25.11.2021 18:57

Kyberturvapalvelut osana vakuutusta

Etätyö on osaltaan lisännyt kyberriskejä. Kybervakuutuksen avulla tehostat yrityksesi riskienhallintaa. 

RiskPoint ja Cinia-konserniin kuuluva OptimeSys toimivat yhteistyössä tarjotessaan kybervakuutuspalveluja, jotka auttavat turvaamaan niin pienten kuin suurten suomalaisten yritysten liiketoimintaa. Kybervakuutus tarjoaa turvaa tietomurtojen, haittaohjelmien ja tietosuojaloukkausten sekä inhimillisten virheiden varalle. Vakuutettu saa mahdollisissa uhkatilanteissa kyberturva-ammattilaisten apua 24/7.

"Yrityspäättäjät haluavat parantaa riskienhallinnan tasoa tietoturvariskien lisääntyessä verkottuvassa liiketoimintaympäristössä. Yritykset ovat yhä riippuvaisempia tietotekniikasta ja datasta palveluiden ketjuuntuessa. Tietomurto voi pysäyttää liiketoiminnan ja aiheuttaa suuria taloudellisia menetyksiä sekä mainehaittoja”, sanoo RiskPointin Suomen yhtiön toimitusjohtaja Pekka Liukkonen. ”Vakuutuksemme on yksi keino tehostaa riskienhallintaa ja turvata liiketoiminnan jatkuvuutta.”

Etätyö on osaltaan lisännyt kyberriskejä. Hakkerit ja verkkorikolliset toimivat yhä ammattimaisemmin ja käyttävät yhä ovelampia keinoja organisaatioihin kohdistuviin hyökkäyksiin.

”Kiristyshaittaohjelmien merkittävä kasvuvauhti on herättänyt yritysjohtajien keskuudessa aitoa huolta”, kertoo Liukkonen. ”Halusimme vastata kasvavaan tarpeeseen, ja lähdimme kehittämään yrityksille kybervakuutusta. Tietoturvakumppaniksemme valitsimme kilpailutuksella Cinia-konserniin kuuluvan OptimeSys Services Oy:n. Arvostamme heidän asiantuntijoiden ammattitaidon lisäksi yrittäjähenkistä toimintatapaa ja aitoa halua lähteä kehittämään kanssamme kybervakuutusta pitkän tähtäimen yhteistyömallilla.”

Ensivastapalvelua vuorokauden ympäri

RiskPoint edustaa Suomessa maineikasta vakuutusmarkkinapaikka Lloyd’sia. RiskPoint tarjoaa kybervakuutusta pienille, keskikokoisille ja suurille yrityksille vakuutusmeklareiden ja yhteistyökumppaneidensa kautta.

”Tietoturva koskettaa kaikkia yrityksiä. Mitä enemmän yrityksessä on luottamuksellista dataa ja mitä suurempi on organisaation toiminnan riippuvuus IT:stä, sitä merkittävämpi tarve on vakuuttaa toimintaa myös kyberuhkien varalle”, kertoo RiskPointin kybervakuuttamisen asiantuntija Saku Saarela. ”Kybervakuutuksemme on rakennettu asiakkaan kannalta selkeäksi, sillä sen ehdot eivät esimerkiksi sisällä erillisiä suojeluohjeita, vaan tarvittavat kontrollit kartoitetaan jo hakemusprosessissa.”

RiskPointin kybervakuutus korvaa esimerkiksi liiketoiminnan keskeytymisestä syntyviä menetyksiä, ja kattaa oikeudelliseen konsultointiin liittyviä kuluja sekä viestintäpalveluja. ”Monta asiantuntijatahoa on heti tarttumassa toimeen. Asianajotoimisto neuvoo tietosuojaloukkauksiin liittyvässä raportoinnissa. Viestintätoimisto vastaavasti auttaa kriisiviestinnässä”, korostaa Saarela.

”Vahinkotilanteessa vakuutuksesta korvattava summa määräytyy sen mukaan, mitä esimerkiksi menetetyn datan palauttaminen yritykselle oikeasti maksaa. Vakuutus korvaa myös liiketoiminnan keskeytymisestä johtuvia menetyksiä ja kuluja vastuuajan puitteissa tai sovittuun vakuutusmäärään saakka”, sanoo Saarela. ”Kolmansille osapuolille maksettavat vahingonkorvaukset sisältyvät myös vakuutuksen piiriin.”

Vakuutuksen ottaneen yrityksen edustaja voi ottaa Cinian kyberturvavalvomoon yhteyttä 24/7. Yhteydenotolle on matala kynnys. Vakuutettu voi ottaa yhteyttä valvomoon myös epäilyistä, että jotain poikkeavaa on meneillään. Cinian kyberturva-ammattilaiset lähtevät nopeasti analysoimaan ja selvittämään tilannetta sekä neuvomaan vakuutettua myös silloin, kun tietoturvauhkasta on vain alustavia havaintoja. Ammattilaiset muodostavat tilannekuvan ja ottavat tilanteen hallintaan.


Painopistettä ennaltaehkäisyyn


Vakuutuksen hakemusvaiheessa käydään kattavasti läpi asiakasyrityksen tietoturvavalmiutta, -kyvykkyyttä ja -ratkaisuja. Cinia tarjoaa vakuutetulle yritykselle lisäpalveluna myös kyberturvan nykytila-analyysejä, joissa käydään läpi asiakkaan ydinprosessit ja tietoturvakäytännöt.

”On todella tärkeää, että tietomurtoa tai tietomurtoepäilyä lähdetään selvittämään ammattimaisesti. Me analysoimme tietomurron tai tietoturvaloukkauksen laajuuden ja sen mitä kaikkea se koskee. Haittojen minimointi edellyttää alusta saakka oikeiden toimenpiteiden tekemistä oikeassa järjestyksessä. Kerromme myös vakuutetulle, miten vastaava ei pääse toistumaan”, kertoo Cinian avainasiakaspäällikkö Mika Sydänoja. ”Kerromme, millaisin toimenpitein yritys voi suojata tietopääomaansa ja turvata liiketoiminnan jatkuvuuttaan yhä tehokkaammin.”

”Pyrimme yhä enemmän myös ennaltaehkäisemään yritysten joutumista hyökkäysten kohteeksi, ja siinä Cinian rooli on tärkeä”, korostavat Liukkonen ja Saarela. ”Autamme yhteistyössä yrityksiä varautumaan kyberuhkiin jo ennen kun vakavia vahinkoja sattuu omalle kohdalle. Tietomurron taloudelliset vaikutukset kun usein ovat varsin huomattavia.”

 

Tutustu Cinian tietoturvakartoitus- ja -arviointipalveluihin