12.11.2020 10:00

Verkko väylänä kasvaville markkinoille

Verkkojen merkitys ja kapasiteetin tarve kasvaa koko ajan liiketoimintojen digitalisoituessa. Nykypäivänä tietoliikenneyhteydet, matala viive ja suorat yhteydet pilvipalveluihin ovat kilpailukyvyn kannalta avainasemassa. Liikennöinti pilvipalveluiden välillä ja sovellusten käyttö pilviympäristöistä tuovat omat haasteensa käytettävyydelle, lisäten osaltaan varmentavien, vaihtoehtoisten reittien tarvetta. Verkkoamme hyödyntävät muun muassa operaattorit, datakeskukset ja toimijat, jotka siirtävät suuria määriä dataa sekä yritykset, joille nopeat ja laadukkaat yhteydet ovat liiketoimintakriittisiä.

Cinian tavoitteena on rakentaa digitaalisia menestystarinoita kytkemällä asiakkaat kansainvälisin yhteyksin globaaliin toimintaympäristöön ja tarjoamalla jatkuvasti kehittyviä tietoliikenneyhteyksiä ja digiratkaisuja.

Meillä on pitkät perinteet nopeiden ja luotettavien tietoliikenneyhteyksien mahdollistajana niin Suomen sisällä kuin Pohjoismaista Keski-Eurooppaankin. Cinian 15 000 reittikilometrin laajuinen optinen kuituverkko laajenee ja kehittyy palvelemaan kasvavia asiakastarpeita.

 

Cinia laajentaa verkkoaan Saksassa

Cinia operoi Suomessa omalla verkolla ja vuonna 2016 valmistunut C-Lion1 -merikaapeli yhdistää Helsingin Rostockiin. C-Lion1 on lunastanut nopeasti paikkansa ja kytkenyt Suomen sekä lähialueet osaksi Euroopan markkinoita.

Uusin reitti Cinian verkossa Berliiniin on asiakkaiden käytössä marraskuussa 2020. Laajentuminen Berliiniin tarjoaa markkinoille vaihtoehtoisen uuden reitin, jonka viiveet Helsingistä ja Tukholmasta ovat noin 16-17 millisekuntia.

Meidät tunnetaan asiakkaiden keskuudessa hyvästä asiakaspalvelusta ja omassa verkossa operointi on tärkeää kilpailuedun ylläpitämiseksi. Oma verkko mahdollistaa suoraviivaiset ja nopeat toimitusprosessit sekä tukee kriittisten palveluiden laadunseurantaa.

Verkkojen merkitys ja kapasiteetin tarve kasvaa koko ajan liiketoimintojen digitalisoituessa.

 

Laajennamme verkkomme kattavuutta myös Frankfurtissa

Meillä on ollut käytössä oma yhteys Frankfurtiin vuodesta 2016 lähtien. Vuoden 2020 loppuun mennessä valmistuu laajentumishanke Frankfurtissa, jonka myötä Cinian oman verkon piiriin saadaan lisää kansainvälisen tietoliikenteen kannalta tärkeitä liityntäpisteitä. Parantamalla oman verkkomme kattavuutta kaupungin sisällä parannamme omaa kilpailukykyämme laadukkaana toimittajana.

Cinialla on maine luotettavana suomalaisena palveluntarjoajana, joka kykenee ketterästi reagoimaan asiakkaiden tarpeisiin ja muuttuviin tilanteisiin.

Haluamme tukea asiakkaitamme heidän liiketoimintansa kasvavissa tarpeissa.

avatar

Jaana Räty

Jaana Räty toimii kumppanuusjohtajana Cinian kansainvälisessä myynnissä. Hänellä on pitkäaikainen kokemus vaativista myynnin tehtävistä tietoliikennealalla. Jaanalle asiakkaat ja heidän tyytyväisyytensä ovat aina etusijalla.