Skip to main content
Takaisin

Pohjantähdellä varmistetaan liiketoiminnan jatkuvuus monitoroimalla monitoimittajaympäristöä cEye-ratkaisun avulla

Pohjantähdellä varmistetaan liiketoiminnan jatkuvuus monitoroimalla monitoimittajaympäristöä cEye-ratkaisun avulla

Yli 120-vuotias vakuutusyhtiö Pohjantähti on panostanut viime vuosina voimakkaasti digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Cinian cEye-valvontaratkaisun avulla huolehditaan, että Pohjantähden asiakkaat saavat parasta mahdollista ja aina toimivaa palvelua digitaalisissa kanavissa.  


Keskiössä erinomainen asiakaskokemus

Valtakunnallisesti 18 toimipisteessä asiakkaitaan palvelevassa vakuutusyhtiö Pohjantähdessä on panostettu viime vuosina erityisen voimakkaasti digitaalisten palveluiden ja tietojärjestelmien kehittämiseen. Noin 440 henkilöä työllistävän Pohjantähden henkilö- ja yritysasiakkaat voivat nykyisin halutessaan hoitaa kaiken asioinnin sähköisesti.  

“Panostamme erinomaiseen asiakaskokemukseen. Asiakkaamme edellyttävät, että verkkopalvelumme toimivat laadukkaasti vuorokauden ympäri. Kaikkien palvelun toimivuuteen vaikuttavien IT-ratkaisujen täytyy toimia häiriöittä, eikä yksikään osa-alue saa pettää”, Pohjantähden IT-palvelujohtaja Petteri Pulkkinen kertoo.

Lue lisää: IT-järjestelmien monitoroinnilla varmistetaan digitaalisten palveluiden toimivuus ja käyttäjäkokemuksen korkea laatu 

 

cEye valvoo uudistunutta IT-infraa 

Pohjantähden IT-infrastruktuuri kattaa kymmeniä sovelluksia ja tietoliikenneyhteyksiä sekä yli sata palvelinta. Pari vuotta sitten yrityksen IT-infrastruktuuri mullistui, kun tietoliikenneyhteyksiä paranneltiin ja infra siirrettiin yksityiseen pilveen. 

“Olemme toteuttaneet viime vuosina isoja IT:n kehityshankkeita, kuten uudistaneet vakuutus- ja korvausjärjestelmiämme sekä asiakaspalvelujärjestelmäämme.” 

Palveluiden saatavuutta ja toimivuutta monitoroidaan ja valvotaan Cinian cEye-ratkaisun avulla. Mittaus- ja valvontaratkaisulla seurataan mm. palvelimien käyttöasteita, levyjärjestelmien käyttöä, muistia, tietoliikennettä ja integraatioalustaa. 

Vakuutusyhtiön IT-yksikössä on noin 30 IT-alan ammattilaista, ja sovelluksista vastaavat palveluomistajat vastaavat myös valvonnan kehittämisestä. Pohjantähden tietohallinnon ammattilaiset halusivat monitorointiin sellaisen ratkaisun, jota he voivat käyttää itse ja hankkia tarpeen mukaan sovellusvalvonnan erikoisosaamista kumppanilta.   

“Valvontaratkaisu on koko IT-yksikkömme työkalu. Näkyvyys IT-ympäristöömme, sovelluksiin ja tietoliikenteeseen on parantunut selvästi, ja tiedämme tarkasti mitä ympäristössämme tapahtuu. Vikatilanteiden ennakointi ja niiden ratkominen sujuu nyt aiempaa tehokkaammin”, Pulkkinen kertoo.  

“Olen tyytyväinen Cinian kanssa tehtävään yhteistyöhön, se on varsin sujuvaa. Kun jotain tarvitaan, saamme ripeästi asiantuntevaa apua asioiden ratkaisemiseksi”, hän jatkaa. 

 

”Olen tyytyväinen Cinian kanssa tehtävään yhteistyöhön, se on varsin sujuvaa. Kun jotain tarvitaan, saamme ripeästi asiantuntevaa apua asioiden ratkaisemiseksi.” – Petteri Pulkkinen, IT-palvelujohtaja, Vakuutusyhtiö Pohjantähti

 

Sen lisäksi, että valvontaratkaisua muokattiin juuri Pohjantähden tarpeisiin sopivaksi, Cinia on myös auttanut valvonnan fokusoimisessa käyttäjä- ja asiakaskokemuksen kannalta olennaisimpiin asioihin.  

“Saamme ratkaisun avulla yhtenäisen ja alusta- ja toimittajariippumattoman näkymän koko järjestelmäkokonaisuuteen. Voimme tuottaa liiketoiminnoillekin automaattisia hälytyksiä, ja pääsemme nopeasti jyvälle, mikäli esimerkiksi tietoliikenneyhteyksissä on viiveitä. Nopeasti muuttuvassa maailmassa digitaalisten toimintaympäristöjen valvonnalla on iso merkitys, ja se kytkeytyy suoraviivaisesti asiakaskokemukseen sekä myyntiin”, Pulkkinen kertoo. 

“Olemme siirtyneet reaktiivisesta valvonnasta ennakoivaan sovellusvalvontaan, jotta voimme minimoida mahdolliset palvelukatkokset, ja näin varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden. Yhdellä valvontatyökalulla korvasimme kaksi aiemmin käytössä ollutta ratkaisua,” hän tiivistää. 

 

“Nopeasti muuttuvassa maailmassa digitaalisten toimintaympäristöjen valvonnalla on iso merkitys, ja se kytkeytyy suoraviivaisesti asiakaskokemukseen sekä myyntiin.” – Petteri Pulkkinen, IT-palvelujohtaja, Vakuutusyhtiö Pohjantähti

 

Monitoimittajaympäristössä kokonaiskuvan saavuttaminen tärkeää 

Sähköisten palveluiden tekninen toteutus on usein varsin kompleksinen ja laajan kokonaisuuden eri osa-alueiden kehittämisestä ja toimivuudesta vastaa useampi toimittaja ja kumppani. Monitoimittajaympäristössä on hyvin tärkeää valvoa eri komponentteja ja ennen kaikkea sitä, miten palvelu toimii loppukäyttäjille. 

“Meillä on lukuisia liiketoimintakriittisiä sovelluksia, ja sovellusarkkitehtuurimme on vastattava yhä paremmin liiketoimintamme vaatimuksiin. Kehitämme pilvistrategiaamme ja olemme kartoittaneet myös julkisten pilvipalveluiden tarjoamia mahdollisuuksia. Valvontaratkaisun on näin ollen toimittava myös julkipilvessä”, Pulkkinen taustoittaa. 

“Kattavan sovellusvalvonnan ansiosta emme ole vain kumppaneiltamme saadun tiedon varassa, vaan näemme myös itse, mistä haasteet johtuvat ja kenen vastuulla ne ovat. Kattavan monitoroinnin myötä voimme edellyttää myös ICT-kumppaneiltamme yhä parempaa palvelua. Kyky ennakoida vikatilanteita ja kyvykkyys nostaa ajoissa ympäristömme kapasiteettia tai muistia on ratkaisevan tärkeää erinomaisen käyttäjäkokemuksen saavuttamiseksi.” 

Valvonnan piirissä on nyt Oma Pohjantähti -palvelun lisäksi jo kuusi muutakin palvelua, kaikki tietoliikenneyhteydet, palvelimet ja integraatioalusta. Valvonnan piiriin saatettujen palveluiden määrä laajenee kuukausittain. 

“Meillä on myös kattava kumppaniverkosto, jotka jälleenmyyvät vakuutuksiamme. Palaute on välitön, mikäli sovellus ei toimi laadukkaasti.”, hän jatkaa. 

 

Tutustu Cinian cEye mittaus- ja valvontaratkaisuun

Sinua voisi kiinnostaa