Skip to main content
Northern-EU-Gateways-Cinia-map_Large_paivitys_syyskuu23

Northern EU Gateways

Projektin tavoitteena on parantaa merkittävästi runkoverkkoyhteyksiä, tarjota vaihtoehtoisia reittejä sekä lisätä kyberturvallisuutta strategisesti tärkeällä alueella Euroopassa ja vahvistaa EU:n yhteyksiä kolmansiin maihin.

Parempia runkoverkkoyhteyksiä Euroopan unionin jäsenmaihin 

Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot ovat entistä enemmän riippuvaisia nopeista ja luotettavista verkoista sekä digitaalisista palveluista, joiden perustan luovat turvalliset runkoverkkoyhteydet. Myös vallitseva geopoliittinen tilanne on lisännyt luotettavan ja häiriöttömän viestinnän tarvetta Euroopan unionin jäsenmaissa ja sen strategisissa kumppanimaissa.

 • Northern_EU_Gateways_Cinia-projektit_kuva_2.0

  Norhern EU Gateways -projektin tavoitteet

  Northern EU Gateways -projektin tavoitteena on parantaa merkittävästi runkoverkkoyhteyksiä, tarjota vaihtoehtoisia reittejä sekä lisätä kyberturvallisuutta strategisesti tärkeällä alueella Euroopassa ja vahvistaa EU:n yhteyksiä kolmansiin maihin.

  Projektissa jatketaan konkreettisia suunnittelu- ja valmistelutoimia kolmelle kaapeli-investoinnille: Far North Fiber (FNF), C-Lion2 (CL2) ja Terrestial Backbone Finland (TBF). 

  Projektissa analysoidaan myös Pohjois-Euroopan, Kanadan, Yhdysvaltojen ja Japanin välisten, arktisen alueen läpi kulkevien kaapeliyhteysvaihtoehtojen toteutettavuutta eri näkökulmista, esim. teknisestä, kaupallisesta ja/tai lainsäädännöllisestä.

 • Far-North-Fiber-NEG-eu-projekti-small

  Far North Fiber

  Far North Fiber (FNF) on ensimmäinen arktisen alueen kautta kulkeva merikaapelijärjestelmä, joka tulee yhdistämään Aasian Eurooppaan Pohjois-Amerikan ja Luoteisväylän kautta. Noin 15 500 kilometrin pituinen optinen kuitukaapelijärjestelmä kulkee valmistuessaan geopoliittisesti vakailla ja turvallisilla alueilla, vähentäen merkittävästi Euroopan ja Aasian välistä optista etäisyyttä ja siten minimoiden tietoliikenneyhteyksien viiveen maailman kolmen suurimman markkina-alueen välillä. 

  Far North Fiber merikaapelijärjestelmä mahdollistaa SMART-kaapeliteknologian hyödyntämisen, joka tarjoaa merkittäviä uusia menetelmiä ilmastonmuutoksen, merenpohjan seismologian ja valtamerien tutkimukseen sekä tieteelliseen yhteistyöhön EU:n jäsenmaiden ja kolmansien maiden kumppaneiden välillä. 

  Projekti sisältää FNF-merikaapeliyhteyden reittisuunnittelun, joka on parhaillaan käynnissä.

 • Northern-EU-Gateways-projekti

  C-Lion2

  C-Lion2 (CL2) merivalokaapelijärjestelmä tulee yhdistämään useita keskeisiä yritys- ja asutuskeskuksia  Itämeren alueella, erityisesti Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. C-Lion2 on itsenäinen infrastruktuuri, jota tukee myös uusia muita kansainvälisiä merikaapeliyhteyksiä esim. Euroopan ja Aasian välillä sekä muuta kansallista ja kansainvälistä runkoverkkoinfraa Pohjois-Euroopan alueella. 

  Projekti sisältää tarvittavat lupaprosessit, reittitutkimukset ja -suunnittelun sekä merikaapelin rakentamisen hankinnan valmistelut.

  Reitin suunnittelu on parhaillaan käynnissä.

 • Eurooppa-kartta

  Terrestrial Backbone Finland

  Terrestrial Backbone Finland (TBF) on kansallinen runkoverkkoratkaisu, joka mahdollistaa matalaviiveiset ja nopeat yhteydet läpi Suomen, sekä tietoliikenteen tehokkaan reitittämisen myös muihin Pohjoismaihin sekä Keski-Eurooppaan. Verkko muodostaa yhdessä FNF ja C-Lion2 -merikaapelien kanssa digitaalisen silmukan ympäri Pohjois-Eurooppaa lisäten vaihtoehtoisia reittejä.  

  Projekti kattaa yksityiskohtaisen reittisuunnittelun ja kaapelin rakentamisen lupaprosessit.

  Kaapelireittien suunnittelu on käynnissä kaikilla reittiosuuksilla. Suunnittelussa keskitytään nyt reitin yksityiskohtiin. Ensimmäinen rakennuslupahakemus on lähetetty viranomaisten käsiteltäväksi.

Northern EU Gateways -projekti täyttää CEF Digital 2021 -haun sekä digitaalisen sektorin monivuotisen työohjelman 2021–2025 tavoitteet. Projektissa suunniteltava digitaalinen infrastruktuuri tulee olemaan kaikkien markkinatoimijoiden tasapuolisesti hyödynnettävissä. 

 

Projektin tuomat hyödyt EU-jäsenvaltioille

 • Täysin uusien, nopeiden ja suurikapasiteettisten runkoverkkojen rakentaminen
 • Olemassa olevien runkoverkkojen merkittävä parantaminen
 • Runkoverkkoyhteyksien resilienssin, kyberturvallisuuden, varareitityksen sekä kulkuaikaviiveen parantaminen
 • EU:n yhteyksien vahvistaminen sen strategisten kauppa- ja tutkimuskumppanimaiden kanssa
 • EU:n HPC-tavoitteiden (High-Performance Computing) saavuttaminen tarjoamalla gigabittinopeuden yhteyksiä
 • EU:n datatalousyritysten kilpailuaseman vahvistaminen.
language

Faktat

 • Projektin nimi: NORTHERN EU GATEWAYS - Euroopan ja globaalit strategiset kumppanit  yhdistävien digitaalisten runkoverkkojen suunnittelu
 • Projektin akronyymi: 21-EU-DIG-NORTHERN EU GATEWAYS
 • Projektin kesto: 12 kuukautta
  Alkaen: 1.1.2023
  Päättyen 31.8.2024
 • Kokonaisbudjetti: 7,3 M€
 • Projektin osapuolet: Cinia Oy ja NORDUnet A/S
 •  

FI Euroopan unionin osarahoittama_NEG

 

people

Lisätietoja

 
Pertti Hyvärinen
Cinia Oy
Jørgen Qvist
NORDUnet A/S
northern-eu-gateways@nordu.net
https://northern-eu-gateways.nordu.net

 

cinia-logo-white@1x

NORDUnet_logo

 

Ajankohtaista