Hakutulokset

Maatalouden tutkimus odottaa monipuolisia hyötyjä ValueNetin tyyppisiltä ekosysteemipalveluilta

BlogiDigitalisaatioLiiketoimintaMaatalouden digitalisaatio 12.10.2018

Perinteisesti maatalouden tutkimusdata kerätään kalliisti varta vasten tehdyin kenttäkoejärjestelyin ja monelle tärkeät tiedot julkaistaan lähinnä tieteellisissä artikkeleissa. On ilmeistä, että tutkimustiedon hankintaan ja tutkimustulosten jakamiseen tarvitaan entistä tehokkaampia välineitä. Esimerkiksi kasvitautiennusteet, kasvumallit ja mahdollisesti syntyvät tutkimuslaitosten data-analytiikkapalvelut olisi hyvä saada toimialan käyttöön, jotta tutkimustieto saataisiin nopeammin viljelijöiden tuotannonohjaukseen.

Cinian ValueNet on yksi erittäin varteenotettava teknologiaratkaisu, joka helpottaa eri toimijoiden välistä järjestelmien integraatiota. Tulevaisuudessa tutkimuslaitostenkin mahdolliset palvelut voisivat olla kytkeytyneenä ValueNetin kaltaisiin avoimiin ekosysteemeihin.

Akuutein haaste on löytää tasapaino ja luottamus datan hallinta- ja käyttöoikeuksista. Siksi täytyy rakentaa liiketoimintamalleja, jotka palvelevat kaikkien osapuolten etuja. Miksi viljelijät alkaisivat luovuttaa tietoa esimerkiksi tutkijoille, ellei heille tarjota jotakin vastapalveluna? Tulevaisuuden ekosysteemipalvelut voisivat mahdollistaa uudenlaisen yhteistyö viljelijöiden kanssa, jossa viljelijöiden datastaan antaman luvituksen myötä luodaan uutta tietoa ja algoritmeja tehostamaan viljelyn prosesseja.

Tutkimus voisi esimerkiksi rakentaa hankekokonaisuuksia, joissa eri datalähteiden tietoja voidaan yhdistellä tehokkaasti. Jos laajamittaisesti saataisiin maatilojen dataa tutkimuskäyttöön, siitä voitaisiin big data -analytiikan menetelmillä tuottaa uusia ilmiöitä ja tuloksia. Tutkimustulokset voisi muuntaa tieteellisten artikkelien lisäksi tietämysmalleiksi ja ne puolestaan digitaalisiksi palveluiksi useampienkin toimijoiden tahoilta. ValueNetin kautta viljelijät voisivat yhdistellä näitä palveluita omaan käyttöön.

Iso toiveeni onkin, että ekosysteemien toimijoiden kanssa voisimme luoda tehokkaammin uutta tietoa ja toimintatapoja, jotka auttavat viljelemään kannattavammin, säästämään kustannuksia ja ympäristöä sekä tuottamaan laadukkaampia tuotteita. Hyötyjen välittymisellä alkutuotantoon voi olla suuria vaikutuksia.

Toteutimme Luonnonvarakeskuksessa sähköisen viljapassipalvelun prototyyppiratkaisun toimialan kanssa. On hienoa, että tutkimuksemme tulos on nyt tuotteistumassa ensimmäisenä ValueNetin palveluna. Sähköinen Viljapassi luo alalle yhteisen tavan tunnistaa ja dokumentoida jokainen viljaerä. Se voi antaa teollisuudelle ja palvelutuottajille uusia välineitä kehittää omia prosesseja sekä keinon osoittaa kuluttajille asti, kuinka puhtaita raaka-aineita on käytetty. Kansainvälisessä viljakaupassa sähköinen Viljapassi voi olla valttikortti, koska viljan välittäjät voivat todistaa tuotannon ympäristöystävällisyyden ja laadun.

Tutkimushankkeissa olemme visioineet, että sähköinen Viljapassi on menetelmä antaa viljaerälle identiteetti. Identiteettiin voidaan kytkeä myös muuta tietoa, kuten viljelyn ympäristövaikutusten indikaattoriarvoja. Identifiointi mahdollistaisi myös sen, että viljaerän laatutiedot teollisuudesta palautuisivat automaattisesti viljelijän toiminnanohjauksen järjestelmiin.

Hankkeissamme pyrimme palvelemaan tasapuolisesti kaikkia maatalouskoneteollisuuden teknologiayrityksiä. Uskon, että yhteisesti kehitetyt toimintatavat toimialalla vievät parhaiten kehitystä eteenpäin. Cinia on yksi yritys, joka on mukana tutkimushankkeissamme. Koen, että työtä on vielä Cinian ja muiden yritysten välillä edessä. Uudistuvat liiketoimintamallit ja ekosysteemiajattelu vaativat kaikilta toimijoilta eteenpäin suuntaavaa näkökantaa ja win-win-tilanteen löytämistä eri toimijoiden välillä.

Koko toimiala tarvitsee toimintakulttuuriin isoja muutoksia, jotta eri puolilla maataloutta syntyvät tietomassat saadaan monipuoliseen hyötykäyttöön. Edessä on paljon työtä, mutta Cinia ValueNetin kaltaiset ekosysteemipalvelut alentavat varmasti kynnystä lähteä mukaan ja uskon, että se herättää hyvin keskustelua toimialalla.

- Pasi Suomi, Luonnonvarakeskus, maatalousteknologian tutkija -

Lue lisää Cinian ratkaisuista maatalouden digitalisaatioon.

Jaa