Skip to main content
Takaisin

Varayhteys turvaa liiketoiminnan jatkuvuuden

 Juha Kärsämä
Kirjoittaja Juha Kärsämä
Varayhteys turvaa liiketoiminnan jatkuvuuden

Aina voi tulla eteen odottamattomia tilanteita, jotka voivat häiritä yrityksesi tietoliikenneyhteyksiä. Kaivinkone toimistorakennuksen tai -hallin ulkopuolella voi kaivaa vahingossa kuitukaapelin poikki tai sähkökatkokset internetyhteyden reitillä voivat aikaansaada yhteyden katkeamisen.

Mikäli yrityksesi liiketoiminnan pyörittäminen perustuu toimiviin internetyhteyksiin, yhteydet on hyvä turvata varayhteydellä. Varayhteys on suoja, jonka avulla minimoit yrityksesi yhteyksien katkeamisesta aiheutuvat taloudelliset tappiot ja mahdolliset mainehaitat.

Millaisia varayhteyksiä on tarjolla?

Ominaisuuksiltaan varayhteys voi muistuttaa pääyhteyttä tai se voidaan toteuttaa jollakin toisella teknologialla. Tyypillisesti varayhteydet jaotellaan kiinteisiin varayhteyksiin ja mobiilivarayhteyksiin.

Kiinteät varayhteydet 

Kiinteä varayhteys toteutetaan yleensä valokuituyhteytenä, jolloin sekä pää- että varayhteys ovat molemmat valokuitua. Joissain tapauksissa varayhteytenä voidaan hyödyntää myös kuparikaapeliyhteyttä (ADSL/VDSL/G.SHDSL), mikäli tällainen yhteys on jo valmiiksi olemassa.  

Kiinteän varayhteyden tekninen toteutustapa riippuu siitä, millaista turvaa ja kuinka vaivatonta ratkaisua asiakas toivoo. Vaihtoehtona on esimerkiksi: 

Kahdennettu kuituyhteys 

Suosituin kiinteä varayhteysvaihtoehto on kahdennettu kuituyhteys. Tässä ratkaisussa asiakkaalle tulee toimipisteeseen kaksi valokuituyhteyttä omia reittejä pitkin eri keskuksien kautta. Kahdennetussa kuidussa molemmat yhteydet ovat koko ajan aktiivisia, mikä tarkoittaa sitä, että yhteys internettiin tai pilvialustoihin ei pääse hetkeksikään katkeamaan, vaikka toinen valokuituyhteys ei toimisikaan. Koska yhteydet kulkevat eri operaattoreiden runkoverkkoja pitkin, ei yhden operaattorin verkkoon kohdistuvat ongelmat heijastu asiakkaan toimintaan. 

Kahdennetun kuituyhteyden plussat ja miinukset: 

➕ Yhteys pysyy aina yhtä nopeana ja luotettavana. Ei yhteyden vaihtumisesta johtuvia katkoksia. Yhteyden nopeuteen ei vaikuta mobiiliverkon tavoin verkon käyttäjämäärät tai sää.

➕ Toimintavarmuus huippuluokkaa. Yhteyden toimivuus ei ole riippuvainen yhdestä operaattorista.  

➖ Muita varayhteysvaihtoehtoja korkeampi hinta. 

Lue aiheeseen liittyvä asiakastarina: Nestor Cables arvostaa toimintavarmoja tietoliikenneyhteyksiä

Perinteinen kiinteä varayhteys 

Perinteinen kiinteä varayhteys kulkee omaa reittiä pitkin samaan keskukseen kuin pääyhteys ja jatkaa sieltä matkaa internettiin tai pilvialustoihin. Tällöin varayhteys toimii saman operaattorin verkossa kuin pääyhteys, mutta aktivoituu vasta sitten, kun pääyhteys katkeaa. 

Perinteisen kiinteän varayhteyden plussat ja miinukset: 

➕ Mikäli varayhteys toteutetaan valokuituna, yhteyden nopeus on usein yhtä hyvä kuin pääyhteyden. Yhteyden nopeuteen ei vaikuta mobiiliverkon tavoin verkon käyttäjämäärät tai sää. 

➕ Kahdennettua kuituyhteyttä edullisempi hinta.

➖ Pieni katko yhteyksissä ennen varayhteyden aktivoitumista.

➖ Mikäli varayhteys toteutetaan kuparikaapeliyhteytenä, yhteyden nopeus on huomattavasti hitaampi kuin pääyhteyden.

➖ Toimivuus yhden operaattorin verkon varassa. Ei tuplavarmennettu kuten kahdennettu kuituyhteys. 

Mobiilivarayhteydet 

Mobiilivarayhteys perustuu yleensä langattomaan 4G-yhteyteen. Mobiilivarayhteys, jossa on ns. automaattinen fail-over, osaa vaihtaa suoraan langattomaan yhteyteen kiinteän pääyhteyden katketessa. Tällainen varayhteys yleensä säilyttää asiakkaan tietoliikenneasetukset, jolloin katkoksesta koituva haitta on asiakkaalle hyvin vähäinen. 

Yhteys, jossa ei ole fail-overia, on vuorostaan kytkettävä itse päälle, kun vikatilanne pääyhteydessä huomataan. Tämä yhteys ei säilytä asiakkaan IP-osoitteita ja vaatii asiakkaalta aktiivisuutta yhteyksien asetuksien määrittämisessä. 

Karkeasti ottaen automaattisella fail-overilla toimivia mobiilivarayhteyksiä voidaan pitää yritystason ratkaisuina ja ilman fail-overia toimivia kuluttajatason yhteyksinä. 

Mobiilivarayhteyden plussat ja miinukset: 

➕ Yhteys ei ole alttiina kaivuutöistä johtuvalle kaapelien katkeamiselle. 

➕ Yhteyden toteuttaminen toimipisteeseen ei vaadi kaivuutyötä. 

➕ Hinta usein edullisempi kuin kiinteän varayhteyden.

➕ Toimintavarmuus jaettu kahden eri teknologian kesken.

➖ Yhteyden nopeus huomattavasti hitaampi kuin kiinteän yhteyden. Yhteyden nopeuden hidastumisen huomaa käytössä, kun pääyhteys vaihtuu varayhteydeksi.

➖ Mobiiliyhteyksien nopeuteen vaikuttavat monet eri tekijät, kuten mobiiliverkon käyttäjämäärät tai sää. 

 

Tutustu Cinian tietoverkkoratkaisuihin

 

 Juha Kärsämä
Kirjoittaja Juha Kärsämä Juha Kärsämä työskentelee Cinialla yritysten tietoverkkoratkaisujen myyjänä. Juhalla on pitkä kokemus asiakaslähtöisestä myyntityöstä sekä työskentelystä valokuituhankkeiden parissa.

Sinua voisi kiinnostaa