TAYS Haavakeskus

Haava: Modernin haavakeskuksen laatujärjestelmä

TAYS halusi, että uuden yksikön, Haavakeskuksen poliklinikan, käytössä on myös parhaat mahdolliset tietojärjestelmät tukemassa toimintaa ja auttamassa sen kehittämisessä. Haavakeskuksen poliklinikka yhdistää aiemmin ihotautien ja plastiikkakirurgian haavapoliklinikoilla ja jalkatyöryhmässä hoidetut potilaat samaan yksikköön.

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa on toiminut vuodesta 2012 alkaen moniammatillinen haavakeskus. Toiminta rajoittui vuosina 2012-2016 vuodeosastolle KEI2, jossa on toteutettu sairaalahoitoa vaativien kroonisten haavojen hoito usean erikoisalan lääkäriresurssia yhdistäen (Ihotaudit, sisätaudit, plastiikkakirurgia, ortopedia, verisuonikirurgia ja infektiosairaudet).

Hoidon tulokset ovat olleet rohkaisevia, ja 7.3.2016 aloitti toimintansa myös Haavakeskuksen poliklinikka, jossa on järjestetty keskitetysti kroonisen haavan vuoksi TAYS:iin lähetettyjen potilaiden polikliininen hoito.

Haavakeskuksen poliklinikka yhdistää aiemmin ihotautien ja plastiikkakirurgian haavapoleilla ja jalkatyöryhmässä hoidetut potilaat samaan yksikköön. Valtakunnallisesti arvioiden kyseessä on suuren asiakasvolyymin yksikkö, jossa potilaiden hoito toteutetaan uraauurtavasti eri erikoisalojen asiantuntemusta saumattomasti yhdistäen.

TAYS halusi, että uuden yksikön käytössä on myös parhaat mahdolliset tietojärjestelmät tukemassa toimintaa ja auttamassa sen kehittämisessä. Cinia valittiin kehittämään Haavakeskukselle järjestelmä, jonka tavoitteina oli

  • Saada laajasti tietoa haavapotilaiden hoidon tuloksista ja hyödyistä
  • Eri haavanhoitotuotteiden tehon kriittinen arviointi
  • Hyödyttää koko maan haavahoitoa tarjoavia yksikköjä
  • Luoda hyötyjä käytännön toiminnassa, kuten potilaiden hoidon ohjaamisessa perusterveydenhuollon yksikköihin, riskipotilaiden tunnistamisessa ja interventioiden suunnittelemisessa
  • Olla tieteellisen tutkimuksen työväline
  • Haavoista otettujen kuvien ja haavojen pinta-alan kehittymisen seurannan liittäminen käynti-/hoitotietoihin.
  • Saavuttaa säästöjä ja tuoda haavapotilaiden hoidon suunnitteluun liittyen merkittävää lisätietoa.

Järjestelmän tekninen toteutus perustui Cinian kehittämään laatujärjestelmäalustaan, jonka avulla on aiemmin toteutettu jo kardiologian ja endokrinologian vastaavat järjestelmät. Tämä on mahdollistanut tehokkaan toteutuksen sekä hyvän integroitavuuden muihin sairaalajärjestelmiin (mm. laboratorio-, leikkaus- ja lääkitystiedot). Alusta mahdollistaa myös monisairaiden potilaiden (kuten diabeetikot) osalta tiedonvaihdon eri hoitoyksiköiden välillä.

Järjestelmä kehitettiin tiiviissä yhteistyössä haavapoliklinikan ammattilaisten kanssa. Järjestelmä noudattaa Käypä hoito -suosituksia ja muita hyväksi havaittuja toimintatapoja. Tiiviin moniammatillisen yhteistyön ja palvelumuotoilun avulla varmistettiin, että syntyvä ratkaisu tukee hoitotyötä ja mahdollistaa myös hoitoprosessien tehostamisen.

”Yhteistyö Cinian kanssa on ollut sujuvaa ja koemme, että pääsemme todella vaikuttamaan siihen, millaista järjestelmää päivittäin käytämme. Lopputuloksena saimme järjestelmän, jonka avulla pystymme kattavasti dokumentoimaan toimintaamme, mutta jonka käyttö on nopeaa ja sujuvaa. Prosessissa syntyneet määrittelyt auttavat myös keräämään toiminnasta kansallisesti vertailukelpoista tietoa.”

- Teea Salmi, erikoislääkäri, TAYS Haavapoliklinikka -

Lue lisää Cinian ratkaisuista terveydenhuollon digitalisointiin.

Ohjelmistopalvelut