27.4.2021 10:00

UNA Ydin pilottivaihe käynnistyi - asiakaslähtöisyyttä asiointiin

Maaliskuussa ensimmäiset terveydenhuollon ammattilaiset aloittivat terveys- ja sosiaalitietoja kokoavan Tilannekuva UNA -käyttöliittymän pilotoinnin Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirissä ja Kuopion kaupungissa. Pilotin taustalla on UNA Ydin hanke. Pelkästään Pohjois-Savon alueella on käytössä noin 25 erillistä perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen asiakas- ja potilastietojärjestelmää, joten tietojen saaminen yhteen näkymään tehostaa merkittävästi ammattilaisten työtä ja sitä kautta parantaa potilasturvallisuutta sekä asiakaskokemusta.

Terveydenhuollon digitalisaatioratkaisuita pitkään kehittänyt Cinia on toteuttanut Tilannekuva UNA -ratkaisun tiiviissä yhteistyössä UNA Oy:n, muiden toimittajien ja ratkaisua käyttävien alueiden kanssa. Kehityksessä on hyödynnetty palvelumuotoilun ja modernin ohjelmistokehityksen menetelmiä, joissa järjestelmän käyttäjät ovat olleet vahvasti kehityksessä mukana ja päässeet vaikuttamaan lopputulokseen. Tämä lähestyminen varmistaa, että järjestelmä tukee toimintaa myös käytännössä ja on sujuva käyttää.

Teknisesti Tilannekuva UNA on selainpohjainen ratkaisu, joka käyttää moderneja sekä turvallisia pilviteknologioita. Tämä mahdollistaa ratkaisun helpon jatkokehitettävyyden sekä skaalautumisen suurille käyttäjämäärille. Tilannekuva hakee asiakkaan sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot tiedonhallintaratkaisulta ja esittää ne yhdessä selkeässä näkymässä.

UNA-yhteistyö on maakuntien ja julkisten sote-toimijoiden yhteinen keino tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Yhteistyö perustuu osapuolten väliseen sopimukseen ICT-kehittämisyhteistyöstä. UNA Ydin on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkuustiedot eri lähteistä kokoava tiedonhallinta- ja integraatioratkaisu, joka mahdollistaa erilaisten hoitotyötä helpottavien sovellusten kehittämisen.

Pilotti laajenee tämän vuoden aikana useisiin eri käyttäjäryhmiin useissa sairaanhoitopiireissä ja kunnissa.

Lisätietoja:

Jukka Hornborg, Liiketoimintajohtaja, Ohjelmistoratkaisut, Cinia Oy, puh. +358 40 5929 596, jukka.hornborg(at)cinia.fi

UNA video (Video esittelee UNA Ytimen ja tilannekuvan).

UNA Ohjelmat, UNA Oy

PSSHP tiedote

Cinia tarjoaa turvallisia korkean käytettävyyden tietoverkko-, kyberturvallisuus- ja ohjelmistoratkaisuja. Toimintamme perustana on vankka asiantuntemus modernista sovelluskehityksestä, tietoverkkoteknologioista ja kriittisistä toimintaympäristöistä.