Ajankohtaista

Koronavirusepidemian vaikutukset Cinian tuottamiin palveluihin

Uutiset 12.3.2020

Cinia on varautunut koronavirusepidemian kaltaisiin poikkeustilanteisiin omissa valmiussuunnitelmissaan, joilla pyritään varmistamaan palveluiden jatkuvuus erilaisissa poikkeusolosuhteissa. Myös Cinian henkilöstö noudattaa yhtiön sekä terveydenhuollon ohjeistusta koronaviruksen varalta.

Tartuntavaaran ehkäisemiseksi seuraamme tilanteen kehittymistä ja rajoitamme henkilöstön työmatkustamista tilanteen ja suositusten mukaisesti. Ulkomaille ja erityisesti riskialueille suuntautuvaa matkustusta on rajoitettu.
 

Palvelujen jatkuvuuden turvaaminen
 

Olemme varautuneet epidemian vuoksi mahdollisesti heikkenevään varaosasaatavuuteen sekä viestintäverkkojen ja -palvelujen toimivuuden varmistamiseen. Noudatamme palvelutuotannon valmiussuunnitelmaa, joka kattaa toimintaohjeet Cinian jatkuvien palveluiden valvonnasta, hallinnasta, ylläpidosta ja operoinnista erilaisissa poikkeustilanteissa. Valtaosa näistä tehtävistä voidaan hoitaa etäyhteyksin. Asiakaskokoukset voidaan pitää virtuaalisten kanavien kautta.

Valmiussuunnitelmissa olemme huomioineet resurssoinnin suunnittelun, välttämättömät sijaisjärjestelyt hyödyntäen Cinian omia resursseja sekä alihankkijoidemme ja kumppaniemme resursseja, joiden avulla pyrimme ylläpitämään mahdollisimman hyvää palvelutasoa asiakkaillemme myös poikkeustilanteissa.

Mikäli tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia, joilla on laajempia asiakasvaikutuksia, tiedotamme asiakkaitamme siitä ensi tilassa.

Jaa