18.8.2021 12:42

Harkitaanko kunnassa kuituinvestointia – mitä tehdä seuraavaksi?

Korona-aika ja etätyöt ovat hajauttaneet muuttoliikkeen yhä useampaan kuntaan. Työpaikkojen ja toimistojen lisäksi myös kotien ja vapaa-ajan asuntojen tietoliikenneyhteyksillä on suuri merkitys sekä työelämälle, yhteiskunnan tärkeille toiminnoille että kunnan vetovoimalle.

Monessa kunnassa onkin ryhdytty pohtimaan, mitä kunta voi itse tehdä yhteyksien kohentamiseksi. Tämä on hyvä alku!

Jos kunnassa ei vielä ole kattavia ja toimintavarmoja yhteyksiä, on syytäkin ottaa ohjaksia omiin käsiin. Kunnille on tarjolla julkisia tukia valokuituverkon rakentamiseen useista lähteistä.

Ennen investointivaiheeseen siirtymistä on hyvä hankkia päätöksenteon tueksi vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Millaisia yhteyksiä kunnassa on jo tarjolla ja millaisia yhteyksiä tarvittaisiin?
  • Ketkä voisivat olla potentiaalisia toimijoita valokuituinfran rakentamisessa ja millaiseen rooliin kunta olisi valmis?
  • Minkäkokoiseen investointiin halutaan sitoutua: onko tavoitteena parantaa koko kunnan yhteyksiä vai optimoida tiettyjä alueita?
  • Huomioidaanko verkon rakentamisessa vakituisten asukkaiden lisäksi myös vapaa-ajan asunnot?
  • Millaisella tuotteistuksella liiketoiminta on kannattavaa?

Valokuituverkon elinkelpoisuutta ja toimijan kantokykyä tarkastellaan toteutettavuusanalyysissä, joita Cinia tuottaa kunnille. Siinä selvitetään, millaisia yhteyksiä on jo tarjolla ja mikä on tarve paremmille yhteyksille. Samalla käynnistyy verkon esisuunnittelu: rakennetaanko verkkoa mahdollisimman kattavasti vai optimoidaanko verkkoa etäisyyksien tai käyttäjämäärien näkökulmasta. Verkon toteutuksesta laaditaan kunnan päätöksenteon tueksi ja investointihankkeen taustaksi useita skenaarioita sekä teknologisten valintojen, verkon koon että käyttäjämäärän ja sen kehityksen näkökulmista.

Päätöksiä tehtäessä kannattaa myös pohtia, mikä on investoimatta jättämisen kustannus? Tutkimusten mukaan niissä kunnissa, joihin valokuituverkko on rakentunut, on merkittävästi myönteisempi väestönkehitys.

Cinialla on vankka ammattitaito valokuituhankkeiden toteuttamiseen: valokuituhankkeiden toteutettavuusanalyysillä on pitkäaikainen vaikutus verkon elinkelpoisuuteen.

Valokuituverkko on tulevaisuusinvestointi. Rakennetaan kunnallenne yksilöllinen tiekartta pitkäikäisen investoinnin toteuttamiseksi!

avatar

Jarno Laitinen, liiketoimintajohtaja, Alueelliset kuituverkot, Cinia Oy

Jarno Laitinen johtaa kansallisten valokuituverkkojen toimialaa Ciniassa. Laitisella on laaja näkemys Suomen valokuitukehityksestä sekä alueellisen kuituverkon toimitusjohtajana että Suomen seutuverkot ry:n puheenjohtajana.