5.4.2021 9:22

Turvaa liiketoiminnan jatkuvuus varayhteyden avulla

Kuvitellaan, että yrityksesi nettiyhteys katkeaisi: pystyisivätkö työntekijänne työskentelemään vai pitäisikö heidät lähettää kotiin? Olisiko toiminnanohjausjärjestelmänne automaattisesti pois pelistä ja siirtyisittekö tekemään tilauksia, varauksia ja kirjanpitoa kynää ja paperia käyttäen? Kuinka kalliiksi toimimaton yhteys tulisi tunnin, yhden iltapäivän tai kokonaisen vuorokauden aikana?

Mikä on varayhteys ja mihin sitä tarvitaan?

Aina voi tulla eteen odottamattomia tilanteita, jotka saattavat häiritä yrityksen tietoliikenneyhteyksiä. Kaivinkone toimistorakennuksen- tai hallin ulkopuolella voi kaivaa vahingossa kuitukaapelin poikki tai sähkökatkokset internetyhteyden reitillä voivat aikaansaada yhteyden katkeamisen.

Varayhteys turvaa yrityksen nettiyhteyden silloin, kun varsinainen yhteys ei toimi. Se on suoja, joka minimoi liiketoiminnan keskeytymisen ja siitä aiheutuvat taloudelliset tappiot.

Ominaisuuksiltaan varayhteys voi muistuttaa pääyhteyttä tai se voidaan toteuttaa jollakin toisella teknologialla. Tiivistetysti varayhteydet voidaan jakaa kahteen eri ryhmään, joita ovat:


Mobiilivarayhteydet

Mobiilivarayhteys perustuu langattomaan 3G- tai 4G-yhteyteen, eikä se ole alttiina kaivuutöistä johtuvalle kaapelien katkeamiselle. Mobiiliyhteys ei ole kuitenkaan yhä nopea kuin valokuitu, joten yhteyden nopeuden hidastumisen saattaa huomata käytössä, kun valokuitupääyhteys vaihtuu varayhteydeksi.

Mobiilivarayhteys, jossa on ns. automaattinen fail-over, osaa vaihtaa suoraan langattomaan yhteyteen pääyhteyden katketessa. Tällainen varayhteys yleensä säilyttää asiakkaan tietoliikenneasetukset, jolloin katkoksesta koituva haitta on asiakkaalle hyvin vähäinen.

Yhteys, jossa ei ole fail-overia, on vuorostaan kytkettävä itse päälle, kun vikatilanne pääyhteydessä huomataan. Tämä yhteys ei säilytä asiakkaan IP-osoitteita ja vaatii asiakkaalta aktiivisuutta yhteyksien asetuksien määrittämisessä.

Karkeasti ottaen automaattisella fail-overilla toimivia mobiilivarayhteyksiä voidaan pitää yritystason ratkaisuina ja ilman fail-overia toimivia ns. kuluttajatason yhteyksinä.


Kiinteät varayhteydet

Kiinteä varayhteys voidaan toteuttaa joko kupari- tai valokuituyhteytenä. Tällöin pääyhteys tulee valokuitua pitkin ja varayhteys toteutetaan joko valokuidulla tai vanhalla kuparitekniikalla (ADSL/VDSL/G.SHDSL). Kiinteiden yhteyksien osalta varayhteys voidaan toteuttaa esimerkiksi näin:

  • Varayhteys kulkee omaa reittiä pitkin samaan keskukseen kuin pääyhteys ja jatkaa sieltä matkaa internettiin. Varayhteys aktivoituu vasta sitten kun pääyhteys katkeaa.
  • Kahdennetussa kuituyhteydessä asiakkaalle tulee kaksi valokuituyhteyttä omia reittejä pitkin eri keskuksien kautta. Tällöin molemmat yhteydet ovat koko ajan aktiivisia, mikä tarkoittaa sitä, että yhteys ei pääse hetkeksikään katkeamaan edes yhteyden vaihdon aikana. 

Kiinteät varayhteydet voidaan toteuttaa useammalla eri tavalla riippuen siitä, millaista turvaa ja kuinka vaivatonta ratkaisua asiakas toivoo. Kysy meiltä, millainen toteutus olisi kustannustehokkain ja hyödyllisin juuri teille.

Kiinnostuitko aiheesta?

Lue asiakkaamme Nestor Cablesin asiakastarina aiheeseen liittyen.