Hakutulokset

Liiketoiminnan jatkuvuus digitaalisessa toimintaympäristössä

BlogiDigitalisaatioLiiketoimintaValvontaratkaisut 23.3.2020

Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmalla on entistä tärkeämpi merkitys palvelujen ja toimintaympäristöjen digitalisoituessa. Häiriötilanteet kuten esimerkiksi tietojärjestelmien ja tietoliikenteen katkokset, kriittisen infrastruktuurin pettäminen ovat suuria, jatkuvuutta uhkaavia tekijöitä.

ICT-toimintaympäristöt ovat usein varsin monimutkaisia monitoimittajakokonaisuuksia. Siksi on oleellista dokumentoida palvelut ja määritellä niiden kriittisyys yhdessä IT:n ja liiketoimintojen kesken. Tämä helpottaa toimintaa häiriötilanteissa ja auttaa myös toimenpiteiden priorisoinnissa. 

Jotta ”tositilanteessa” voidaan hyödyntää dokumentoitua jatkuvuussuunnitelmaa, on ongelmasta saatava mahdollisimman nopeasti tieto. Havainnointia heikenneen palvelun laadusta ei voi jättää pelkästään loppukäyttäjien raportoinnin varaan, vaan siihen on syytä käyttää sopivia työkaluja. 

Ongelma on myös saatava rajattua mahdollisimman pian, jotta häiriönselvityksessä päästään nopeasti eteenpäin ja kiinni asian ytimeen. Vasta rajauksen jälkeen voidaan selvitystyö ohjata oikealle taholle. Jos puolestaan rajausta ei saada tehtyä, alkaa herkästi ”soittorumba” ICT-järjestelmäkokonaisuudesta vastaavien eri toimittajien suuntaan, ja aikaa sekä rahaa kuluu.


Tehokkaalla valvontaratkaisulla voidaan esimerkiksi
  • Varmistua siitä, että palvelut toimivat liiketoiminnan vaatimalla tavalla 
  • Rajata ongelmat häiriötilanteissa nopeasti, ja siten palauttaa palvelun laatu mahdollisimman pian
  • Nähdä miten palvelut aidosti toimivat milläkin ajan hetkellä - ”Mutusta” mitattuun tietoon
  • Vähentää ongelmien selvitykseen kuluvaa aikaa ja siitä koituvia kustannuksia
  • Mitata, saatko sitä mistä on sopimuksissa sovittu


Kuluttajien ja käyttäjien odotukset digitaalisille palveluille kasvavat kaiken aikaa. Siksi voikin kysyä, voiko huonosti ja hitaasti toimivaa palvelua tänä päivänä enää edes kutsua palveluksi. Pelissä on monta asiaa, kuten muun muassa kuluttajien luottamus, työntekijöiden tyytyväisyys, työnantajan kustannukset hoitamatta jääneistä töistä sekä yrityksestä saatava mielikuva. Laadukas palvelu lisää käyttäjätyytyväisyyttä ja vähentää liiketoiminnan riskejä. 
 

- Jari Vallin, Product Group Manager, Valvontaratkaisut, Cinia Oy -

 

Onko sinulla näkyvyys digitaalisten palvelujesi laatuun? Lataa
ilmainen Opas digitaalisten toimintaympäristöjen valvontaan.

New call-to-action


Lue lisää Cinian monipuolisista valvontaratkaisuista ja ota yhteyttä, keskustellaan lisää. 

 

 

Avainsanat: digitalisaatio, ict-infra, ict-palvelut, jatkuvuus, käyttökokemus, liiketoiminnan jatkuvuus, valvontaratkaisut,
Jaa