Skip to main content
Takaisin

Julkisen tuen hyödyntäminen mahdollisti Pyhäjoen laajan kuituhankkeen - Cinia tuki PyhäKuitua hankkeen joka vaiheessa

Julkisen tuen hyödyntäminen mahdollisti Pyhäjoen laajan kuituhankkeen - Cinia tuli Pyhäkuitua hankkeen joka vaiheessa

Pyhäjoella toimiva PyhäKuitu Oy on luottanut Cinian asiantuntemukseen valokuituhankkeen alusta asti. Suunnitteluvaiheessa Cinia auttoi juuri perustettua yhtiötä verkon suunnittelussa, kustannusten arvioimisessa sekä rahoitussuunnittelussa, joka kattoi muun muassa julkisten tukien hyödyntämisen. 

PyhäKuidun tarina alkaa vuoden 2017 lopussa, jolloin Pyhäjoen kunta pyysi Pyhäjokisuun Vesi Oy:tä selvittämään valokuituverkon rakentamista. Yksityinen valokuituverkko kattoi vain pienen osan kuntaa, ja silloiset operaattorit eivät olleet halunneet lähteä mukaan verkon laajennukseen.
Kattavan valokuituverkon rakennuttamisesta oli keskusteltu useana vuonna ennen päätöstä. Moni lähialueen kunta oli jo rakennuttanut tai rakennuttamassa verkkoa, mikä loi painetta hankkeen käynnistämiseksi myös Pyhäjoella.

Tuolloin julkista tukea valokuituhankkeelle oli saatavissa Traficomin Laajakaista kaikille -hankkeesta. Pyhäjoen valokuituhankkeen toteutumisen edellytykseksi määriteltiinkin valtion myöntämän tuen saaminen hankealueelle (33%), kunnan sitoutuminen omarahoitusosuuteen (33%) sekä kunnan myöntämä laina tai omavelkainen takaus kuituverkon toimintaa harjoittavalle yhtiölle.

Julkiset tuet auttavat kokonaisvaltaisten valokuituhankkeiden toteutumisessa. Kunnat sitoutuvat helpommin hankkeeseen, jos julkista tukea on saatavissa. Julkisen tuen saaminen parantaa miljoonainvestoinnin riskienhallintaa sekä rakentavan yhtiön taloudellista kantokykyä.

Lue myös: Harkitaanko kunnassasi investointia valokuituyhteyksiin – mitä tehdä seuraavaksi?


Asiantuntemusta kustannusten arviointiin ja rahoitussuunnitteluun

Pyhäjoen valtuusto suhtautui hankkeeseen myönteisesti ja tukihakemus päätettiin jättää vuoden 2018 lopussa. Cinia oli keskeisesti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa yhtiön rahoitussuunnitelmaa sekä hankkeistamassa investointia.

Pyhäjoen Kuitu Oy eli PyhäKuitu perustettiin 22.1.2019 Pyhäjokisuun Vesi Oy:n tytäryhtiöksi. Toimitusjohtajana aloitti Sauli Mankinen, joka toimi myös vesiyhtiön toimitusjohtajana.

PyhäKuitu ja Cinia sopivat kattavan yhteistyösopimuksen valokuituhankkeen toteuttamisesta vuonna 2019. Sopimus kattoi kaikki hankkeen toteutumisen kannalta merkittävät osa-alueet, kuten projektinjohtamisen, myynnin, rakennuttamisen, valvonnan sekä operaattoripalvelut. Kuntalaisille pidettiin infotilaisuuksia ja kyläiltoja.

"Cinia oli ollut auttamassa hankkeessa alusta alkaen, joten pystyimme tekemään kattavan suunnitelman ja kustannusarvion ilman luonnosvaiheita, mikä nopeutti prosessia. Cinia oli erittäin tärkeässä roolissa koko hankkeen aikana”, kertoo toimitusjohtaja Sauli Mankinen.

Lue myös: Nivalan kuitu syntyi valokuituverkon tarpeesta


Avaimet käteen -malli mahdollisti kustannustehokkaan rakentamisen

”Kaikki tarvittava henkilöstö hankkeeseen tuli Cinian kautta. Ainoastaan toimitusjohtaja oli ja on edelleen yhtiön oma. Olemme kokeneet Avaimet käteen -mallin erittäin kustannustehokkaaksi tavaksi rakentaa valokuituverkko”, Mankinen toteaa.

PyhäKuidun hanke oli niin kattava, ettei uusien tukihakemusten jättämistä tarvitse ajatella tällä hetkellä. Uusille asuinalueille valokuituliittymät vedetään tarvittaessa.

”Marraskuussa 2021 tuli vihdoin Traficomin maksatuspäätös tuesta, joka oli odotusten mukainen”, Mankinen kertoo tyytyväisenä lopputuloksesta.

Cinia luovutti valmiin valokuituverkon PyhäKuidulle vuoden 2020 joulukuussa.

 

Tutustu Cinian valokuitupalveluihin kunnille ja kuituyhtiöille

 

Sinua voisi kiinnostaa