Skip to main content

Far North Fiber

Uusi reitti Euroopasta Aasiaan

Cinia-ArcticConnect_1920x1080

Euroopan ja Aasian yhdistävä uusi reitti

Kansainvälinen talous on yhä vahvemmin riippuvainen mannerten välisistä tietoliikenneyhteyksistä. Arktinen merikaapeli tarjoaa täysin uuden, vaihtoehtoisen reitin Euroopan ja Aasian välille. Uusi reitti  varmentaa merkittävästi olemassa olevia globaaleja maa- ja merikaapeliyhteyksiä.

language

Arvioitu kapasiteetti 13 Tbit/s per kuitupari

language

Kaapelijärjestelmän pituus Norja - Japani 14 000 km

language

Kaapeli yhdistää kolme mannerta - 85 % maailman väestöstä

 • Media (1)

  Kansainvälinen yhteistyöhanke

  Globaaleista tietoliikenteen runkoverkoista on tähän asti puuttunut optinen merikaapeli, joka yhdistäisi Euroopan, Japanin ja Pohjois-Amerikan.

  Cinia on mukana kansainvälisessä konsortiossa, joka valmistelee arktista merikaapelia Euroopan ja Aasian välille. 

  Far North Fiber, Inc. -yhtiössä on mukana suomalainen Cinia Oy, yhdysvaltalainen Far North Digital ja japanilainen ARTERIA Networks Corporation.

  Perustettu yritys suunnittelee uutta merikaapelijärjestelmää, jonka tavoitteena on  rakentaa ensimmäinen arktisen alueen merikaapeli tietoliikenteelle Euroopan ja Aasian välille. 

  Koillisväylän noin 14 000 kilometrin mittainen merikaapeli täydentää ja varmistaa nykyisiä tietoliikenneyhteyksiä, ja sen myötä koko globaalin verkon toimintavarmuus paranee. Uusi kaapelireitti edistää lisäksi arktisen alueen kehittymistä.

  Tutustu hankkeeseen Far North Fiber Inc. kotisivuilla.