8.4.2021 15:52

Cinian asiakaslähtöinen ajattelutapa ja ammattitaito vakuuttivat Cloudian

Yhteistyötä palvelukomponentin koodaamisesta arkkitehtuurin kokonaismäärittelyyn

Suomalainen hankintaratkaisujen ja sopimuksenhallinnan digitalisoinnin palveluyritys Cloudia on yli 210 000 käyttäjän ja 70 000 hankintatoimittajan kumppani. Cinia on tukenut Cloudian kasvua jo neljän vuoden ajan monessa eri roolissa.

Cloudia tarjoaa julkiselle ja yksityiselle sektorille digitaalisia palveluja, joiden avulla helpotetaan hankintaan liittyviä prosesseja aina tarjouspyynnön esittämisestä sopimuksen allekirjoittamiseen sekä sopimusten elinkaaren hallintaan.

Cinian ja Cloudian yhteistyö ohjelmistokehityksessä alkoi vuonna 2016. Cinia avusti Cloudian Joensuussa sijaitsevaa koodausyksikköä, jonka resurssit olivat tuolloin käytössä toisessa projektissa.

Cinia rakensi meille tarvitsemamme palvelukomponentin, ja olemme siitä lähtien tehneet yhteistyötä”, Cloudian palveluista vastaava johtaja Outi Tuohimetsä muistelee.

 

Menestyksekäs yhteistyö vaatii avoimuutta ja jatkuvaa yhteydenpitoa

Case Cloudia outi-tuohimetsaAlun jälkeen yhteistyö on laajentunut. Cinian tehtäviin on kuulunut muun muassa sovellusten ja palveluiden toiminnallisia ja teknisiä määrittelyjä, projektimäärittelyjä, ohjelmistokehitystä ja käyttöliittymäsuunnittelua. Yhteistyö on syventynyt myös arkkitehtuuriseen kokonaismäärittelyyn.

”Nämä tarpeet tulivat meille yksityisen sektorin puolelta, mistä Cinialla on osaamista. Meillä itsellä taas on vahva, yli kymmenen vuoden kokemus julkishallinnosta, joten yrityksinä täydennämme hyvin toisiamme”, kuvailee Tuohimetsä.

Tuohimetsän mukaan hyvin toimivan yhteistyön lähtökohta on avoimuus ja molemminpuolinen rehellisyys.

”Projektin alussa on tärkeää kartoittaa alkutilanne perusteellisesti. Peittely ei auta kumpaakaan osapuolta. Lisäksi pidän tärkeänä läpinäkyvyyttä eli kun molemmat osapuolet tietävät, mitä toinen tekee, päästään saumattomasti eteenpäin”, hän sanoo.

Palvelujohtaja liputtaa myös prosessien yhteensovittamisen ja jatkuvan yhteydenpidon puolesta. Tässä ovat osaavat projektipäälliköt ja säännölliset statuspalaverit avainroolissa.

”Se ei sen sijaan toimi, että me annamme tietoa ja kysymme kuukauden kuluttua, mikä on projektin tilanne”, Tuohimetsä pohtii.

”Mielestäni yhteistyö Cinian kanssa on sujunut loistavasti, ja siksi olemmekin jatkaneet ja syventäneet asiakassuhdettamme. Meille on ollut myönteistä myös Cinian ohjelmisto-osaajien asiakaslähtöinen ajattelutapa, ammattimaisuus ja täsmälliset aikataulut”, hän summaa.

Liiketoiminnan kehittämistä digitalisaation avulla

Cinian asiakkuuspäällikkö Marko Juntunen iloitsee hyvin toimivasta yhteistyöstä.

”Cloudiaa palvelee meidän puoleltamme todella osaava kehitystiimi. On hienoa, että olemme konsultatiivisessa roolissa, ja että olemme voineet tuoda esille omia näkemyksiämme ja ehdottaa seuraavia askelmerkkejä asiakkaan liiketoiminnan hyväksi”, hän kiittelee.

Juntusen mukaan Cloudian asiakkuus on hyvä esimerkki siitä, miten yhteistyö voi kehittyä asiakkaan liiketoiminnan kasvun myötä.

”Kyse ei ole siitä, että alkaisimme heti kehittää kaikkia mahdollisia asiakkaan sovelluksia, vaan siitä, että lähdemme liikkeelle asiakastarpeesta. Asiakaslähtöisyys näkyy myös siinä, ettemme käytä sapluunamaisesti samanlaista yhteistyömallia kaikille asiakkaillemme, vaan hiomme ja kehitämme yhteistyötä mahdollisimman hyväksi jokaisen vaiheen myötä. Me emme myy asiakkaallemme valmista sovellusta, vaan painopiste on digitalisaation avulla tapahtuvassa liiketoiminnan kehittämisessä”, selventää kokenut asiakkuuspäällikkö

Kansainvälisen menestyksen takana on paikallistuntemus ja hyvä kontaktiverkosto

Cloudian liiketoiminnan vahvimpana kasvumoottorina toimii vienti. Tuohimetsän mukaan yksi vientiin vaikuttavista menestystekijöistä on se, että Suomea pidetään korkean teknologian maana ja suomalaisia luotettavina.

”Meillä on erittäin hyvät referenssit. Olemme markkinajohtaja Suomessa, ja palveluihimme luottavat muun muassa Suomen valtio, Suomen Pankki, Tieto, KPMG, Pöyry, VR, YLE ja Hansel. Asiakkaisiimme kuuluvat myös lukuisat yhteiskuntamme hyvinvoinnista ja turvallisuudesta vastaavat tahot kuten Suomen eduskunta, Puolustusvoimat, puolustusministeriö ja useat sairaanhoitopiirit. Lisäksi palvelemme suurinta osaa suomalaisista yliopistoista. Tämä tason referenssit puhuttelevat ulkomaisiakin asiakkaita erittäin hyvin”, kertoo Tuohimetsä.

Kansainvälisillä markkinoilla pärjätäkseen palveluiden on oltava korkeatasoisia ja tuotekehityksen ammattimaista. Yhteistyö Cinian kanssa on meille avainroolissa siten myös kilpailukykymme kannalta”, Tuohimetsä summaa.