2.4.2021 14:46

Digitalisaation aikakaudella saavutettavuus on sijaintia tärkeämpää

Viro on rakentanut e-Estonian, valtionlaajuisen digitalisaation, lähes tyhjältä pöydältä. Valtio nuiji nopeasti yhtenäisen visionsa digitalisaation kivijaloiksi: kunnollinen internetyhteys kaikille, kaikki valtion palvelut sähköisiksi ja sähköinen henkilökortti pakolliseksi, jotta digipalvelut saadaan laajamittaisesti käyttöön.

e-Estonian menestystarinasta kertoi Moderni julkishallinto -tapahtumassa e-Estonian Digital Transformation Adviser Anett Numa. Suomella riittää vielä Viron saavuttamisessa kirittävää, mutta Cinian isännöimässä paneelissa tietoliikenneinfran merkityksestä kuntien väestökehitykselle, paikkariippumattomuudelle ja kilpailukyvylle julkisorganisaatioiden johtajat toivat esille korona-ajan voimakkaan disruption myös Suomen kuntakentän toimintamalleihin ja kehityssuuntiin.

Hämeenlinnan kaupunki on yksi koronavuoden ehdottomia voittajia Suomen kuntakentässä. Asumisen hinta on merkittävästi pääkaupunkiseutua matalampi ja tarvittaessa Hämeenlinnasta sujahtaa Helsinkiin nopeasti. Kunnassa on tehty merkittäviä ponnistuksia vapaa-ajan asuntojen muuttamisen helpottamiseksi kodeiksi: mökeillä työskenteleviä etätyöntekijöitä halutaan sitouttaa Hämeenlinnaan.

 

"Saavutettavuus on sijaintia tärkeämpää. Olemme vuosikymmeniä panostaneet sekä fyysisiin liikenneyhteyksiin sekä digitaalisuuteen. Sivistys- ja hyvinvointipuolella on periaatteena, että ict-panostukset jaetaan kolmeen osaan: rautaan, softaan ja ihmisten kouluttamiseen. Kun koulut siirtyivät etäopetukseen, malli saatiin toimimaan kahdessa päivässä. Kaikki osasivat käyttää", iloitsee Hämeenlinnan apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo ennakoivasta digityöstä, joka kantaa nyt hedelmää kaupungin menestyessä yhtä aikaa monella sektorilla.

 

Alueellinen digitasa-arvo tärkeää

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ylijohtaja Ari Niiranen toi esille huolensa siitä, että maakuntien sisälläkin kunnat ovat eriarvoisia siinä, miten tietoliikenneyhteydet niihin rakentuvat. Niirasen mukaan saavutettavuus on keskeinen asia myös Pohjois-Karjalan maakunnan menestykselle ja olemassaololle.
Markkinaehtoisesti huippunopeat tietoliikenneyhteydet ovat rakentuneet vain Joensuun kaupungin ydinalueille sekä naapurikuntiin Liperiin ja Kontiolahteen.

Kuituverkkojen osalta kaupallisilla toimijoilla ei ole ollut alueelle laajaa kiinnostusta, vaan infrahankkeita on ensisijaisesti hoidettu kuntavetoisilla ratkaisuilla. Ilomantsin Ilonet on ratkaisuista onnistunein, sen sijaan Rääkkylässä koko kunta on ajautunut taloudellisiin haasteisiin valokuituhankkeessaan.

Monipaikkaisuuden ja etätyön lisäksi myös maaseudulla on pysyviä tarpeita hyville yhteyksille, joita edellyttävät mm. maatilat sekä muu yritystoiminta. Ilman niitä ei menestymisen mahdollisuuksia ole.

 

Terveysteknologian merkitys kasvaa myös kunnissa

Elina Felin, ympäristöterveydenhuollon johtaja Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelun kuntayhtymästä korosti etäpalveluiden kasvavaa roolia: korona-aika on nostanut erityisesti sote-kentässä etäpalvelut terveysturvallisuuden keskiöön ja niiden merkitys tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa väestön ikääntyessä.

Felin korosti osaamista, kykyä käyttää sovelluksia ja laitteita. Tulevaisuuden ikäihmiset eli nykyiset työssäkäyvät omaavat erilaiset edellytykset digitaalisten palveluiden käytölle kuin nykyiset ikäihmiset. Tämä tulee helpottamaan huomattavasti heidän osaltaan palveluiden käyttöä.

Myös Juha Isosuo korosti terveysteknologian roolia lähitulevaisuudessa: muun muassa työterveyspalvelujen odotetaan kehittyvän suuntaan, jossa 80% palveluista tarjotaan etäyhteyden kautta. Tämä vaatii jakelun kannalta kestävää ja toimivaa infraa sekä helppokäyttöisyyttä.

Sähköisten palveluiden käytettävyys korostuu myös, jos lähestytään kaksoiskuntalaisuuskeskustelua: tällöin palveluiden on oltava käytettävissä sijainnista riippumatta. Kaksoiskuntalaisuuteen houkuttelee myös ihmisten etätöiden kautta kokema työn ja vapaa-ajan tasapaino silloin, kun ihminen saa työskennellä hänelle parhaimmassa ja tuottavimmassa ympäristössä.

Cinia on tukemassa kuntia niiden kaikissa digitalisaatiovaiheissa digitaalisten menestystarinoiden mahdollistajana: otathan rohkeasti yhteyttä!

Tutustu tarkemmin Kuitupalvelut-tarjontaamme!

avatar

Minna Jaakkola

Minna Jaakkola on strategisen viestinnän ja kehittämisen ammattilainen sekä kuntien ja maaseudun digitaalisen kilpailukyvyn intohimoinen puolestapuhuja. Minna työskentelee kehityspäällikkönä Cinian Alueelliset kuituverkot -yksikössä.