KYBERTURVALLISUUSPALVELUT

Kyberturvallisuus on ennakointia, havainnointia ja jatkuvuuden hallintaa 24/7

Digitaalisista palveluista ja verkoista on tullut keskeinen osa jokapäiväistä toimintaamme. Yksilön, yrityksen ja julkisen hallinnon toiminta on riippuvaista digitaalisen infrastruktuurin toiminnasta. Turvallinen ja toimintavarma ICT-infrastruktuuri tuntuu olevan itsestäänselvyys. Toimintahäiriöihin ja palvelukatkoksiin ei enää välttämättä varauduta kovinkaan laajasti, vaikka digitalisaation myötä myös uhkat kasvavat ja muuttuvat.

Tunnista kyberriskit ja varaudu

Kyberuhkien torjuminen ja niiltä suojautuminen on tämän päivän liiketoiminnan kulmakiviä. Vakavien kyberturvallisuusuhkien torjuminen edellyttää ennakointia, reagointia ja toipumiskykyä. Tämä ei onnistu pelkästään teknologian hankinnalla, vaan siihen liittyy oleellisesti myös henkilöstön osaaminen sekä toimintatavat ja prosessit.

Ennakoinnissa on tunnistettava riskit ja varauduttava sen mukaisesti. Järjestelmien turvallisuuskontrollit ja valvontakyky on rakennettava riittäväksi ja lisäksi on kyettävä jatkuvaan uhka-analyysiin ja haavoittuvuuksien hallintaan.

Valvo ja havainnoi reaaliaikaisesti

Palvelustrategiasta tuotantoon

Varautumisessa ja suojautumisessa keskeistä on kyky valvoa ja havainnoida ICT-infrastruktuuria laajasti ja kaikilla kerroksilla päästä-päähän. Tämä tarkoittaa reaaliaikaista havainnointikykyä niin päätelaitteissa ja palvelimissa kuin tietoliikenneverkon laitteissakin. Tavoitteena on tunnistaa epänormaalit ilmiöt korreloimalla verkon eri osissa ja kerroksilla havainnoituja tapahtumia ajallisesti, alueellisesti tai muilla tavoilla.

Keskeistä on myös huolehtia, että kyberturvallisuus huomioidaan ja siihen panostetaan palvelujen kaikissa elinkaaren vaiheissa; palvelustrategiasta suunnitteluun ja käyttöönotosta tuotantoon.

Ratkaisut ja palvelut liiketoimintaan

Cinia tarjoaa kybertuvallisuuspalveluja ja -ratkaisuja liiketoiminnan ja palvelutuotannon eri vaiheisiin. Palvelumme perustuvat joustavaan, jokaiselle asiakkaallemme yksilöllisesti räätälöidyn palvelukokonaisuuden tuottamiseen. Meillä on kokemusta asiakkaista useilta eri toimialoilta.

  • Media- ja rahoitusala
  • Mobiilioperaattorit
  • Internet-palvelutuottajat ja välittäjät
  • Valtion virastot
  • Liikenne ja logistiikka


Palvelujamme kyberturvallisuuteen
 

  • cSOC - Kyberturvallisuuden valvonta ja hallinta 24/7

  • cFirewall - Palomuurien hallinta

  • cProtect - Palvelunestohyökkäyksen torjuntaa

  • cVPN2 - Suojatut tietoliikenneyhteydet

Cinialle on myönnetty useita yritysturvallisuuteen liittyviä sertifikaatteja ja todistuksia. Lue lisää Cinian turvallisuussertifikaateista.

Blogi

KYBERTURVALLISUUSVALVONTA - OMILLA VAI KUMPPANEIDEN RESURSSEILLA? 

Pohdituttaako kyberturvallisuus? Tuntuuko, että kyvykkyyksiä tietoturvapoikkeamien havainnointiin ja hallintaan pitäisi kehittää? Miten hankkia riittävät tekniset työkalut ja tarvittava osaaminen? Lue lisää blogista.

Blogi

ONKO YRITYKSELLÄSI RIITTÄVÄ KYKY HAVAITA KYBERHYÖKKÄYKSIÄ?

Kyberhyökkäykset ovat tämän päivän todellisuutta. ICT-infrastruktuurin jatkuvasti kasvaessa hyökkäyspinta ja hyväksikäyttömahdollisuudet kasvavat räjähdysmäisesti. Tehokas kyberuhkien torjunta vaatii näkyvyyttä kaikkiin ICT-infrastruktuurin osiin. Millaiset ovat sinun organisaatiosi valmiudet kyberuhkien torjuntaan? Lue lisää blogista.

 

Blogi
TIEDÄTKÖ, MITÄ ICT-YMPÄRISTÖSSÄSI TAPAHTUU?

 

ICT-palvelujen jatkuvuudenhallinta ja kyberturvallisuuden ylläpito korostuu erityisesti poikkeusoloissa. Palvelujen ylläpitoon ja häiriönhallintaan keskittyessä voi kyberturvallisuus jäädä helposti taka-alalle, vaikka usein juuri poikkeusolot kiihdyttävät kyberhyökkäyksiä ja informaatio-operaatioita. Lue lisää.

Mietitkö kyberturvallisuuskyvykkyyksien kehittämistä? Ole meihin yhteydessä, autamme mielellämme.

Lisätietoja

Jan Forss
Account Manager, Tietoverkkopalvelut
+358 40 922 3120
rghavzv.fhxhavzv@pvavn.sv
Jukka Kontula
Myyntipäällikkö, Tietoverkkopalvelut
+358 40 592 4564
rghavzv.fhxhavzv@pvavn.sv
Tuomas Yli-Suvanto
Business Manager, Tietoverkkopalvelut
+358 40 862 1061
rghavzv.fhxhavzv@pvavn.sv