26.4.2021 10:00

Ruokajärjestelmän ekosysteemi tukee kestävää kehitystä ja lisää suomalaisen ruoan vientiä

Business Finlandin laaja kumppanuusverkosto rakentaa uuden ruokajärjestelmän ekosysteemin, joka lisää läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä, parantaa toimijoiden kannattavuutta, tukee kestävää kehitystä ja lisää suomalaisen ruoan vientiä. Ekosysteemin valmisteluvaiheesta vastaa konsortio, jonka muodostavat Cinia Oy, GS1 Finland Oy, HKScan Oyj ja Bisnes+ Oy.

Ruokaketjun vastuullisuus kiinnostaa yhä enemmän asiakkaita ja kuluttajia sekä myös rahoittajia ja sijoittajia. Uudessa ekosysteemissä avautuu ruokajärjestelmälle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ruokajärjestelmän keskeiset toimijat, joihin kuuluu elintarvikealan yritysten ja alkutuotannon palveluntarjoajien lisäksi huipputeknologian yrityksiä ja tutkimuslaitoksia, ovat luoneet laajan Business Finlandin kumppanuusverkoston, jonka tavoitteena on perustaa digitaalinen ekosysteemi. Ekosysteemistä tarjotaan kotimaisille ja ulkomaalaisille sidosryhmille ruoan vastuullisuus-, jäljitettävyys- ja muuta dataa luotettavalla ja standardisoidulla tavalla.

Kevään aikana toteutettavasta ekosysteemin valmisteluvaiheesta vastaa konsortio, jonka muodostavat Cinia Oy, GS1 Finland Oy, HKScan Oyj ja Bisnes+ Oy. Hanke on Business Finlandin tukema.

Kilpailukykyä datan uudenlaisella hyödyntämisellä

Innovaatioekosysteemin kehityspotentiaali perustuu koko ruokaverkoston tuottaman datan uudenlaiseen hyödyntämiseen. Rakentuva datanjaon ympäristö ja toimintamalli hyödyttävät toteutuessaan ruokaverkoston kaikkia toimijoita. Tavoitteena on ruokaviennin merkittävä lisääminen, uusien investointien saaminen Suomeen, alan työpaikkojen lisääminen sekä tuottavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen. 

Rakennettava ekosysteemi mahdollistaa uusien ruokajärjestelmän palveluiden ja vientiin skaalautuvien liiketoimintamallien kehittämisen, mikä palvelee kaikkia suomalaisia toimijoita. Tavoite pohjautuu Food from Finland -ohjelmaan, joka luo Suomelle ja suomalaiselle elintarviketarjonnalle kansainvälistä kilpailukykyä.

- Cinia Oy tarjoaa tietoverkko-, ohjelmisto- ja kyberturvallisuusratkaisuja yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisille toimijoille. Yhtiön yhteiskunnallinen vaikuttavuus rakentuu vastuullisuutta sekä energia- ja materiaalitehokkuutta parantaviin tietoverkko- ja ohjelmistoratkaisuihin. Ruokajärjestelmän vastuullisuus-, jäljitettävyys- ja liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi tarjoaa Cinia verkoston tarpeisiin EU-kriteerit täyttävän datajakopalvelun, kertoo Cinian liiketoiminnan kehitysjohtaja Pertti Hyvärinen.

– Kehitämme uuden liiketoimintaekosysteemin ja alustatalouden ratkaisun, joka parantaa merkittävästi suomalaisten maatalous- ja elintarvikeyritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Suomella on mahdollisuus olla jopa ensimmäinen maa maailmassa, jolla on täysin läpinäkyvä, turvallinen ja vastuullinen ruokaketju. Voimme yhdessä tekemällä nousta ruokaketjun digitalisaation edelläkävijäksi Euroopassa, ja tätä kautta parantaa korkean lisäarvon tuotteiden menestymismahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla, toteaa Food from Finland ohjelman johtaja Esa Wrang Business Finlandista. 

– GS1 on pitkäjänteisesti rakentanut yhdenmukaista, yksiselitteistä ja määrämuotoista tapaa välittää tietoa läpi koko ruokaketjun alkutuotannosta aina asiakkaalle saakka. Nyt kehitettävä ratkaisu mahdollistaa vastuullisuustietojen helpon vertailtavuuden. Infrastruktuuriin rakennettava kyvykkyys hyödyttää koko ruokaketjua ja mahdollistaa uusien innovaatioiden linkittämisen suoraan osaksi kansainvälistä elintarviketarjontaa, kertoo GS1 Finlandin toimitusjohtaja Jukka Kehusmaa.

Lisätietoa:

Cinia Oy, kehitysjohtaja Pertti Hyvärinen 0400 377 359, pertti.hyvarinen(at)cinia.fi

Business Finland, Food from Finlandin johtaja, Esa Wrang, puh. 0400 243076, esa.wrang(at)businessfinland.fi

GS1 Finland, toimitusjohtaja, Jukka Kehusmaa, puh. 040 5441698, jukka.kehusmaa(at)gs1.fi