3.1.2022 18:14

Harkitaanko kunnassasi investointia valokuituyhteyksiin – mitä tehdä seuraavaksi?

Monessa kunnassa on ryhdytty pohtimaan, miten tietoliikenneyhteyksiä voitaisiin kohentaa. Listasimme tärkeimmät näkökohdat ja vinkit, joiden avulla voit lähteä liikkeelle valokuituhankkeen kartoituksessa.

Korona-aika on lisännyt hyvien tietoliikenneyhteyksien kysyntää. Mikäli kunnassasi vielä tuskaillaan heikon saatavuuden kanssa, on aika ryhtyä toimeen!

Investointihankkeen onnistumiseen voitte vaikuttaa tekemällä hyvin taustatyöt: päätöksenteon tueksi koottu data auttaa hallitsemaan hankkeen toteuttamiseen liittyviä riskejä.

Korona-aika ja etätyöt ovat hajauttaneet muuttoliikkeen yhä useampaan kuntaan. Työpaikkojen ja toimistojen lisäksi myös kotien ja vapaa-ajan asuntojen tietoliikenneyhteyksillä on suuri merkitys sekä työelämälle, yhteiskunnan tärkeille toiminnoille että kunnan vetovoimalle.

Monessa kunnassa onkin ryhdytty pohtimaan, mitä kunta voi itse tehdä yhteyksien kohentamiseksi. Tämä on hyvä alku!

Ensin kannattaa ruveta kartoittamaan kahta asiaa: yhteyksien toimivuutta ja saatavuutta kunnan eri alueilla sekä valtuuston tahtotilaa investointihankkeen eteenpäin viemiseksi. Jos yhteyksien edistäminen on kirjattu kunnan strategiseksi tavoitteeksi, on investoinnin eteenpäin viemiselle tarvittava taustatuki.

Investointia varten on kerättävä dataa päätöksenteon tueksi

Jos kunnassa ei vielä ole kattavia ja toimintavarmoja yhteyksiä, on syytäkin ottaa ohjaksia omiin käsiin.

Monin paikoin on jo realisoitunut tilanne, jossa hyviä yhteyksiä on tarjolla markkinaehtoisesti vain hyvin suppealle alueelle kunnan taajamassa. Tämä aiheuttaa sijainnista riippuvaa epätasa-arvoa kuntalaisten välillä.

Valokuituverkon rakentamiseen on tarjolla julkisia tukia useista lähteistä, joiden selvittäminen on yksi tärkeä askel valokuituinvestoinnin hankkeistamisessa. Rahoitusskenaarioiden luominen sekä hyvin tehty kannattavuuslaskelma liittyvät olennaisesti pitkäjänteiseen riskienhallintaan.

Ennen investointivaiheeseen siirtymistä on hyvä hankkia päätöksenteon tueksi taustatietoa. Valokuiturakentamiseen tarvitaan erityisosaamista eikä hanketta kannata käynnistää vaillinaisella tietopohjalla. Siksi asiantuntijoiden sitouttaminen jo valmisteluvaiheessa säästää jatkoa ajatellen sekä ilmeisimmiltä sudenkuopilta että harmailta hiuksilta.

Katso miksi Pukkilan kunta tilasi toteutettavuusanalyysin.


Muistilista valokuituverkon suunnitteluun

Ennen investointivaiheeseen siirtymistä on hyvä hankkia päätöksenteon tueksi vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Millaisia yhteyksiä kunnassa on jo tarjolla ja millaisia yhteyksiä tarvittaisiin?

  • Ketkä voisivat olla potentiaalisia toimijoita valokuituinfran rakentamisessa ja millaiseen rooliin kunta olisi valmis?

  • Minkäkokoiseen investointiin halutaan sitoutua: onko tavoitteena parantaa koko kunnan yhteyksiä vai optimoida tiettyjä alueita?

  • Huomioidaanko verkon rakentamisessa vakituisten asukkaiden lisäksi myös vapaa-ajan asunnot?

  • Millaisella tuotteistuksella liiketoiminta on kannattavaa?


Älä jää yksin investointihaaveen kanssa

Mikäli koette, että kunnan omin voimin miljoonahankkeeseen ei kannata edetä, asiantuntija-apua on saatavilla. Cinia tuottaa kunnille toteutettavuusanalyysejä, joissa kaikki päätöksentekoon vaikuttavat tekijät käydään tarkasti läpi toimijuudesta verkon rakentamisen kustannusarvioon.

Analyysissa selvitetään, millaisia yhteyksiä kunnassa on jo tarjolla ja millainen on tarve paremmille yhteyksille. Samalla käynnistyy verkon esisuunnittelu: rakennetaanko verkkoa mahdollisimman kattavasti vai optimoidaanko verkkoa etäisyyksien tai käyttäjämäärien näkökulmasta.

Verkon toteutuksesta laaditaan kunnan päätöksenteon tueksi ja investointihankkeen taustaksi useita skenaarioita sekä teknologisten valintojen, verkon koon että käyttäjämäärän ja sen kehityksen näkökulmista.

Päätöksiä tehtäessä kannattaa myös pohtia, mikä on investoimatta jättämisen kustannus? Tutkimusten mukaan niissä kunnissa, joihin valokuituverkko on rakentunut, on merkittävästi myönteisempi väestönkehitys. Tähän menestystekijään kunta voi vaikuttaa omalla toiminnallaan, sillä valokuituverkko on tulevaisuusinvestointi.

Lue myös: Väestönkehitys on myönteisempää kunnissa, jonne valokuitua on rakennettu.

Cinialla on vankka ammattitaito valokuituhankkeiden toteuttamiseen: valokuituhankkeiden toteutettavuusanalyysillä on pitkäaikainen vaikutus verkon elinkelpoisuuteen. Älä jää siis yksin investointihaaveen kannssa, vaan rakennetaan yhdessä kunnallenne yksilöllinen tiekartta pitkäikäisen investoinnin toteuttamiseksi!

Tutustu Cinian kuitupalveluihin

 

avatar

Minna Jaakkola

Minna Jaakkola on strategisen viestinnän ja kehittämisen ammattilainen sekä kuntien ja maaseudun digitaalisen kilpailukyvyn intohimoinen puolestapuhuja. Minna työskentelee erityisasiantuntijana Cinian kuituverkot -yksikössä.