Palvelinkeskukselle hyvä sijaintipaikka ja nopeat yhteydet Suomesta

Saksalainen Hetzner Online GmbH, joka tarjoaa verkkoisännöinti- ja palvelinkeskuspalveluja, investoi uuteen palvelinkeskukseen, joka rakennetaan Tuusulaan. Hetzner valitsi Suomen uuden palvelinkeskuksensa sijaintipaikaksi perusteellisen arvioinnin jälkeen.

Keskuksen sijoittamista Suomeen puolsivat suotuisa ilmasto, Itä-Euroopan verkkoisännöintimarkkinoiden läheisyys sekä Suomen edullinen sijainti Venäjän sekä Itä- ja Länsi-Euroopan välissä. Hetzner ilmoitti vuoden 2015 huhtikuussa osallistuvansa merenalaisen C-Lion 1 -kaapelin rakentamiseen Helsingistä Rostockiin. Rakentajana toimi Cinia.

Yritys valitsi Tuusulan ennen kaikkea siksi, että alueella on tarvittava kuituoptinen verkko, palvelinkeskukselle varatun tontin koko on 150 000 neliömetriä ja tontti sijaitsee lähellä kunnan keskustaa, joten työntekijöitä on helppo saada. Tontti on lisäksi riittävän kaukana rannikosta, joten herkkä tekninen laitteisto ei altistu ilmassa olevan suolan vaikutukselle. 

Yksi tärkeimmistä valintaperusteista oli kuitenkin se, että Suomessa energian hinta on suhteellisen alhainen. Sähkön hinta on huomattavasti alhaisempi kuin Saksassa. Tämä onkin tärkeää, jotta sähköä paljon kuluttava palvelinkeskus pystyy kilpailemaan kansainvälisillä markkinoilla.

Viime kädessä päätöksentekoomme vaikuttivat Tuusulan kunnan johdon ammattimainen yhteistyö sekä Finpron Invest in Finland -palvelu, jonka tarkoituksena on edistää Suomen talouskasvua. 

- Martin Hetzner, Hetzner Onlinen toimitusjohtaja ja perustaja