Teknistä tietoa

Teknistä tietoa Cinian valvontaratkaisuista

Tältä sivulta löydät teknistä lisätietoa Cinian valvontaratkaisuista. Kehitämme palvelujamme jatkuvasti, joten jos et löydä sivuilta kaipaamaasi tietoa, niin älä epäröi ottaa yhteyttä.
 

 


Tekniset dokumentit


Cinia cEye - Usein kysytyt kysymykset

Voiko Cinia cEye -ratkaisulla valvoa myös julkisen verkon palveluja?

Kyllä voi. Sisäverkon valvonnan lisäksi Cinia cEye voi käyttää internetissä olevia mittapisteitä ja niiden avulla valvoa esimerkiksi miten verkkokauppa toimii. Kaikki mittaukset määritellään saman käyttöliittymän kautta ja tulokset myös näkyvät samoissa näkyvissä.

Onko mahdollista integroida Cinia cEye olemassa oleviin järjestelmiin?

Kyllä on. Tietoa voidaan lukea jonkin järjestelmän (esim. CMDB ja lokienhallinta) rajapinnan kautta ja tuoda ne cEyen näkymiin. Cinia cEyesta voidaan lisäksi lähettää tietoa muihin järjestelmiin. Hyvänä esimerkkinä ovat eri ryhmätyövälineet (MS Teams, Slack ja Mattermost). Tämän lisäksi voidaan lähettää esimerkiksi hälytyksiä toiseen järjestelmään.

Haluan mitata hajautetusti eri konesaleista ja toimipaikoista, onnistuuko?

Kyllä onnistuu. Ratkaisua voi laajentaa niin kutsutuilla probeilla, jotka voidaan toimittaa fyysisellä laitteella tai asentaa virtuaalialustalle. Probejen avulla saa mitattua asioita eri näkökulmista ja esimerkiksi konesalien/pilviratkaisujen välistä laatua tai palvelujen toimivuutta.

Teknisen mittaamisen lisäksi, mitä muita käyttötarkoituksia Cinia cEye mahdollistaa?

Cinia cEye on tehokas väline SLA-seurantaan ja tarjoaa monipuoliset keinot toistuvien ongelmien raportointiin. Lisäksi eri käyttäjäryhmille voi tehdä heille sopivia näkymiä ja siten tarjota kohdennettua tietoa kulloiseenkin tarpeeseen. Käyttäjäryhmiä voi olla esimerkiksi Help Desk, IT-johto tai liiketoiminta. Mitattua tietoa voi myös jakaa kumppaneille tai palvelutoimittajille.

Mahdollistaako Cinia cEye Real User Monitoring (RUM) -tekniikkaa eli mittaamista varsinaisesta sovellusliikenteestä?  

Cinia cEye tarjoaa välineitä niin kutsuttuun aktiivimittaukseen, jolloin varsinaista sovellusliikennettä ei seurata. Cinia cEye mittaa infraa ja palveluja jatkuvasti, jonka etuna on ongelmien havaitseminen vaikka palveluilla ei juuri sillä hetkellä olisi käyttöä. Lisäksi valvotaan yksittäisten laitteiden tilaa ja kuormitusta. Mittaustapa tuo välineitä muun muassa proaktiivisuuteen ja ongelmien rajaamiseen.

Mitä tarkoittaa Cinia cEyen ja Cinia cLogin integroiminen?

Integraation avulla saadaan lokidataa mittaustiedon tueksi. Ongelmatilanteessa Cinia cEye hakee valvottavan kohteen lokeja näkymiinsä, jolloin kaikki oleellinen tieto on yhdessä näkymässä - tämä helpottaa ongelmien selvitystä. Lokidatasta säilytetään myös historiatietoja Cinia cEyessa, joten esimerkiksi trendejä voi seurata pidemmältä ajalta vaikka lokeja ei enää olisi saatavilla. 

Cinia cLog - Usein kysytyt kysymykset

Minkälaisia lokeja Cinia cLog pystyy vastaanottamaan?

Cinia cLog vastaanottaa lähes mitä tahansa tekstimuotoista lokia eri lähteistä.

Mitä jos minulla on paljon erilaisia lokeja? Poikkeaako niiden käsittely toisistaan?

Lokeja otetaan vastaan lähes reaaliaikaisesti ja ne yhdenmukaistetaan ennen kantaan tallentamista, jolloin kaikkia lokeja voi käsitellä samalla tavalla.

Pystynkö seuraamaan, mitä järjestelmässä tapahtuu?

Tuotteessa on Audit Trail -ominaisuus, jonka avulla voidaan tarvittaessa seurata käyttäjien suorittamia toimenpiteitä järjestelmässä.

Miten pitkään lokit säilyvät? Voinko säilyttää joitain lokeja pidempään kuin toisia?

Eri lokit voidaan ohjata eri indekseihin, joille määritellään eri säilytysajat. Palvelussamme on myös arkistointimahdollisuus, joka mahdollistaa lokidatan siirtämisen esimerkiksi toiselle palvelimelle pitkäaikaissäilytykseen.

Miten saan lokidataa laitteesta, joka ei pysty itse lähettämään lokeja eteenpäin?

Käytämme tällöin tilanteeseen sopivaa lokikeräintä, joka kerää lokit talteen laitteesta ja lähettää ne lokienhallintapalvelimelle.

Lisätietoa teknisissä kysymyksissä antavat mielellään

Jari Vallin
Product Group Manager
Valvontaratkaisut
etunimi.sukunimi@cinia.fi
+358 40 522 4050

Simo Schroderus
Senior Quality Consultant
Valvontaratkaisut
etunimi.sukunimi@cinia.fi
+358 50 591 5773