9.8.2021 14:47

Jakaako suhtautuminen tietoliikenneinfraan kunnat kahtia?

Cinian Alueelliset kuituverkot lähetti vuoden alussa kirjeen Suomen kaikkiin kuntiin. Kirjeessä tarjottiin mahdollisuutta keskustella kanssamme sekä tämänhetkisestä yhteyksien saatavuudesta että kunnan tahtotilasta tietoliikenneinfran rakentumisen suhteen.

Ajankohta yhteydenotolle oli parempi kuin osasimme odottaakaan. Kirjekampanjasta poiki yli 60 Teams-tapaamista Suomen kuntien kanssa Uudeltamaalta Lappiin: pienimmät kunnista noin 2 000 asukkaan kuntia, suurimmat noin 120 000 asukkaan kaupunkeja.

Koronavuosi on korostanut tietoliikenneinfran merkitystä kunnissa

Käymiemme keskustelujen punainen lanka on harvinaisen selvä. Koronavuosi on raottanut myös syrjäisempien kuntien ovia etätyöläisille. Kuntien ja yritysten työntekijät ovat hajaantuneet työpaikoilta ja toimistoilta koteihin ja vapaa-ajan asunnoille.

Nyt vetovoiman perustana toimii kunnassa oleva tietoliikenneinfra. Jos infra ei ole kunnossa, ei kunnalla ole lihaksia houkutella etätyöntekijöitä muualta tai pitää omiakaan etätyöntekijöitä kunnassa. Huonot yhteydet asettavat kyseenalaiseksi myös yhteiskunnalle tärkeiden toimintojen ylläpidon työn hajaannuttua: kotien ja mökkien yhteyksillä on merkittävä rooli työn sujumisessa niin liiketoimintojen kuin julkisten palvelujen osalta.

Vaikuttaa sille kuin Suomeen olisi syntymässä seudullisten kuituverkkojen toinen aalto. Ensimmäinen aalto käynnistyi noin 10 vuotta sitten, kun valokuituhankkeita alettiin julkisesti tukea. Silloin verkot rakennettiin varhaisten omaksujien toimesta.

Nyt myös enemmistö on kiinnostunut kuitupalveluista ja valokuituinfran merkitys kunnan tulevaisuuskunnolle ymmärretään yhä laajemmin. Rakennettu infra määrittää sen, onko kunta digitaalisesti saavutettava, onko kunnan palveluilla digitaalisia kehittämis- ja jakelumahdollisuuksia ja onko kunta jokaisen kolkkansa osalta asumiskelpoinen.

Käymämme yli 60 kuntakeskustelun perusteella ilmoilla on epäuskoa siihen, että markkinaehtoisesti kuntiin rakentuvat yhteydet, jotka luovat digitaalista kilpailukykyä kaikkialle. Yhä useampi kunta kokee, että ohjat näin merkittävän infran hankkimisessa on otettava omiin käsiin ja haettava kumppania, joka vähentää hankkeisiin liittyviä riskejä toteuttamisen, rahoittamisen tai elinkelpoisuuden osalta.

Cinian tehtävänä on rakentaa Suomeen kansallista runkoverkkoa. Tämän ainutlaatuisen tehtävän osana meillä on mahdollisuus auttaa myös suomalaisia kuntia ja alueita turvaamaan omat tulevaisuusnäkymät ja rakentamaan itselleen tulevaisuutta turvaavan kilpailutekijän ja kriittisen infran.

Tämä voi olla hetki, jossa kunnat tekevät myös kuntien keskinäisen vertailtavuuden kannalta merkittävän päätöksen: toiset kunnat päättävät lähteä sijoittamaan tulevaisuusinfraan itse, toiset jäävät odottamaan, että se rakentuu jonkun toimesta jossain vaiheessa.

Odottaminen ei kannata: ole yhteydessä, niin keskustellaan yhdessä, millaisia valokuidun toteutettavuusvaihtoehtoja teidän kunnassanne voisi olla eri rahoitusmahdollisuudet ja rakentamislaajuudet huomioiden. Tutustu: kuitupalvelut

avatar

Minna Jaakkola

Minna Jaakkola on strategisen viestinnän ja kehittämisen ammattilainen sekä kuntien ja maaseudun digitaalisen kilpailukyvyn intohimoinen puolestapuhuja. Minna työskentelee kehityspäällikkönä Cinian Alueelliset kuituverkot -yksikössä.