8.4.2021 16:27

Icare CLINIC parantaa potilaan hoitokokemusta

Icare® halusi kehittää terveydenhuollon ammattilaisten ja glaukoomapotilaiden käyttöön palvelun, jonka avulla potilaan kotona mittaamat silmänpainearvot siirtyvät klinikan arvioitavaksi.

Suomalainen Icare Finland on maailman johtava silmänpaineen mittauslaitteiden valmistaja. Laitteita käytetään muun muassa glaukoomapotilaiden lääkitysvasteen seurantaan eli miten lääke vaikuttaa kohonneeseen silmänpaineeseen. ”Tavoitteenamme on parantaa glaukoomapotilaiden hoitoa. Laitteidemme tuottama data on olennainen osa hoitoketjua, koska ammattilaiset pystyvät sen avulla hallitsemaan tautia paremmin. Näemme uudella palvelullamme erittäin isoja mahdollisuuksia”, kertoo tuotekehitysjohtaja Mika Salkola Icare Finland Oy:stä.

Cinian kehittämä Icare CLINIC on pilvipalvelussa toimiva telelääketieteen ratkaisu. Globaalisti toimivan Icare Finlandin päämarkkina-alue on USA.


Icare CLINIC hoidon seurantaan

Vuoden mittainen kehityshanke alkoi prototyypin luomisella. ”Prototyyppi syntyi nopeasti, minkä mahdollisti Cinian IoT-ratkaisun uudelleenkäytettävyys. Prototyypillä saimme konseptuaalisen varmuuden siitä, että ratkaisu on toteutettavissa. Proton avulla demosimme ratkaisua alan asiantuntijoille ja heiltä saamamme palaute oli heti erittäin rohkaisevaa”, Mika Salkola sanoo.

Potilaat mittaavat silmänpainearvoja kotonaan Icare HOME -laitteella, jonka keräämät tiedot toimitetaan klinikalle mobiilisovelluksen välityksellä. Tämän ansiosta terveydenhuollon ammattilaiset voivat seurata silmänpaineen kehitystä ja lääkkeen toimivuutta ilman, että potilaan tarvitsee käydä mittauksissa paikan päällä.

Icare halusi hyödyntää olemassa olevaa laitekantaansa, joten tiedonsiirto pilvipalveluun toteutettiin plug in -ratkaisuna. Palvelusta on jo saatu palautetta asiakkailta, joilla on kokemusta myös Icaren edellisestä, tietokoneelle ladattavasta Icare LINK -ohjelmistosta.

”Palautteen mukaan käyttökokemus on ollut erittäin positiivinen. Jokainen, joka on käyttänyt edellistä ohjelmistoamme, on pitänyt uudesta palvelusta todella, todella paljon. Raportointiin on panostettu, ja se onkin ollut erittäin pidetty. Raportointi on nyt hyvin havainnollista, ja antaa tarvittavan tiedon helposti kaikille osapuolille”, kertoo Icare Finlandin Business Manager Tero Pasanen.

Icare CLINIC -palvelu on käytössä klinikoilla eri puolilla maailmaa esimerkiksi USA:ssa, Australiassa ja Britanniassa.

Glaukoomaa sairastaa arviolta 100 miljoonaa ihmistä, joista puolet ovat siitä tietämättömiä.

”Silmänpaineen vuorokausivaihtelut ovat glaukoomapotilaille tyypillisiä. Palvelumme mahdollistaa sen, että potilas voi hoitoyksikön määrittämällä tavalla itse suorittaa mittauksia missä ja milloin vain. Silmänpaineiden säännöllinen vuorokausiseuranta on uutta lääkityksen vaikuttavuuden arvioinnissa”, Mika Salkola sanoo.

Mittausten tavoitteena on saada tietoa glaukoomapotilailla esiintyvistä korkeista painepiikeistä ja saada ne hallintaan oikealla lääkityksellä. Pian palvelun käyttöönoton jälkeen Icarelle alkoikin tipahdella tarinoita niin klinikoiden kuin potilaidenkin rohkaisevista kokemuksista.

”On saatettu elää uskossa, että silmänpaineeseen määrätty lääke toimii hyvin. Kun potilas on mitannut silmänpaineita viikon ajan, onkin yllättäen todettu, että hoidollista tavoitetta ei olekaan saavutettu. Vuorokausiseurannan avulla hoitoyksikkö herää eri lailla hoidon tuloksiin. Myös riemastuneet potilaat ovat lähettäneet meille palautetta, että nyt heitä hoidetaan paremmin ja tarkempien tietojen perusteella”, Salkola sanoo.

Glaukooma on pitkäaikaissairaus, joissa potilaiden oiretietoisuus ja hoitomyönteisyys vaikuttavat siihen, miten potilas hoitoon sitoutuu. ”Onnistumisen elämykset ovat potilaalle tärkeitä. Kun potilas kokee, että hänellä on toivoa, he myös sitoutuvat itsensä hoitamiseen paremmin. Hoitomyönteisyyden vahvistuminen on tärkeää, sillä potilaalla voi olla takanaan jo vuosien kokemus sairaudestaan ja mahdollisesti heikosta lääkevasteesta”, Tero Pasanen kuvailee.

Ratkaisun toteuttaneella Cinialla oli vastuu palvelun teknisestä toteutuksesta, mutta medikaalialan regulatiivinen osaaminen tuli Icaren asiantuntijoilta. Molemmat osapuolet oppivat projektissa toisiltaan uusia asioita. ”Ohjeistimme cinialaisia medikaalituotekehityksen testaukseen ja dokumentaatioon liittyvissä asioissa. Medikaalituotekehityksessä jäljitettävyys on avainasia, sillä kaikki vaatimuksista lopputestaukseen on todistettava aukottomasti. Cinian itseohjautuva tiimi otti hienosti vastuuta kiperissäkin tilanteissa”, Mika Salkola kuvailee.

Digitalisaatiolla on vahva merkitys medikaalialan ammattilaisten ja loppuasiakkaiden arkeen. ”Näin voi todellakin tiivistää. Modernit järjestelmät mahdollistavat Icare CLINICin kaltaiset näppärät toteutukset. Digitalisointi on tuonut helppokäyttöisyyttä ja joustavuutta alalle, kun terveyskeskus- tai klinikkakäynnillä on syvempi merkitys lisääntyneen silmänpainetiedon ansiosta”, Tero Pasanen toteaa.

Potilaalle on tärkeää tuntea, että häntä seurataan ja hänestä pidetään huolta. Kun palvelumme opastamana annettu lääkitys ja hoito oikeasti vaikuttavat, voidaan taudin eteneminen saada jopa pysäytettyä”, Mika Salkola kertoo.