäällikkö Markku Hukkanen Meri-Lapin kehittämiskeskuksesta.

Suomen alueella reitin suunnittelun lähtökohtana on ollut kestävä kehitys ja mahdollisimman pieni hiilijalanjälki. Datacenter-toimintoja on suunniteltu ja kehitetty Cinian ja alueiden toimijoiden kanssa uuden Koillisväylän kaapelihankkeen lähtökohdista.

- Seinäjoen sijainti Helsingistä Ouluun ulottuvan Suomen kasvukäytävän ja tietoliikenteen kansallisen runkoverkon varrella tarjoaa erinomaiset lähtökohdat datacenter-toimintojen kehittämiseksi alueella. Olemme huomioineet uuden datacenter-alueemme suunnittelussa erityisesti tulevaisuuden datakeskusten vaatimukset liittyminä sähköjakelun runkoverkkoon, kaukolämpöverkkoon ja tietoliikenteen runkoverkkoihin. Lisäksi olemme varautuneet toimintojen laajentamiseen, sanoo palvelupäällikkö Pekka Hunnakko Into Seinäjoki Oy:stä.

Rovaniemen konserniyhtiöt Rovaniemen Kehitys Oy, Napapiirin Energia ja Vesi sekä LapIT ovat toimineet yhdessä Cinian kanssa kehittämässä pinta-alaltaan Euroopan suurimman kaupungin kautta kulkevia runkoverkkoreittejä.

- Kun kaapeli rantautuu Norjan Kirkkoniemeen, Rovaniemi on ensimmäinen merkittävä kaupunki matkalla Helsinkiin, Tukholmaan ja Keski-Eurooppaan. Koillisväylän kautta kulkevan tietoliikennekaapelin odotetaan tuovan alueellemme lisää yrityksiä ja mahdollisia datakeskuksia, sanoo toimitusjohtaja Juha Seppälä Rovaniemen Kehitys Oy:stä.

Oulun kautta kulkeva runkoverkkoyhteys turvaa Suomeen ja Ouluun investoineille merkittäville ICT-yrityksille ja keskittymille ensiluokkaisen tietoliikennetoimintaympäristön. Kymmenet kansainväliset ICT-alan yritykset ja niiden tuotekehitys Oulussa tarvitsevat tätä yhteyttä reaaliaikaiseen tuotekehitystyöhön ja merkittävien tietomäärien siirtämiseen globaalisti. Runkoverkko mahdollistaa myös uudet investoinnit Ouluun sekä nykyisille että uusille toimijoille. 

Oulun yliopiston johtama tutkimus kuudennen sukupolven matkapuhelinverkoista tuo mukanaan suuremmat taajuudet, kaistat ja siirtonopeudet, jotka mahdollistavat mm. langattoman tekoälyn. Sitä voidaan pitää perusedellytyksenä tulevaisuuden pitkälle automatisoidulle yhteiskunnalle. Palveluilta vaadittava pieni latenssi vaatii myös runkoverkkoyhteyksiltä vastaavaa nopeutta globaalisti. Oulun alueen vahvuudet ovat tulevaisuudessakin viestintäteknologiat, kuten 5G ja 6G,  mutta myös uusien viestintämuotojen ja käyttötapojen kehitys, kuten virtuaalitodellisuus, lisätty todellisuus sekä hologrammit.

Kainuuseen rakentuu maailman mittakaavassa merkittävä suurteholaskennan keskus, kun CSC:n Kajaanin Renforsin Rannassa sijaitsevaan datakeskukseen sijoitetaan huippunopea yhteiseurooppalainen tutkimuskäyttöön tuleva supertietokone. Kajaanin suurteholaskennan ekosysteemiin kuuluu lukuisia ICT- ja pelialan yrityksiä sekä kaksi datakeskusta. CSC:n lisäksi alueella toimii kaupallinen dataoperaattori, Herman IT, joka palvelee myös kansainvälisiä asiakkaita.

Datakeskusten rakentamiseen ja ylläpitoon vuosia erityisosaajia tuottanut Kajaanin ammattikorkeakoulu on saanut myös kansallisen tason roolin tekoälyn kehittäjänä. Käynnistyvä uusi koulutus tulee tarjoamaan tekoälyn ja data-analytiikan osaajia. Kainuun teollinen energiainfra, kehittyvät tietoliikenneyhteydet ja osaava työvoima takaavat erinomaiset toiminnan ja kasvun edellytykset alueelle sijoittuville yrityksille. 

Lisätietoja:

Cinia Oy, Verkkoliiketoiminnan johtaja Taneli Vuorinen, puh. 050 2163, taneli.vuorinen(at)cinia.fi
Into Seinäjoki Oy, Service Manager Pekka Hunnakko, puh. 0500 569 807, pekka.hunnakko(at)intoseinajoki.fi
Business Oulu Oy, Juha Ala-Mursula, puh. 040 559 7020, juha.ala-mursula(at)businessoulu.com
Rovaniemen Kehitys Oy, toimitusjohtaja Juha Seppälä, puh. 0400 377595, juha.seppala(at)businessrovaniemi.fi
Kainuun liitto, aluekehityspäällikkö Paula Karppinen, puh. 044 710 0867, paula.a.karppinen(at)kainuu.fi


Cinia
tarjoaa turvallisia korkean käytettävyyden tietoverkko- ja ohjelmistoratkaisuja. Toimintamme perustana on vankka asiantuntemus modernista sovelluskehityksestä, tietoverkkoteknologioista ja kriittisistä toimintaympäristöistä. Noin 15 000 reittikilometrin laajuinen optinen kuituverkkomme C-Lion1-merikaapeleineen mahdollistaa nopeimmat tietoliikenneratkaisut Keski-Eurooppaan sekä Aasian ja itäisen Euroopan markkinoille. Yhdistämällä omia ja kumppaniemme palveluja toteutamme luotettavia kokonaisratkaisuja, jotka mahdollistavat asiakkaidemme digitaaliset menestystarinat. Lisätietoa Cinia Oy:stä: www.cinia.fi