Skip to main content
Takaisin

Laadukkaassa konesalikumppanuudessa kehitetään ICT-infraa ja huolehditaan hybridikokonaisuuden tietoturvasta

 Cinia Oy
Kirjoittaja Cinia Oy
Laadukkaassa konesalikumppanuudessa kehitetään ICT-infraa ja huolehditaan hybridikokonaisuuden tietoturvasta

Vaikka pilvipalveluiden käyttö on kasvanut mittavasti viime vuosina, useimpien organisaatioiden arjesta ja päivittäisestä toiminnasta iso osa pyörii edelleen serveri- ja konesalihuoneissa. Liiketoiminnan jatkuvuuden takaamisen kannalta oikeanlaisen konesalikumppanin löytämisellä on merkitystä.

Konesalikumppanuutta ryhdytään pohtimaan usein silloin, kun yrityksen ICT-infrastruktuuri alkaa tulla elinkaarensa päähän ja vaatii korjaavien päivitysten sijaan kokonaan uusia ratkaisuja. Useimmat yritykset päätyvät tänä päivänä hybridimalliin, jossa osa palveluista siirretään pilveen ja osa sijaitsee paikallisesti joko yrityksen omilla tai kumppanin servereillä.

Monenkaan yrityksen ei nykyisin itse enää kannata investoida digitaalisten ympäristöjen vaatimiin laitteistoihin tai osaamiseen niiden ympärillä. Modernissa konesalissa niin fyysiset olosuhteet kuin tekniset ratkaisutkin takaavan kustannustehokkaammin laitteiston toimivuuden ja palveluiden häiriöttömän saatavuuden kaikkina vuorokauden aikoina. Yritys voi näin keskittyä voi keskittyä ydintoimintaansa.

Lisäksi nykypäivän tietoturvauhkat vaativat edistynyttä osaamista ja teknologiaa. Konesaliratkaisua ja sen toimittajan valintaa kannattaakin pohtia myös sen kautta, kuinka kehittyneitä kyberturvaratkaisuja konesalikumppani tarjoaa.

 

Pilvipalveluiden palvelukerros ja konesali samalta luukulta

Käytännössä monissa yrityksissä tekeminen pilvipalveluiden ympärillä on vielä varsin pientä. Tähän voivat syynä olla esimerkiksi tietosuojaan liittyvät asiat. Kaikkia työkuormia ei kannatakaan lähteä siirtämään julkipilveen ihan kustannussyistä – varsinkin kun kyseessä on virtuaalipalvelimia, kustannushyötyä ei välttämättä saavuteta julkipilvessä.

Ulkoistettujen konesalipalveluiden suurin etu on se, että yrityksen itsensä ei tarvitse huolehtia ylläpidosta tai palveluiden ja yhteyksien suojaamisesta, vaan sen tekee konesalikumppani.

Useimmilla yrityksillä on kuitenkin käytössään julkipilvessäkin pyöriviä digitaalisia palveluita, jolloin konesalikumppanin kyvykkyydet myös tällä puolella ovat ehdotonta plussaa. Isot pilvipalvelutarjoajat kun eivät käytännössä tarjoa muuta kuin kapasiteettia – varsinainen datan ja palveluiden hallinta sekä tietoturva on asiakkaan kontolla.

Lue lisää: Privaattiyhteys julkipilveen takaa häiriöttömän pilvipalveluiden käytön

 

Useampi tietoturvakerros takaa vahvan suojan

Suurin syy konesalipalveluiden hankintaan on niiden takaama tietoturva ja mahdollisuus hallinnoida sitä, missä maailman kolkassa organisaation data kulkee. Monilla yrityksillä liittyy jo lähtökohtaisesti asiaan rajoituksia – esimerkiksi vaatimukset datan pysymisestä kotimaan rajojen sisäpuolella tai vähintään EU:n alueella.

Lue lisää: CSOC päivystää 24/7 – Minkälaista on työ kyberturvavalvomossa?

 

Konesalissa sijaitsevan ICT-infran suojauksen kerroksia tulisi olla useita, ja siihen tulisi liittyä myös proaktiivista uhkien havainnointia ja torjuntaa palvelimelle asennettujen tietoturvakomponenttien lisäksi. Koska useimmilla yrityksillä ICT-infrat sijaitsevat hybridiympäristöissä, kumppanin kyky tuottaa näkyvyys koko kokonaisuuteen helpottaa tietoturvan hallinnointia huomattavasti.

 

Pitkä ja proaktiivinen kumppanuus maksaa aloituskustannukset takaisin

Projektina ICT-infran uudistaminen ja liiketoiminnalle kriittisten palveluiden siirtämiseen kumppanin konesaliin liittyy monta muuttujaa.

Konesalikumppaneita kannattaa vertailla myös niillä kriteereillä, jotka kertovat pitkäjänteisestä työstä ja proaktiivisesta kehittämisestä. Kun projekti on saatu päätökseen, mitä jatkokehityksen kanssa tapahtuu?

Teknologiat kehittyvät ja maailma muuttuu ympärillä, jolloin kumppanin tehtävä on pelkän ympäristön tuottamisen sijaan myös kehittää yrityksen ICT:tä vastaamaan uusia vaatimuksia ja haasteita.

Projektin monitahoisuuden ja myös jatkokehityksen sekä tietoturvan valvonnan kannalta konesalikumppanin yhteydenpitokanavilla on iso rooli onnistumissa ja onnellisessa kumppanuudessa. Mahdollisimman suorat yhteydet takaavat sen, ettei ongelmatilanteen ilmaantuessa jouduta kiertämään monen mutkan ja tiketin kautta ennen kuin asiaa päästään ratkaisemaan.

 

Tutustu Cinian turvallisiin konesaliratkaisuihin

 

 Cinia Oy
Kirjoittaja Cinia Oy Cinia tarjoaa turvallisia korkean käytettävyyden tietoverkko-, kyberturvallisuus- ja ohjelmistoratkaisuja.

Sinua voisi kiinnostaa