8.4.2021 16:19

Paikkatieto johdattaa läheisen haudalle Helsingin seurakuntayhtymän hautausmailla

Helsingin Seurakuntayhtymän tilaama ja Cinian tuottama hautahaku.fi -verkkosivu on keskitetty palvelu, jonka avulla on mahdollista hakea vainajan haudan paikkatietoa kaikilta Helsingin Seurakuntayhtymän hautausmailta.

Paikkatieto nopeasti verkkopalvelusta

Haluaisitko vierailla edesmenneen ystävän tai sukulaisen haudalla, mutta et tiedä minne hänet on haudattu? Vai haluaisitko vain lähteä etsimään mielenkiintoisia, tunnettujen henkilöiden hautapaikkoja läheiseltä hautausmaalta, mutta et tiedä mistä kenenkin hauta löytyy?

Näihin ongelmiin tuo nyt ratkaisun verkossa toimiva, Cinian Helsingin Seurakuntayhtymälle tuottama hautahaku.fi -verkkopalvelu.

Palvelu sisältää noin 350 000 vainajan tiedot ja mukana on myös pinta-alaltaan Suomen suurin hautausmaa, Honkanummen hautausmaa, Vantaan Itä-Hakkilassa.

Verkkopalvelu helpottaa seurakuntayhtymän asiakaspalvelijoiden toimintaa, koska ystävät ja sukulaiset kyselevät usein hautapaikkojen tietoja. Myös satunnaiset vierailijat löytävät nyt helposti tunnettujen henkilöiden haudoille.

Haku on mahdollista tehdä sukunimen ja etunimien perusteella. Hakua on lisäksi mahdollista rajata hautausmaan, syntymä- ja kuolinvuoden mukaan. Palveluun liitetty ulkoinen karttapalvelu näyttää vainajan hautapaikan yksittäisen haudan tarkkuudella. Linkitys HSL Reittioppaaseen helpottaa paikalle saapumista julkisilla kulkuneuvoilla.

Vainajien vienti pilveen

Hautahaku.fi palvelun toteutus on tehty kokonaisuudessaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Azure-pilvipalveluun. Suunnittelun tarkoituksena oli saada palvelusta mahdollisimman nopea ja kustannustehokas niin, että se tarvittaessa skaalautuu erilaisiin käyttäjämääriin esim. kirkollisina juhlapyhinä.

Azuren DevOps-toiminnoilla saatiin palvelun koko tuotantoonvienti automatisoitua ilman, että ylläpidolla oli tarvetta puuttua prosessiin. Keskittämällä kaikki toiminnot Azureen helpotetaan myös palvelun ylläpitoa, kun kaikki tieto löytyy yhdestä paikasta, aina lähdekoodista palvelun ylläpitodokumentaatioon.


Ketterällä kehityksellä nopeisiin tuloksiin

Hautahaku oli ensimmäinen Helsingin Seurakuntayhtymän projekti, jossa käytettiin hyväksi moderneja ketterän kehityksen menetelmiä. Tekemisen keskiössä oli alusta alkaen tiivis yhteistyö Helsingin Seurakuntayhtymän ja Cinian välillä. Näin projekti oli mahdollista saada valmiiksi halutulla sisällöllä tiiviistä aikataulusta huolimatta.

Palvelun suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota helppokäyttöisyyteen ja mobiilikäyttöön, sillä haudalle navigointi tapahtuu yleisimmin matkapuhelimen avulla. Palvelumuotoilun keinoja hyödyntämällä saatiin lopputuloksesta visuaalisesti miellyttävä ja käytettävä niin työpöytä- kuin mobiilikäytössäkin.

Tekemisen läpinäkyvyys ja avoin kommunikaatio mahdollisti tarvittavien muutoksien toteuttamisen nopeasti ja joustavasti. Tekijätiimillä oli koko ajan selkeä käsitys siitä mitä ollaan tekemässä ja miksi. Asiakas taas oli hyvin tietoinen projektin etenemisestä ja siitä, miten toteutus vastaa alkuperäisiä tavoitteita. Säännölliset demot ja jaettu testiympäristö mahdollistivat poikkeamien havaitsemisen ja korjaamisen aikaisessa vaiheessa.