14.6.2022 18:08

“Kioskin luukku on aina auki” – Tuotannon kehityspäällikkö on linkki tiimien välillä

Otto Teinonen aloitti tuotannon kehityspäällikkönä Cinian ohjelmistoratkaisuissa maaliskuussa 2022. Tehtävässä yhdistyvät teknologia ja organisaatioiden kehittäminen – kaksi Teinoselle tuttua teemaa. Tämän jutun luettuasi tiedät, millaista tukea Cinian projektitiimit jatkossa saavat, ja mistä ohjelmistokehityksen käytäntöjen jatkuvassa parantamisessa itse asiassa on kyse.

 

Mitä käytäntöjen kehittäminen mielestäsi tarkoittaa, kun puhutaan ohjelmistotuotannosta?

“Se on pelkkiä prosesseja laajempi kokonaisuus. Tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä tulee kulttuuri. Parhaimmillaan asiat luonnistuvat ilman, että niistä tarvitsee sopia järjettömän tarkalla tasolla. Vaikka ohjelmistoissa on yhteneviä piirteitä, on jokainen niistä monimutkainen ja ainutkertainen tuotos. Ketterän kehittämisen perusperiaate on, että muutoksia tulee jatkuvasti eteen. Oleellista ei ole yrittää vältellä yllätyksiä, vaan varautua siihen, että maailma todella yllättää. 

Kulttuurin jälkeen katse kääntyy työtapoihin ja ohjelmistokehityksen digitaalisiin työvälineisiin

Kun nämä elementit ovat kunnossa, on prosessien kehittäminen helpompaa. Joistakin asioista pitää sopia yhdessä, jotta esimerkiksi siirtyminen projektista tai asiakkuudesta toiseen onnistuisi mahdollisimman helposti. 

Kehittämistyön suola on jatkuva rajan hakeminen kahden maailman välillä. Tarvitaan vapautta improvisoida ja tehdä asiat eri tavalla kuin edellisellä kerralla. Toisaalta tietyt raamit – kuten versionhallinnan sekä koodin katselmoinnin käytännöt – tuovat ohjelmistokehitykseen työrauhaa.”

Lue myös: Tällaista on tiimityö Cinialla: eri ammattilaiset kertovat työstään

 

Samanlaista tuotannon kehityspäällikön pestiä ei löydy monesta talosta. Kerro työnkuvastasi!

“Juuri se, millaiseksi tämä rooli oli luotu, sai minut kiinnostumaan Ciniasta. Moneen organisaatioon on viime aikoina haettu tekijöitä agile coach -nimikkeellä. Se liippaa läheltä tätä tehtävää, mutta lisäksi sisään on leivottu muutakin.

Olen sisäisten teknologiapalveluiden tuoteomistaja, eli huolehdin ohjelmistokehityksessä käytettävien työkalujen kehityksestä ja ylläpidosta. Tarjoan apua projektitiimeille, jos menetelmistä tai työtavoista on kysyttävää. Lautaselleni kuuluu myös tiedon liikkumisen edistäminen ja hyvien käytäntöjen vieminen projektista toiseen. Kunhan olen tutustunut ihmisiin, pystyn toivottavasti saattamaan heitä yhteen silloin, kun tarvitaan tietynlaista osaamista.

Olin aiemmin toisen tyyppisessä unelmatyössä pienemmän firman teknisenä johtajana. Halusin kuitenkin päästä näkemään, miten astetta isompi talo toimii. Nyt saan keskittyä kehittämään toimintaa ja etsimään ratkaisuja käytännön ongelmiin.

 

Millaiset ovat ensivaikutelmasi Ciniasta työpaikkana?

Ensimmäisten viikkojen perusteella Cinia on nappivalinta. Olen suorastaan hämmästynyt siitä, kuinka kovia osaajia täältä löytyy. Ohjelmistokehityksessä on monta spesifiä erikoistumisalaa, enkä mitenkään voi ottaa auktoriteetin roolia niistä puhuessani. En itse edes yritä olla yksittäisten teknologioiden terävimmässä kärjessä, vaan haluan toimia linkkinä ja mahdollistajana ihmisten välillä.

Jo rekryprosessissa minuun teki vaikutuksen sama asia kuin nyt ensimmäisten työviikkojen aikana: jokaista täällä kiinnostaa pyrkimys korkeaan laatuun ja siihen, että asioita viedään jatkuvasti parempaan suuntaan. Ei riitä, että pinta näyttää hyvältä, vaan kaiken täytyy todella toimia ja asiakkaiden pitää saada laadukkaita ohjelmistoja. Tietoturvan kaltaisista asioista huolehditaan tarvittaessa oletustasoa paremmin. Yllättävissä tilanteissa ei kysytä ensin, kuka tämän maksaa, vaan varmistetaan, että asiakkaan tuotanto pyörii, kuten pitää.”

 

Autat siis projektitiimejä – keiden muiden kanssa työskentelet?

“Tulen varmasti tekemään tiivistä yhteistyötä Cinian DevOps-tiimin kanssa. He hoitavat sisäisten järjestelmien kehitystä, mutta toimivat lisäksi eri asiakasprojektien DevOps-asiantuntijoina. Järjestely on mielestäni hyvä: näin varmistamme, että sisäiset järjestelmät sekä asiakkaan järjestelmät pelaavat yhteen.

Hyvin itseohjautuvat taskforce-ryhmät keräävät Cinialla yhteen tietystä aiheesta kiinnostuneita tekijöitä yli projektirajojen. Odotan, että pääsen mukaan tapaamisiin ja tutustumaan ryhmien toimintaan. Voin tuoda uusia haasteita ratkottavaksi tai järjestää vaikka kahvitarjoilun kokoontumiseen – miten vain voin olla avuksi. 

Jos ajatellaan agile coach -puolta tässä työssä, tulen olemaan tasaveroisesti yhteistyössä kaikkien ohjelmistoratkaisujen työntekijöiden kanssa. Toimin viestinvälittäjänä, joka kuljettaa palautetta ja kehitysideoita johdon suuntaan.

Tuotannon kehityspäällikkönä pääsen myös toimimaan linkkinä Cinian eri yksiköiden – ohjelmistoratkaisujen, tietoverkkoratkaisujen sekä kyberturvallisuusratkaisujen – välillä. Voin hakea synergiaetuja ja tuoda hyväksi havaittuja käytäntöjä meille ohjelmistoratkaisuihin ja päinvastoin.”

 

Kerro vielä, miten vaikkapa yksittäinen devaaja saa tukea tuotannon kehityspäälliköltä?

“Aika vahvasti se lähtee siitä, että tässä kioskissa on luukku aina auki. Jos projektissa kaivataan sparrausapua, sitä voi tulla kysymään hyvin matalalla kynnyksellä. Pyrin myös itse aktiivisesti keskustelemaan ihmisten kanssa. Näin löydän ne kohdat, joissa on vielä kehitettävää, ja voin myös välittää hyviä käytäntöjä eteenpäin.”

 

New call-to-action

 

Lue lisää