Hakutulokset

Sähköinen asiointi terveydenhuollossa

BlogiDigitalisaatioTerveydenhuollon digitalisaatio 27.9.2017

Digitalisaatio tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille merkittäviä mahdollisuuksia tehostaa ja kehittää hoitotoimintaa. Terveydenhuolto toki koskettaa paljon suuremmankin joukon kuin ammattilaisten elämää. Digitalisaatio tarjoaa myös keinoja sujuvoittaa terveydenhuollon asiakkaiden arkea ja kehittää yhteistyötä asiakkaiden ja ammattilaisten välillä. Sähköinen asiointi on yksi tapa tämän vuorovaikutuksen kehittämiselle.

Wikipedian mukaan ”Sähköinen asiointi on vaihtoehto perinteiselle asioiden hoitamiselle, jonka muotoja ovat olleet tiskipalvelu, kirjeenvaihto ja puhelinpalvelu.” Vaikka sähköinen asiointi ei olekaan uusi asia, on terveydenhuollossa vielä paljon osa-alueita, joissa tietoja kerätään erilaisille paperilomakkeille, joiden välityksellä niitä siirretään järjestelmästä toiseen. Valitettavan usein myös kysytään samoja asioita uudelleen ja uudelleen. Näin kallisarvoista vastaanottoaikaa kuluu painojen, alkoholi- ja tupakointitottumusten, sukurasitusten, ym. asioiden kirjaamiseen valitettavan paljon.

Moderni teknologia mahdollistaa modernit asiointitavat

Moderni sähköinen asiointi on toki paljon muutakin kuin paperilomakkeiden sähköistystä. Moderneja teknologioita hyödyntämällä voidaan toteuttaa esim. alla olevassa kaaviossa esitettyjä asioita.

Kuten monessa muussakin asiassa digitalisaatio tarjoaa keinoja olemassa olevan toiminnan tehostamiseen. Tätä voi olla edellä mainittu esitietojen sähköinen täyttö internetin yli, sähköinen ajanvaraus tai erilaisiin kyselyihin ja tutkimuksiin vastaaminen sähköisesti.

Tulevaisuuden kannalta vielä suurempi potentiaali on digitalisaation mahdollistamissa tavoissa tehdä asioita kokonaan uudella tavalla. Esimerkiksi Afrikassa lääkäreitä on vähän, mutta matkapuhelimia yhä enemmän. Tätä seikkaa hyödyntämällä on mahdollista vaikkapa tehdä alustavia diagnooseja matkapuhelimen kameran kuvia analysoimalla. Näin voidaan priorisoida kenen kannattaa matkustaa ammattilaisen hoitoon ja kuka pärjää kotihoidolla.

Vastaavaa tapahtuu toki myös kehittyneissä maissa. Esimerkiksi ODA-hanke Suomessa luo uusia palveluita, joilla kansalaiset voivat luoda yhdessä ammattilaisten kanssa hoitosuunnitelmia, jotka kattavat sekä kotihoidon että ammattilaisten antamaa hoitoa.

Kuten monessa asiassa, jossa mahdollisuudet ovat rajattomat, myös sähköisessä asioinnissa alkuun pääsy saattaa tuntua ylivoimaiselta. Suomesta löytyy kuitenkin useita kansallisia hankkeita, joissa asioita viedään kokonaisvaltaisesti eteenpäin. Lisäksi meillä on digitalisaatioon ja terveydenhuoltoon erikoistuneita yrityksiä, jotka voivat auttaa terveydenhuollon toimijoita esimerkiksi erilaisten selvitysten tai pilottihankkeiden kautta.

- Jukka Hornborg, Liiketoimintajohtaja, Cinian ohjelmistopalvelut -

Kiinnostuitko?

Mikäli sähköinen asiointi kiinnostaa, paras tapa viedä sähköistä asiointia eteenpäin on tunnistaa oman yksikön/organisaation tarpeet ja lähteä hakemaan/kehittämään niihin ratkaisuja pala kerrallaan eteenpäin; suurta kuvaa unohtamatta.

Lue lisää käyttäjälähtöisestä terveydenhuollon tietojärjestelmien digitalisoinnista ja modernisoinnista.

Jaa