2.3.2021 10:23

Ohjelmistorobotin voi rakentaa joko kaupallisella tuotteella tai koodaten ja räätälöiden

Kun ohjelmistorobotiikkaa lähdetään hyödyntämään, ensimmäinen vastaan tuleva tekninen valinta on usein se, lähteäkö rakentamaan automatisointia käyttämällä jotakin markkinoilla tarjolla olevista kaupallisista ohjelmistorobottituotteista vai rakentaako räätälöity robotti yhteistyössä kehittäjän kanssa. Valinnalla on kauaskantoisia vaikutuksia.

Ohjelmistorobottiratkaisuja voidaan rakentaa karkeasti ottaen kahdenlaisella mallilla; joko hyödyntämällä kaupallisia lisenssirobotteja tai rakentamalla räätälöity robottiratkaisu avoimen lähdekoodin teknologioilla.

Markkinoilla on useita kaupallisia valmistuotteita, ja niitä hyödyntääkseen yrityksellä ei tarvitse olla varsinaista koodausosaamista. Suurin ero kaupallisen valmisratkaisun ja räätälöidyn ohjelmistorobotin välillä onkin se, miten automatisoitava prosessi itse robottiin rakennetaan.

Kaupallisissa valmisratkaisuissa robotin prosessilogiikka rakennetaan visuaalisen käyttöliittymän avulla laatikoita piirtäen ja näiden välille nuolia vedellen, eli niin sanotulla low code -menetelmällä.

Räätälöity ratkaisu taas suunnitellaan juuri käsillä olevaan prosessiin sopivaksi, ja se vaatii koodausta ja yhteistyötä kehittäjän kanssa. Ohjelmistorobotit rakennetaan avoimen lähdekoodin Python-ohjelmointikielellä, joka on yksi yleisimmin käytetyistä teknologioista ja osaamista on runsaasti tarjolla.

Asiakkaan etuna avoimen lähdekoodin teknologian hyödyntämisessä onkin vapaus siirtyä kumppanilta toiselle mikäli siihen tulee tarve, kun taas kaupallisen tuotteen avulla rakennettua ohjelmistorobottia ei voi siirtää sellaisenaan toiselle alustalle.

Älä kasvata automaatioviidakkoa

Helppokäyttöisyytensä ansiosta kaupalliset ratkaisut voivat olla hyviä kun tahtotilana on, että prosessin parissa työskentelevät asiantuntijat automatisoivat itse omaa työtään, ja robottia mahdollisesti käytetään esimerkiksi yhden asiantuntijan apuna hänen omalla koneellaan. Visuaalinen käyttöliittymä on helppokäyttöinen ja kuka tahansa voi automatisoida prosessin kaupallisen robottiratkaisun avulla.

Huomioitavaa kuitenkin on se, että prosessien automatisointi kannattaa yrityksessä tehdä suunnitelmallisesti.Mikäli prosesseja automatisoidaan ilman yhteisesti sovittuja sääntöjä tai selkeää kokonaiskuvaa, lopputuloksena voi helposti olla automaatioviidakko, josta kukaan ei ota enää myöhemmin selvää.

Lisenssityökaluissa ja erityisesti tällaisessa citizen developer -mallissa luotettavien ja perusteellisesti testattujen robottien rakentaminen on hankalampaa. Millaisia testaustyökaluja kaupallisessa tuotteessa tarjotaan, ja osaako robotin kehittäjä riittävästi huomioida kaikki poikkeus- ja reunatapaukset?

Kun ohjelmistorobotti on rakennettu koodilla, mukaan saa myös kaikki ohjelmistokehityksen hyvät käytännöt suunnittelusta ja toteutuksesta testaukseen ja ylläpitoon. Lisäksi yrityksen automatisoitavia prosesseja katsotaan kokonaisuutena, jolloin myös myöhempi kehitystyö on helpompaa.

Räätälöidyn robotin kustannukset joustavat

Kun työnkulkuja ja prosesseja lähdetään automatisoimaan, yleensä tavoitteena on paitsi sujuvoittaa asiantuntijoiden työtä, saavuttaa myös säästöä ja mahdollistaa uuttaa liiketoimintaa automatisoinnin avulla. Kaupallisen robotin kustannuksissa kannattaa ottaa huomioon kuukaudesta toiseen juoksevat lisenssikustannukset, jotka saattavat syödä prosessin automatisoinnista saatavat hyödyt.

Taloudellisten ennakkolaskelmien tekeminen voi olla hankalaa lisenssirobottien kohdalla, sillä hinnoittelu ei useinkaan ole avointa, vaan se pitää pyytää erikseen. Joka tapauksessa kustannukset ovat kymmenien tuhansien dollarien luokkaa. Kun otetaan huomioon, että lisenssit tarvitaan robottiagenttiin, orkestraattoriin ja kehitystyökaluun kaikkiin erikseen, kustannukset nousevat jo heti aloituksessa varsin korkealle.

Räätälöidyssä ratkaisussa päästään melko maltillisilla kustannuksilla käyntin verrattuna kaupalliseen ratkaisuun. Kun ollaan vasta lähdössä kokeilemaan automatisointia, räätälöity ratkaisu on taloudellisesti myös sikäli turvallinen vaihtoehto, että aloitukseen ei liity heti sitoutumista pitkäksi ajaksi eteenpäin lisenssimaksujen muodossa. Näin ollen automatisointiprojekti on myös helppo lopettaa, jos huomataan, ettei se ollutkaan paras tapa ratkaista käsillä olevaa haastetta.

Kaupallisten ratkaisujen lisenssihinnat saattavat ajan myötä nousta ja alkaa syödä robottien tuomia säästöjä, kun taas räätälöidyssä ratkaisussa jäljelle jäävät robotin käyttöönoton jälkeen vain ylläpitoon ja kehitystyöhön liittyvät kustannukset. Kustannukset ovat siis räätälöidyssä ratkaisussa pitkällä aikavälillä ennustettavampia kuin kaupallisessa ratkaisussa.

Avoimen lähdekoodin toteutuksella joustavampaa räätälöintiä

Kaupalliset ohjelmistorobotiikkaratkaisujen arkkitehtuuri on sinänsä samanlainen kuin räätälöidyssäkin ratkaisussa; robottiagentit suorittavat prosessiin kuuluvat tehtävät, orkestraattori käynnistää robottiagentit, ja lisäksi kehitystyö tehdään erillisessä kehitystyökalussa.

Lisenssimallilla toimitettavien ohjelmistorobottien kohdalla tekniseltä kannalta kannattaa huomioida myös robottien ylläpidettävyys ja uudelleenkäytettävyys. Yhteiskäyttöisten komponenttien luominen on räätälöidyssä ratkaisussa usein huomattavasti helpompaa kuin kaupallisilla tuotteilla. Jos monta eri robottia suorittaa samaa toiminnallisuutta, esimerkiksi kirjautuu tiettyyn järjestelmään, ei tätä kannata rakentaa jokaiseen robottiin erikseen, vaan kirjoittaa tämä koodi vain yhteen paikkaan ja jakaa sieltä kaikkien eri robottien käyttöön.

Räätälöityjen ratkaisujen ylläpidettävyys on usein muutenkin parempaa, sillä hyvin kirjoitettu koodi on niin selkeää, että se dokumentoi itse itsensä. Kaupallisten tuotteiden rajallisuudet puolestaan johtavat usein erilaisiin kiertoteihin ja purkkavirityksiin, joita voi olla hyvin hankalaa ymmärtää enää jälkikäteen ilman jokaisen kohdan perusteellista kommentointia.

Kustannusten näkökulmasta ajallisesti lyhyitä prosesseja ei yksinään kannata lisenssirobotilla lähetä automatisoimaan, sillä tyypillisesti lisenssi antaa robotille 24 tuntia aikaa suorittaa erilaisia tehtäviä. Mikäli robotilta kestää automatisoitujen tehtävien suorittamiseen tunti, loput 23 tuntia menee hukkaan. Kannattaa siis olla jo alussa mietittynä kehitysjono automatisoitavista prosesseista, jotta lisenssejä päästään hyödyntämään heti tehokkaasti. Muuten ensimmäisistä prosesseista saattaa tulla todella kalliita ja säästöjä on hankalampi saada.

Toisaalta tällöin voi olla kyseessä jo monimutkaisempia ja kriittisempiä prosesseja, jolloin todennäköisesti robottejakin joudutaan räätälöimään toimeensa sopivammiksi. Kehittäjän näkökulmasta räätälöinti taas on helpompi tehdä muutamalla koodirivillä visuaalisten käyttöliittymien tarjoamien kiertoteiden sijaan.

Hybridimallissa hyödynnetään valmis- ja räätälöityjä ratkaisuja

Käytännössä tilanne on usein se, että yrityksessä hyödynnetään jo lisenssiratkaisuja, mutta tavoitteena on jollakin aikavälillä saada myös avoimen lähdekoodin ohjelmistorobottien tuomia hyötyjä, kuten kehitystyön ja kustannusten joustavuutta.

Hybridimallissa prosesseissa hyödynnetään sekä valmisratkaisuja että koodaten rakennettuja robotteja, mikä kussakin tilanteessa on järkevintä ja kustannustehokkainta.

Siinä missä kaupallisesta ratkaisusta toiseen siirtyminen saattaa olla työlästä, kaupallisista ratkaisuista harppaaminen kohti avoimen lähdekoodin toteutuksia on suhteellisen helppoa. , Siirtymä kannattaa kuitenkin tehdä pala kerrallaan jo siksikin, jotta lisenssimaksujen tuomat palvelut käytetään sopimuskauden loppuun.

Lisenssirobottiin rakennettu automaatio pystytään helposti kääntämään koodiksi, ja usein ohjelmistorobotiikkaan ja automaatioon paneutuneilla kehittäjillä on kokemusta myös yhdestä tai useammasta kaupallisesta tuotteesta.

 

Lisää asiantuntija-artikkeleita ohjelmistorobotiikasta:

Näin automatisoit tylsät työnkulut ohjelmistorobotin avulla

Minkälainen työnkulku voidaan automatisoida?

Mitä hyötyä on ohjelmistorobotista?

 

LUE LISÄÄ CINIAN RPA-RATKAISUISTA

 

avatar

Cinia Oy

Cinia tarjoaa turvallisia korkean käytettävyyden tietoverkko-, kyberturvallisuus- ja ohjelmistoratkaisuja.