12.4.2022 9:27

Automaation lisääminen voi olla yllättävän suoraviivainen projekti

Ohjelmistorobotit käsittelevät tietoja väsymättä ja vapauttavat työntekijöiden aikaa. Tulevien hyvinvointialueiden kannalta erityisen kiinnostavaa on ohjelmistorobotiikan kyky lajitella ja yhdistää tietoja eri järjestelmistä.

Automaatioprojekti voi olla pieni täsmätoimitus tai osa suurempaa uudistushanketta. Jo pienilläkin resursseilla voi rakentaa siltoja eri tietolähteiden välille ja vähentää manuaalista työtä. Millaisiin tehtäviin ohjelmistorobotiikan voi tulevilla hyvinvointialueilla valjastaa – siitä kerron seuraavaksi lisää.

Lue myös: Mitä hyötyä ohjelmistorobotista on?

Hyviä käytäntöjä ja kokemuksia terveydenhuollosta

Terveydenhuollossa ohjelmistorobotiikan käytöllä alkaa olla jo vuosien mittaiset perinteet. Sairaanhoitopiirien välillä on toki eroja, mutta esimerkiksi näissä tehtävissä ohjelmistorobotiikkaa jo käytetään:

  • Lähetteiden käsittely: Ohjelmistorobotti ottaa vastaan sähköiset lähetteet perusterveydenhuollosta, tarkistaa löytyvätkö tarpeelliset tiedot ja pyytää tarvittaessa lisätietoa. Se lajittelee lähetteet erikoisalan ja kiireellisyysasteen mukaan ja välittää ne eteenpäin.
  • Laboratoriovastaukset: Robotti voi poimia negatiiviset laboratoriotulokset ja lähettää potilaalle automaattiset toimintaohjeet. Samalla robotti voi kirjata tiedot potilaskertomukseen.
  • Pitkäaikaissairauksien hoito: Robotti voi seurata esimerkiksi kilpirauhaspotilaan laboratorio-arvoja. Kun raja-arvot alkavat liikkua tietyllä alueella, robotti voi muodostaa seurantatutkimuslähetteitä tai tehdä ajanvarauksia potilaalle.
  • Hoitopolkujen tuki: Kun potilas kotiutuu, tietoja on haettava useista eri järjestelmästä – ja sen jälkeen kirjattava taas useisiin eri järjestelmiin. Automatiikka nopeuttaa tietojen tuomista ja viemistä, mutta myös jatkotoimenpiteisiin liittyviä rutiineja (mm. lähetteet, tutkimusten ajanvaraukset). 
  • Hallinnon järjestelmät: Ohjelmistorobotiikka virtaviivaistaa palkanmaksua, laskutuksia ja esimerkiksi palvelusetelien välittämistä potilaille.

Lue myös: Sairaalassa siivous ja hoitotyö ovat yhteispeliä – Tehosta sitä teknologian avulla

 

Hyvinvointialueet ovat pian täällä – miksi ohjelmistorobotiikka kannattaa ottaa avuksi juuri nyt?

Neuvonnan tarve korostuu, kun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen yhteistyö tiivistyy. Robotit voivat auttaa asiakkaita eri vaiheissa palveluketjua esimerkiksi viestittämällä, mihin tulisi ottaa yhteyttä seuraavaksi. Uudistusten keskellä myös työntekijät hyötyvät opastuksesta. Herätteet muistuttavat hoidettavista tehtävistä, eikä kaikkea tarvitse painaa korvan taakse.

Miten yhdistää ja yhtenäistää tietoja jopa yli 400 järjestelmän välillä? Päättäjien päänsärky on yhteinen, ja siihen ohjelmistorobotiikka tarjoaa tehokkaan lääkkeen. Robotit voivat tuoda tai kopioida tietoja järjestelmästä toiseen. Tätä mahdollisuutta kannattaa hyödyntää jo hyvinvointialueiden valmistelutyössä. 

Tietojen automaattinen lajittelu tai vaikkapa apuvälinerekisterien koodituksen yhtenäistäminen voi herättää huolen: pärjääkö kone varmasti tehtävässään? Juuri tietojen oikeellisuuden tarkistamisessa ohjelmistorobotiikka on kehittynyt viime vuosina paljon. Laaduntarkkailu ei perustu enää manuaalisiin pistokokeisiin, vaan robotti pystyy havaitsemaan poikkeustapaukset ja tuo niistä raportit asiantuntijoiden ja terveydenhuollon ammattilaisten tarkasteltavaksi.

 

Nopea ja ketterä konsti hyvinvointialueen siirtymävaiheeseen

Yksinkertainen ohjelmistorobotti suorittaa, lajittelee ja muistuttaa. Se tekee juuri ne tehtävät, joita se on ohjelmoitu tekemään. Hyvinvointialueen ohjelmistoratkaisuihin – aivan kuten teollisuuden IoT-hankkeisiinkin – voi lisätä tekoälyä ja ennakoivaa analytiikkaa vaihe vaiheelta, mutta rajattuun tarpeeseen niitä ei aina tarvita. 

Automatiikan lisääminen voikin olla yllättävän suoraviivainen projekti, joka ei vaadi satojentuhansien investointeja.

Lisenssivapaan teknologian avulla robotteja voi ohjelmoida nopeasti jopa lyhytaikaiseen käyttöön, kuten ruuhka-avuksi tai hyvinvointialueen siirtymävaiheen tueksi. Käytännössä robotin rakentaminen alkaa joidenkin työpäivien tai -viikkojen pituisella kartoitusvaiheella. Varsinaisen konfigurointityön jälkeen yhteistä kehittämistä voi jatkaa ja laajentaa ilman, että lisenssikulut olisivat skaalaamisen esteenä.

 

Miten hyvinvointialue voi hyödyntää lisenssivapaata ohjelmistorobotiikkaa? Juttele mahdollisuuksista Sannan kanssa!

Lähetä viestiä Sannalle

 

avatar

Sanna Kontio-Sammal

Sanna Kontio-Sammal toimii Sote-toimialan asiantuntijana Cinialla. Sannalla on pitkä kokemus terveydenhuollon organisaatiomuutoksista ja erikoissairaanhoidon sekä perusterveydenhuollon tietojärjestelmien ja prosessien kehittämisestä. Lisäksi hän on työskennellyt pitkään projektipäällikkönä ja tuoteomistajana erilaisissa asiakaslähtöisissä digitaalisten palveluiden kehitysprojekteissa.