Tampereen yliopistollinen sairaala

Digitaalinen ratkaisu diabeteksen ja endokrinologisen sairaanhoidon tarpeisiin


Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on yksi Suomen edelläkävijöitä terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen digitalisoimisessa ja kehittämisessä.

Tampereen yliopistollisen sairaalan endokrinologian poliklinikalla tunnistettiin tarve kehittää sekä toimintaa että käytössä olevia tietojärjestelmiä. Näistä lähtökohdista TAYS valitsi Cinian kehittämään endokrinologian laatu- ja seurantajärjestelmää, joka sai nimekseen Endo. 

Lähtökohtana toteutukselle oli, että järjestelmän käyttöönotto ei saa lisätä lääkäreiden ja muun hoitohenkilökunnan työtä. Järjestelmän käyttöön kuluva aika tuli ”ansaita” sen mahdollistamilla toimintojen tehostumisella. Haastavaan tavoitteeseen päästiin kehittämällä järjestelmä tiiviissä yhteistyössä järjestelmän tulevien käyttäjien ja Cinian ohjelmistokehityksen asiantuntijoiden kanssa.

Projektissa käytiin läpi koko endokrinologisen poliklinikan hoitoketju ja järjestelmän ominaisuudet suunniteltiin tukemaan sitä mahdollisimman hyvin. Määrittelytyössä löydettiin myös monia tapoja tehostaa toimintaa digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntämällä.

Ensin otettiin käyttöön pilottiversio (MVP) rajatulle käyttäjäryhmälle. Saatujen kokemusten perusteella viimeisteltiin järjestelmän toiminnallisuus ja otettiin käyttöön tukemaan koko TAYS:n endokrinologista toimintaa. Katso video.


JÄRJESTELMÄÄN TOTEUTETTIIN USEITA TOIMINTAA TEHOSTAVIA OMINAISUUKSIA

  • Endokrinologin ja kirurgin välistä yhteistyötä ja tiedon siirtymistä tukevat hoitokortit
  • Potilasjonojen hallinta ja varmistaminen, että vastaanotolle tulevat asiakkaat ovat käyneet ottamassa tarvittavat laboratoriokokeet
  • Kilpirauhaspotilaiden kontrollikäyntien oirekyselyn ja laboratoriolähetteen automaattinen postitus
  • Sairaskertomukseen vietävien tekstien muodostaminen järjestelmään syötettyjen valintojen pohjalta automaattisesti. Vapauttaa työaikaa lääkäreiltä sanelusta, tekstien tarkastamisesta ja sihteereiltä kirjoittamisesta
  • Insuliinipumppujen ja verensokerin seurantalaitteiden tarpeen arviointi, hyväksyntä, tilaus, luovutus ja laiterekisteri
  • Järjestelmä integroituu muihin sairaalan tietojärjestelmiin ja vaihtaa tietoja niiden kanssa. Vältytyään asioiden moninkertaiselta kirjaamiselta.
     

Järjestelmän käyttöönoton jälkeen kehitystä on jatkettu tiiviissä yhteistyössä TAYS:n ja Cinian välillä. Alun perin moniammatillisen endokrinologisten sairauksien hoidon tueksi luotu alusta on nyt laajennettu ohjaamaan myös diabetes-potilaiden hoitoa ja toiminnallisuuden laajentaminen eri erikoissairaanhoidon osa-alueille jatkuu.

Cinian kanssa työskentely on ollut mutkatonta ja suoraviivaista. Heillä on vahva kokemus terveydenhuollon tietojärjestelmien käyttäjien vaatimuksista ja odotuksista. On ollut hienoa olla mukana hankkeessa, jossa tietojärjestelmää kehitetään terveydenhuollon toiminnan ehdoilla ja sitä helpottamaan eikä hoitotoiminnan tarvitse mukautua valmiin järjestelmän vaatimuksiin, mikä on vielä alallamme valitettavan yleistä.

Moniammatillinen yhteistyö lääketieteen ja ohjelmistotekniikan ammattilaisten välillä kasvattaa molempien osapuolten ymmärrystä ja mahdollistaa digitalisaation hyödyntämisen aivan uusilla tavoilla

- Saara Metso, Osaston ylilääkäri, Tampereen yliopistollinen sairaala

Lue lisää Cinian ratkaisuista terveydenhuollon digitalisointiin.

Ohjelmistopalvelut