Skip to main content
Takaisin

Tietoliikenneyhteyksien turvaaminen – tunnista riskit ja ennakoi poikkeustilanteet

 Janne Lukkari
Kirjoittaja Janne Lukkari
Tietoliikenneyhteyksien turvaaminen – tunnista riskit ja ennakoi poikkeustilanteet

Tietoliikenneyhteyksien toimintavarmuus on useimmille yrityksille ensiarvoisen tärkeää. Siksi yhteyksiin kohdistuvat riskit ja poikkeustilanteet on hyvä tunnistaa, jotta niihin voi varautua etukäteen. Vaikka ulkopuolinen kumppani huolehtisikin pääosin yhteyksien toimivuudesta, voi jokainen yritys omalla toiminnallaan ja valinnoillaan vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti ongelmatilanteet saadaan ratkaistua ja miten niiden aikana toimitaan. 

Kun yhteydet ovat toimineet moitteettomasti jo pidemmän aikaa, hyvin usein käy niin, että niiden turvaamiseen ei enää kiinnitetä huomiota. Tällöin erilaiset ennalta arvaamattomat tilanteet, kuten verkkolaitteiden tekniset viat, tietoturvahyökkäykset tai sähkökatkokset, saattavat päästä yllättämään. 

 

Tietoliikenneyhteyden häiriön takana on usein tekninen vika 

Riski: Odottamaton laitehäiriö tai muu tekninen vika 

Näin varaudut:  

  • Anna osaavan kumppanin huolehtia laitteista ja niiden uusimisesta 
  • Tarkista, että palvelutasosopimus eli SLA on halutulla tasolla  
  • Hanki tietoverkkoratkaisut keskitetysti 

Kun yrityksen tietoliikenneyhteydet eivät toimi kuten pitäisi, kyseessä on useimmissa tapauksissa jonkinlainen tekninen vika kuten laite- tai järjestelmähäiriö. Vaikka laitteen yhtäkkistä rikkoutumista on mahdotonta etukäteen ennustaa, laitteen ikä luonnollisesti vaikuttaa siihen, kuinka pitkään se on toimintakuntoinen. Kun yrityksen tietoliikenneyhteydet tulevat osaavalta kumppanilta, tämä huolehtii laitteiden elinkaaren seurannasta sekä uusimistarpeen tarkastelusta muun muassa kokemukseen, vikaantumistiheyteen sekä ohjelmistopäivitysten saatavuuteen perustuen. Kumppani varmistaa myös, että rikkoutuneen laitteen tilalle on varastosta saatavilla vastaavanlainen. 

Vikatilanteisiin reagoimiseen ja vioittuneen laitteen korjausnopeuteen vaikuttaa aina asiakkaan valitsema palvelutasosopimus eli SLA. SLA-tason valinnassa on syytä pohtia realistisesti tietoliikenneyhteyksien merkitystä omalle liiketoiminnalle: riittääkö meille, että saamme kumppaniin yhteyden virka-aikana ja voimmeko odottaa yhden työpäivän ajan vian korjaamista vai ovatko toimivat yhteydet meille niin kriittisiä, että meidän on saatava yhteys kumppaniin 24/7 ja vian korjaaminen on aloitettava muutamassa tunnissa?  

Mikäli valittu SLA ei vastaa tämänhetkisiä tarpeita, kannattaa miettiä, olisiko se syytä nostaa korkeammalle tasolle hyvissä ajoin. Korkeampi SLA on luonnollisesti kalliimpi, mutta vikatilanteen sattuessa se saattaa nopeasti maksaa itsensä takaisin, varsinkin jos liiketoimintaa ei ole varaa jättää pysähdyksiin kokonaiseksi päiväksi.  

Eri palveluntarjoajien tarjouksia ja sopimuksia vertaillessa on myös hyvä kiinnittää huomiota siihen, miten palvelutasosopimukseen kuuluvat palvelu-, reagointi ja ratkaisuajat ilmoitetaan. Ovatko ne tarjouksessa ja sopimuksessa näkyvissä selkeästi ja ymmärrettävästi vai onko ne piilotettu sopimusehtoihin?  

Mikäli yrityksen tietoverkkoratkaisuja toimittaa useampia kumppani tai asiakas on hankkinut laitteita itse, teknisten vikojen selvittäminen kestää yleensä pitempään, kun jokaiselta toimittajalta pitää erikseen varmistaa heidän hallinnassaan olevien laitteiden kunto. Vikatilanteita ajatellen onkin toimivinta hankkia yhteydet, palomuurit sekä lähi- ja yritysverkkoratkaisut yhdeltä ja samalta toimijalta, jolla on kokonaiskuva asiakkaan verkkoympäristöstä ja joka pystyy ketterästi paikantamaan ja vaihtamaan viallisen laitteen. Toisena hyvänä vaihtoehtona on hyödyntää valvontaratkaisuja, jotka auttavat monimutkaisten ja haastavien IT-ympäristöjen monitoroinnissa ja vianselvityksessä.  

 

Tietoturvahyökkäykset kuormittavat tietoliikenneyhteyksiä entistä enemmän 

Riski: Tietoturvahyökkäykset 

Näin varaudut 

  • Hanki omiin tarpeisiin sopivat tietoturvaratkaisut  
  • Kouluta henkilöstöä 
  • Hyödynnä tarvittaessa pilviyhteyspalvelua tai konesaliyhteyksiä 

Yritysten tietoliikenteeseen kohdistuu jatkuvasti yhä enemmän tietoturvahyökkäyksiä. Tietoverkon turvaamisen perustan muodostavat erilaiset VPN- ja palomuuripalvelut sekä palveluestohyökkäyksiä estävät ratkaisut, jotka suojaavat yrityksen digitaalista toimintaympäristöä ympäri vuorokauden. Näiden peruspalveluiden lisäksi oman yrityksen tietoturvan tasoa on usein hyvä vahvistaa erilaisilla automaatiota ja dataa hyödyntävillä ratkaisuilla, kuten tietoliikenteen kyberturvapoikkeamia havainnoivalla MDR eli Managed Detective and Response -palvelulla tai it-toimintaympäristöä valvovalla SCOC-kyberturvavalvomoratkaisulla 

Lue lisää aiheesta: Nykyaikainen palomuuri on yrityksen tietoverkkoratkaisun ydin 

Mikäli yrityksen toiminta nojaa vahvasti pilvipalveluiden tai konesalien hyödyntämiseen, yhteyksien turvallisuuden ja suorituskyvyn kannalta on usein järkevää hyödyntää julkisesta internetverkosta riippumattomia pilviyhteyspalveluita sekä konesaliyhteyksiä. Nämä yhteydet ovat päästä päähän valvottuja sekä tavallisia internetyhteyksiä nopeampia ja suorituskykyisempiä. 

Vaikka erilaiset tekniset ratkaisut ovat tärkeä osa tietoturvahyökkäyksiin varautumista, on myös henkilökunnan säännöllinen kouluttaminen avainroolissa, kun puhutaan ennakoimisesta ja riskien tunnistamisesta. Kun henkilökunta osaa varautua erilaisiin huijauksiin ja hyökkäyksiin ja tunnistaa ne, ongelmatilanteisiin päästään heti kiinni eikä niistä ehdi muodostua haittaa yrityksen toiminnalle.  

 

Inhimillisiltä virheiltä ei voi aina välttyä, mutta niihinkin voi varautua 

Riski: Epäonnistunut asennus tai huoltotoimenpide 

Näin varaudut: Jätä tietoverkkoihin liittyvät asiat kumppanin hoidettavaksi 

Näin kumppani varautuu: Huolehtii, että prosessit ovat ongelmatilanteissa kunnossa 

Ihmisen toiminnasta aiheutuneita riskejä tietoliikenneyhteyksiin on helppo vähentää jättämällä kaikki yhteyksiin liittyvät tekniset toiminnot kumppanin hoidettavaksi. Varsinkin mitä monimutkaisemmasta verkkokokonaisuudesta on kyse, sitä paremmalla syyllä on hyvä jättää laitteiden asennukset sekä huollot palveluntarjoajan vastuulle. Vaikka itse tekeminen voi joskus tuntua kustannustehokkaalta, se voi pitemmän päälle tulla kalliiksi, jos jokin meneekin pieleen.  

Koska yksikään ihminen ei ole kone ja inhimillisiä virheitä sattuu ja tapahtuu silloin tällöin työssä kuin työssä, voi kumppaninkin toiminnassa tapahtua joskus virhearvio. Jos näin käy, olennaista on, kuinka hyvin kumppani on varautunut etukäteen tällaisia tilanteita varten. Osaava toimija huolehtii, että häiriötilanteita varten on tehty selkeät toimintaprosessit ja että työntekijät osaavat noudattaa niitä. Näin asiakkaan yhteyksien toimintavarmuus saadaan turvattua esimerkiksi tilanteissa, joissa vaikkapa etähuoltotoimet eivät mene suunnitellusti. 

 

Mobiiliverkon kuormittumista ei kannata jäädä odottelemaan 

Riski: mobiiliverkon kuormittuminen 

Näin varaudut: 

  • Vaihda mobiiliyhteydet mahdollisuuksien mukaan valokuituun 
  • Valitse kumppani, joka osaa haastavien ympäristöjen verkkoratkaisut 

Pienen yrityksen toimistossa saatetaan pärjätä mobiililiittymillä, mutta kun yrityksen koko kasvaa, työssä käsitellään ja siirrellään paljon isoja tiedostoja tai jos työ vaatii pilvipalveluiden käyttämistä, ei tavallisen mobiiliverkon kapasiteetti yksinkertaisesti riitä päivittäiseen liiketoiminnan pyörittämiseen.  

Viimeistään siinä vaiheessa, kun yrityksen työntekijät huomaavat yhteyksien hidastumisen jokapäiväisessä työssään, mobiiliyhteydet on syytä vaihtaa valokuituun, jonka nopeutta voidaan nostaa aina tarpeen mukaan lähes rajattomasti. Jos liiketoiminnan kova kasvuvauhti on jo etukäteen tiedossa, ei verkon kuormittumista kannata jäädä odottelemaan, vaan on järkevää vaihtaa mobiilit yhteydet kiinteisiin saman tien.  

Lue myös: Mitkä asiat askarruttavat yrityksiä valokuituyhteyden hankinnassa? 

 

Varavoimalaite turvaa yhteyksien toimimisen sähkökatkoksen aikana 

Riski: luonnonilmiöstä tai inhimillisestä virheestä aiheutunut sähkökatkos 

Näin varaudut: Hanki varavoima- tai UPS-laite 

Mikäli yrityksen toiminta nojaa ympäri vuorokauden toimiviin tietoliikenneyhteyksiin, on tärkeää varautua myös erilaisiin toimipisteen energiansaannin häiriöihin. Tyypillisimmin sähkökatkoksia aiheutuu kesäisin ukonilman tai kaivuutöiden seurauksena, mutta kuten olemme saaneet todeta, voi kansallinen sähköpula pahimmassa tapauksessa johtaa sähkönjakelun sääntelyyn ja tätä kautta vaikuttaa myös yksittäisten yritysten toimintaan. 

Pienissä toimistoissa saatetaan pärjätä lyhyiden sähkökatkosten yli UPS-varavirtalaitteilla, jotka suodattavat ukkosen aiheuttamia ylijännepiikkejä ja suojaavat näin laitteita rikkoutumisilta. Isoimmissa toimistoissa, tuotantolaitoksissa sekä erilaisissa kriittisissä toimintaympäristöissä tarvitaan vuorostaan järeämpiä varavoimalaitteita, jotka voidaan sijoittaa joko kiinteistön sisälle erilliseen tekniseen tilaan tai ulos esimerkiksi konttirakennelmaan.   

  

Varayhteys ja kumppanin ketterä asiakaspalvelu pelastavat hätätilanteessa 

Riski: Kaikki edellä mainitut 

Näin varaudut:  

  • Hanki varayhteys joko kiinteänä tai mobiilina  
  • Valitse luotettava kumppani, johon saa tarvittaessa nopeasti yhteyden 

Silloin kun tietoliikenneyhteydet halutaan pitää toiminnassa tilanteessa kuin tilanteessa, pääyhteyden rinnalle hankittu varayhteys on erittäin luotettava tapa turvata datan liikkuvuus. Kun pääyhteys syystä tai toisesta katkeaa, varayhteys käynnistyy automaattisesti ja jatkaa toimintaa siihen saakka, kunnes pääyhteys palautuu. Varayhteys voi asiakkaan valinnan mukaan olla joko yhtä nopea kuin pääyhteys, jolloin yhteyden vaihtumista ei edes huomaa, tai se voi olla kustannustehokkaampi ratkaisu, jolloin yhteyden nopeuden hidastumisen ehkä huomaa, mutta yhteys toimii ja turvaa yrityksen keskeiset toiminnot.  

Lue lisää erilaisista varayhteyksistä blogistamme

Olipa syy yhteyksien katkeamiseen mikä hyvänsä, vikatilanteen ollessa päällä olennaista on saada nopeasti yhteys omaan kumppaniin. Pahinta yhteysongelmien sattuessa on epätietoisuus siitä, mistä ne johtuvat ja milloin ne saadaan korjattua. Luotettavalla tietoliikennekumppanilla on tarpeeksi resursseja ja kykyä reagoida ongelmatilanteisiin nopeasti sekä asiakaspalvelu, johon saa yhteyden ilman pitkiä odotusaikoja. 

 

Tutustu:  

 Janne Lukkari
Kirjoittaja Janne Lukkari Janne Lukkari työskentelee Cinialla yritysten tietoverkkoratkaisujen myyjänä. Jannella on pitkä kokemus ratkaisumyynnistä eri kokoisille ja eri toimialoilla toimiville yrityksille.

Sinua voisi kiinnostaa