Blogit ja artikkelit

Palvelumuotoilu käytännössä

Liiketoiminta | Ohjelmistopalvelut 13.4.2017

Suomessa puhutaan paljon siitä miten yritykset pystyisivät tuomaan markkinoille uusia innovatiivisia tuotteita tai vielä mieluummin palveluita. Innovaatiot ovat tärkeitä maamme kilpailukyvyn parantamiseksi ja mahdollistavat osaltaan talouden nousuun kääntämisen.

Mahdollisuuksien ja lisäarvon tunnistaminen

Tunnustettu tosiseikka on, että uuden menestyvän tuotteen tai palvelun luomisessa keskeisintä ei ole ylivertainen tekninen ratkaisu. Tärkeämpää on tunnistaa mahdollisuuksia luoda lisäarvoa kaikille toimitusketjun jäsenille; ovat he sitten loppukäyttäjiä, palveluntarjoajia, jakelijoita tai teknologiatoimittajia.

Prosessille, jolla tätä lisäarvonluontimahdollisuuksien tunnistamista yritetään formalisoida, on vakiintunut termi palvelumuotoilu. Markkinoille on tullut palvelumuotoiluun erikoistuneita yrityksiä auttamaan perinteisiä yrityksiä ohjaamaan tuotekehitystään oikeaan suuntaan. Näin tuotekehittäjät pystyvät hyödyntämään muilla aloilla hyväksi havaittuja menetelmiä omassa liiketoimintaympäristössään.

Viime vuosina olen seurannut useiden suurten ja pienten yritysten toimia digitaalisten palveluiden luomiseksi. Olenpa ollut itsekin vetämässä tuotteistushankkeita ja hakemassa uusia tapoja luoda asiakkaille ja loppukäyttäjille lisäarvoa. Havaintojeni ja kokemusteni perusteella palvelumuotoilu on käytännössä hyvinkin suoraviivaista.

Näennäisestä yksinkertaisuudesta huolimatta tuntuu, että välillä tämänkin asian kanssa mopo karkaa käsistä. Palvelumuotoilu-käsitteen alle ja ympärille on varsin innovatiivisesti alettu useiden palveluntarjoajien toimesta rakentamaan erilaisia menetelmiä, aliprosesseja ja vaiheita. Pahimmassa tapauksessa uutta palvelua suunnitteleva voi eksyä käsitemereen ja konkreettiset tarpeet jäävät liian kauas horisonttiin.

On olemassa myös riski, että palvelumuotoilu palaveroidaan liian pitkälle ja liian teoreettiselle tasolle. Tällöin suunnitteluvaiheen kesto ja kustannukset voivat paisua liian suuriksi koko toteutettavan palvelun liiketoimintamahdollisuuksiin nähden. Pahimmillaan ajaudutaan tekemään useiden viikkojen käyttäjätutkimuksia ja kymmenien sivujen raportteja varsin yksinkertaisten verkkopalveluiden käytettävyydestä.

Palvelumuotoilu on hyvä työkalu. Uutta palvelua suunnitellessa ja liiketoimintahyötyjä hakiessa kannattaa silti muistaa, että se on vain yksi työkalu muiden joukossa ja sen käyttö tulee mitoittaa kokonaistarpeen mukaisesti.

Asiakkaan strategian ja liiketoimintaympäristön ehdoilla

Cinialla olemme ottaneet tähänkin asiaan käytännönläheisen ja ketterän lähestymistavan. Autamme asiakkaitamme palvelumuotoilussa; kuitenkin siten, että se rakentuu asiakkaan strategian ja liiketoimintaympäristön ehdoilla. Palvelumuotoiluvaiheessa tavoitteemme on, että pystymme tuottamaan asiakkaalle mahdollisimman pian konkreettisia prototyyppejä käytännön testejä ja palautteen kokoamista varten. Tavoiteaikaikkuna tälle on lyhimmillään kaksi viikkoa.

On myös hyvä pitää mielessä, että palvelumuotoilu on vasta alku varsinaiselle tuotekehitysprojektille. Tuotekehitystä tehdessä on syytä toimia ketterästi ja konkreettisin askelin. Tällekin prosessille käytännönläheinen ja oikein mitoitettu palvelumuotoiluvaihe luo hyvät edellytykset.

– Jukka Hornborg, Liiketoimintajohtaja, Cinian ohjelmistopalvelut –

Jaa