Skip to main content
Takaisin

Privaattiyhteys julkipilveen takaa häiriöttömän pilvipalveluiden käytön

 Jari Rautiainen
Kirjoittaja Jari Rautiainen
Privaattiyhteys julkipilveen takaa häiriöttömän pilvipalveluiden käytön

Yritykset toimivat ainakin osittain pilvessä sijaitsevien digitaalisten palveluiden mahdollistamina, eivätkä hybridipilviympäristötkään ole harvinaisia tänä päivänä. Oma privaattiyhteys julkipilveen takaa tietoturvan, palvelun saatavuuden ja nopean vasteajan kaikkina vuorokauden aikoina.  

Yritysten liiketoiminta on yhä digitalisoituneempaa ja digitaaliset palvelut ja sovellukset näyttelevät yhä tärkeämpää roolia koko yrityksen toiminnassa. Samaan aikaan kun liiketoimintaa digitalisoidaan ja monesti myös automatisoidaan, useimmat sovellukset ja palvelut siirtyvät yhä kiihtyvämmällä tahdilla pilveen. Harvemman yrityksen tiloista löytyy enää omia palvelimia tai konesalihuoneita.  

 

Kriittiset palvelut vaativat toimintavarmoja yhteyksiä 

Yleisin tapa liikennöidä pilvipalveluihin on hyödyntää internetiä ja yrityksen olemassa olevia internetliittymiä. Kun yritys vasta aloittelee pilvimatkaansa ja pilvipohjaisiksi siirretyt palvelut eivät vielä ole niin kriittisiä, että mahdollisista yhteyksien laatu- tai käytettävyysongelmista olisi liiketoiminnalle merkittävää haittaa, on VPN-tunneli yrityksen palomuurin ja pilvipalvelun välillä usein riittävä vaihtoehto.  

Kun merkittävä osa pilvipohjaista ja/tai tuotanto- ja bisneskriittisistä sovelluksista ja palveluista sijaitsevat pilvessä, asettaa se uusia vaatimuksia myös yhteyksille, joiden varassa liiketoimintaa ja siihen liittyviä digitaalisia palveluita pyöritetään. Itse pilvipalveluiden lisäksi myös tietoliikenneyhteydet pilvipalveluihin ovatkin jo muodostuneet monen organisaation liiketoiminnan ja tuotannon kannalta kriittisiksi.  

Kyse on tismalleen samasta asiasta, kuin kotimaassa sijaitsevien konesalipalveluiden yhteydessäyritykset haluavat turvalliset ja toimintavarmat yhteydet konesaliin, joten miksi ei sama pätisi myös julkipilveen. 

 

Lue lisää: Case Lidl – Liiketoiminnan tulevaisuus edellyttää nopeita tietoliikenneyhteyksiä

 

Privaattiyhteys takaa kapasiteetin, häiriöttömän toiminnan ja tietoturvan 

Julkisten yhteyksien ongelma on se, että ne ovat tosiaan julkisia – kapasiteettia ja kaistaa jaetaan muiden käyttäjien kanssa. Yrityksen internetliittymässä kaistasta kilpailevat niin kaikki muukin yrityksen internetliikenne kuin operaattorin päässä kaikki muutkin käyttäjät, niin yritykset kuin kuluttajatkin. 

Merkittävä käyttäjän kokemaa yhteysnopeutta hidastava tekijä on internetliikenteen reititys. Ongelma se on etenkin silloin, kun yhteyden vasteajalla on merkitystä. Operaattoreiden välisistä isojen internetliikenteen määrien reititystä ohjaa usein kustannustehokkuus, joskus jopa niin, että liikenne ei reititykään nopeinta ja suorinta reittiä.  

Yksi pilvestä käytettävä sovellus tai sen käyttöliittymä voi avata taustalla palveluun tai palvelimelle useita kymmeniä tai satoja aliyhteyksiä eli sessioita, joista jokainen vastaa sovelluksen tai käyttöliittymän jonkin pienen osan tai toiminnallisuuden toiminnasta. Muutamien millisekuntien tai kymmenien millisekuntien lisäviive yhteydessä helposti kertautuu ja näkyy käyttäjälle useiden sekuntien viiveenä ja esimerkiksi käyttöliittymän hitautena.   

Palvelun laadun ja käytettävyyden lisäksi myös tietoturvaa saattaa olla haasteellista ylläpitää. Julkisen verkon käyttö altistaa palvelut suuremmalle määrälle potentiaalisia hyökkäysvektoreita ja mahdollistaa yrityksen kohteeksi tai sivustakärsijäksi palvelunestohyökkäyksille.  

Pitkäksi venyviä ja laajavaikutteisia palvelukatkojakin saattaa ilmaantua ilman, että yritys pystyy itse siihen vaikuttamaan. Liiketoiminnan tai palvelun kannalta kriittisiä yhteyksiä ei siis kannata rakentaa julkisten yhteyksien varaan.  

Lue myös: Varayhteys turvaa liiketoiminnan jatkuvuuden

 

Privaattiyhteys tarkoittaa sitä, että yrityksellä on oma, kolmannen osapuolen operaattorin tarjoama yhteys suoraan pilvialustan datakeskukseen. Yhteydet ovat joustavammin räätälöitävissä toimipisteiden välillä ja datakeskuksiin, ja niiden viive on pienempi, sillä yhteyden reitti on optimoitu eikä kaistaa ei tarvitse jakaa muiden toimijoiden kanssa.  

Privaattiyhteydellä varmistetaan, että yrityksen käyttämät ja asiakkailleen tarjoamat digitaaliset palvelut toimivat häiriöttömästi. Yhteydet ovat päästä-päähän valvottuja ja niillä on sovittu palvelutaso. 

 

Privaattiyhteys tuo myös kustannustehokkuutta 

Vaikka julkiset Internet-yhteydet pilvipalveluihin ovat pääsääntöisesti yksikköhinnoiteltuina edullisempia, voi kokonaistarkastelussa oma suora yhteys hyvinkin tulla edullisemmaksi.

Pilvipalveluiden yhteyksien kokonaiskulujen muodostuminen, ennustettavuus ja optimointi ovat oma osaamisen lajinsa, missä on tarpeen huomioida verkkoyhteyksien lisäksi pilvipalvelutuottajien liityntätapojen erilaiset hinnoittelumallit, pilveen ja etenkin pilvestä siirrettävän datan määrät ja esimerkiksi suorituskyvyn sekä käytettävyyden parantumiseen liittyvät välilliset kustannushyödyt. 

 

Tutustu Cinian tietoverkkoratkaisuihin

 Jari Rautiainen
Kirjoittaja Jari Rautiainen Jari Rautiainen työskentelee Product Managerina Cinian tietoverkkoratkaisuissa.

Sinua voisi kiinnostaa