1.10.2019 10:00

Kuinka kriittisiä API-pohjaiset integraatiot ovat liiketoiminnallesi?

Rajapinnat ja integraatiot ovat olleet tärkeä osa yritysten IT-ratkaisuja jo todella pitkään. Tietoa vaihtuu yritysten sisäisten järjestelmien välillä, kumppaneiden kanssa tai tietoa tarjotaan julkisena palveluna, joko ilmaiseksi tai korvausta vastaan.

Tänä päivänä puhutaan API-taloudesta, joka on voimakkaasti kehittyvä tapa tuottaa uudenlaisia palveluja. Eri järjestelmien välisten rajapintojen toimivuus on aina ollut kriittistä, mutta jatkossa kriittisyys tulee yhä kasvamaan. Esimerkkinä EU:n uudistettu maksupalveludirektiivi PSD2, joka velvoittaa pankkeja avaamaan tietojärjestelmien rajapintoja. Palveluiden käyttäjinä luonnollisesti oletamme palvelujen toimivan sujuvasti ja luotettavasti myös jatkossa.

Mitä liiketoimintakriittisempi palvelu, sitä tärkeämpää on miettiä, miten palvelua tulisi valvoa.

Digitaalisten palveluiden laadun seurantaa ei kannata jättää loppukäyttäjien varaan, ellei sitten liiketoiminta ole sellaista, että se kestää järjestelmien alhaalla olon. Palvelujen laadun seurantaan on tarjolla välineitä, joilla voi helposti todeta rajapintojen ja palveluiden toimivuuden sisäverkossa, pilviympäristöissä, jne. Mitä kriittisempi palvelu liiketoiminnan näkökulmasta on, sen tärkeämpää on jo tuotteistusvaiheessa miettiä, miten palvelua tulee valvoa, jotta saa mahdollisimman hyvän kuvan sen saatavuudesta eri käyttäjien näkökulmasta.

Edellä mainitut haasteet huomioiden me Cinialla olemme kehittäneet ratkaisun, joka mahdollistaa digitaalisten palveluiden, rajapintojen ja alustojen monipuolisen sekä kustannustehokkaan valvonnan. Olemme tehneet tätä menestyksekkäästi yhdessä asiakkaidemme kanssa jo vuosia. Pystymme myös nopeasti ja helposti kehittämään Cinia cEye -ratkaisuamme eri käyttötarkoituksiin ja asiakkaiden muuttuviin liiketoimintatarpeisiin.

Onko palvelujen laadun ja saatavuuden hallinta sinulle ajankohtaista?

 

avatar

Jari Vallin, Tiimin vetäjä, Mittaus- ja valvontaratkaisut, Cinia Oy

Jari Vallin työskentelee valvontaratkaisujen asiantuntijana ja tiimin vetäjänä. Jarilla on yli 20 vuoden kokemus ICT-palveluiden tuotekehitykseen ja palvelutasonhallintaan liittyvistä tehtävistä. Hän on ollut mukana kehittämässä eri kokoisten ja eri toimialoilla toimivien yritysten sekä yhteisöjen kyvykkyyttä mitata digitaalisten palveluiden ja infrastruktuurin laatua.