Kyberturvallisuuden valvonta ja hallinta 24/7

Cinia cSOC - Kyberturvallisuuden valvontaa ja hallintaa 24/7

Cinia cSOC -palvelu mahdollistaa kyberhyökkäysten havainnoinnin ja torjunnan asiakasympäristössä. Cinia cSOC -palvelujen kyvykkyys muodostuu kyberturvallisuustapahtumien havainnoinnista, kyberuhkien ja haavoittuvuuksien hallinnasta sekä tietoturvallisuusjärjestelmien hallinnasta.

Cinian osaavat kyberturvallisuusvalvomon (Security Operations Center, SOC) asiantuntijat auttavat asiakasta tunnistamaan, estämään ja ratkaisemaan kyberympäristön tapahtumat ja häiriöt nopeasti ja tehokkaasti varmistaen näin liiketoiminnan jatkuvuuden sekä järjestelmien toipumisen.

Cinia cSOC -palvelu muodostuu ammattitaitoisesta henkilöstöstä, tehokkaista ja tarkoituksenmukaisista prosesseista ja toimintatavoista sekä modernista kyberturvallisuusteknologiasta.

Cinia cSOC -palvelu muodostuu seuraavista osista

 • Tilannekuva ja reaaliaikainen havainnointi - Tilannekuva muodostetaan keräämällä loki- ja tapahtumatietoa kohdeympäristön eri järjestelmistä ja komponenteista. Lokitietoa analysoidaan ja korreloidaan epänormaalien tapahtumien havaitsemiseksi. Analysoinnin perusteella muodostetaan tilannekuva toimintaympäristön kyberturvallisuuden tilanteesta.

 • Tapahtumien analysointi ja koordinointi – Löydetyt poikkeamat analysoidaan tavoitteena selvittää mitä on tapahtunut ja miten tapahtuman aiheuttamat häiriöt voidaan poistaa tai minimoida.

 • Poikkeamien hallinta – Poikkeamienhallinnassa (Incident Response) Cinian SOC käynnistää toimenpiteet häiriön poistamiseksi ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Poikkeamin hallinta voi sisältää teknisten korjaustoimenpiteiden suunnittelun ja toimeenpanon sekä kolmansien osapuolten toimien koordinoinnin ja viestinnän.

 • Uhkien seuranta – Uhkien seurannan tavoitteena on kerätä, analysoida ja jakaa uhkatietoa. Keräämme uhkatietoa avoimista ja kaupallisista lähteistä sekä yhteistyökumppaneiden kautta. Analysoinnin perusteella uhkatietoa voidaan rikastaa ja muokata. Uhkatiedolla evästetään infrastruktuurin sensoreita ja laitteita havainnoinnin parantamiseksi.
 • Tiedottaminen ja raportointi – Tiedotamme asiakasta tapahtumista sovitusti ja raportoimme tilannekuvan jatkuvasti ja säännöllisesti. Asiakkaalla on käytössään asiakasportaali jatkuvan tilannekuvan saamiseksi ja yhteydenottoja varten.
 • Lisäpalvelut – cSOC-valvonta- ja hallintapalvelua voidaan täydentää muilla kyberturvallisuuspalveluilla.

Lähtökohtana huomioimme asiakkaan toimintaympäristön korkeat vaatimukset

 • Korkea toimintavarmuus
 • Sovitus liiketoiminnan tarpeisiin
 • Palveluiden joustavuus ja skaalautuvuus
 • Kustannustehokkuus ja raportointi
 • Toiminnan läpinäkyvyys sekä 24/7-prosessit

Cinian cSOC-palvelu auttaa sinua muodostamaan tilannetietoisuuden kybertoimintaympäristön uhkista ja haavoittuvuuksista 24/7.

Ota yhteyttä

Olli Aaltonen
Myyntipäällikkö, Tietoverkkopalvelut
+358 50 342 8019
byyv.nnygbara@pvavn.sv
Jussi Kiuru
Myyntijohtaja, Tietoverkkopalvelut
+358 40 187 2130
whffv.xvheh@pvavn.sv
Kari Kujamäki
Myyntipäällikkö, Tietoverkkopalvelut
+358 40 739 2629
xnev.xhwnznxv@pvavn.sv
Atte Sipilä
Myyntipäällikkö, Pilviyhteydet, Tietoverkkopalvelut
+358 40 512 4773
nggr.fvcvyn@pvavn.sv