Lokienhallinta- ja valvontaratkaisut tukevat nykyaikaisia digipalveluja

Digitaalisten palveluiden kriittisyys, monipilvi- ja monitoimittajaympäristö sekä eri järjestelmien keskinäinen riippuvuus vaikuttivat siihen, että Vastuu Group tarvitsi monipuolisen valvontaratkaisun joka kehittyy liiketoiminnan mukana. Cinian mittaus- ja valvontaratkaisun avulla Vastuu Group pystyy valvomaan palvelujen ja niiden tuottamiseen liittyvien alustojen tilaa 24/7. 

Valvontaratkaisun joustavuus ja monipuolisuus ovat kompleksisen IT-ympäristön valvonnassa erityisen tärkeitä asioita. Kaikkien tärkein mittari on lopulta se, miten palvelut toimivat loppukäyttäjien näkökulmasta. 

Cinian ratkaisun avulla palvelujen laatua mitataan loppukäyttäjän näkökulmasta 

Vastuu Group Oy on kuuden rakennusalalla toimivan yhdistyksen omistama yritys, joka vastaa alan suurimman rekisterin hallinnoinnista ja ylläpidosta. Yrityksen digipalvelut varmistavat, että mahdollisimman moni rakennusalalla toimiva taho voi noudattaa niin tilaajavastuu- kuin veronumerolakiakin. 

- Toimintaympäristömme on hyvin kompleksinen. Meillä on useita eri palveluja, joiden avulla asiakkaamme saavat apua byrokratian aiheuttamaan paperityöhön ja siihen hallinnolliseen tuskaan, jota lain koukeroiden noudattaminen voi aiheuttaa. Palvelujamme, esimerkiksi Valttikorttia, käytetään myös konkreettisesti rakennustyömailla, joten sen, niin kuin kaikkien muidenkin palvelujemme toimivuus on ensiarvoisen tärkeää, kertoo Vastuu Groupin Head of Operations Max Bernoulli.  

Vaikka palvelutuotantoalusta on laaja, niin palvelujen on toimittava reaaliaikaisesti, nopeasti ja ennen kaikkea luotettavasti. Loppukäyttäjän asiakaskokemuksen täytyy olla saumaton, ja siksi Vastuu Group käyttääkin Cinian mittaus- ja valvontaratkaisuja.

- Cinia cEye mittaa ja näyttää sitä, miten meidän palvelumme toimivat asiakkaidemme näkökulmasta, hän kiteyttää.


Bernoullin mukaan mittaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Jos palvelujen toimivuutta ei mitata loppukäyttäjän näkökulmasta, on mahdotonta tietää, kuinka palvelu toimii oikeasti.
- Kahvipöydässä voi aina keskustella palvelun nopeudesta tai hitaudesta, mutta ilman mittaustuloksia kyse on "mutu" -tiedosta eikä oikeasta datasta. Cinian ratkaisun kautta saamme täsmällistä dataa. Kun nykytilanne on tiedossa, voidaan laatua parantaa tarpeen mukaan, pohtii Bernoulli.

Toimintavarmuutta Cinian mittaus- ja valvontaratkaisuilla

Vastuu Groupin palveluille tyypillistä ovat useat yhteistyökumppanit ja partnerit sekä erilaiset järjestelmät rajapintoineen.

- Järjestelmien monimuotoisuus on ehdottomasti yksi suurimmista haasteistamme. Vaikeuskerrointa kasvattavat myös teknologian vanheneminen, määrämittaiset asiat sekä se, että taustajärjestelmät on toteutettu eri tavalla, Bernoulli listaa. 

Mittaus on toteutettu hajautetusti eri mittapisteistä, jolloin mittauset vastaavat hyvin sovellusten käyttöä. Kyseessä ei ole perinteinen IT-mittaus vaan tuotannonaikainen laadunvarmistus, joka palvelee reaaliajassa loppukäyttäjää.

- Havaitsemme heti, jos palvelu hidastuu tai nopeutuu. Näemme myös selvän korrelaation taustajärjestelmien toiminnassa ja loppukäyttäjän asiakaskokemuksessa. Osan ongelmia aiheuttavista syistä voimme päätellä, osan näkee suoraan järjestelmän toiminnan perusteella. Järjestelmä pystyy hakemaan tietoa eri lähteistä, mikä on myös positiivista, selventää Bernoulli. 

Hänen mukaansa loppuasiakkaille on tärkeintä palvelun toimintavarmuus.

- Jos rakennusmestarin tarvitsee esimerkiksi tietää, minkälaista ammattipätevyyttä työmaalla olevilla on, se onnistuu Taitorekisterin kautta. Tietoja ei tarvitse erikseen tilata mistään, vaan ne ovat heti saatavilla palvelun kautta. Pätevyystietojen ylläpito ja hallinnointikin on helppoa eli tiedot ovat myös ajan tasalla, Bernoulli kehuu.

 

Toimiva yhteistyö ja yhdessä kehittäminen on avain onnistumiseen

Vastuu Groupilla suhtaudutaan kunnianhimoisesti palveluiden kehittämiseen. Bernoullin mukaan jatkokehitystä tehdään jatkuvasti, ja pieniä ominaisuuksia lisätään palveluihin säännöllisin väliajoin. Palveluja kehitetään myös dataa rikastamalla, jolloin mahdollisista virheistä saadaan tarkempaa tietoa. Kevään 2019 aikana julkaistaan suurempi palvelulaajennus.

Bernoulli kehuu Cinian asiakaslähtöisyyttä ja nopeutta.

- Meille on suuri etu siitä, että Cinia kehittää palveluja nimenomaan meidän tarpeistamme lähtien. Jos näemme muutostarpeen, parhaimmillaan ratkaisu on valmis ja käytössämme kahdessa viikossa. Tähän ei moni suurempi yritys pysty. Yhteistyömme on sujuvaa ja jatkuvaa, ja suosittelenkin Ciniaa kaikille yrityksille, joilla on IT-palveluja, hän sanoo. 


Myös Cinian mittaus- ja valvontaratkaisujen tuoteryhmäpäällikkö Jari Vallin näkee ketterän palveluräätälöinnin merkityksen. 

- Nykymaailmassa on jatkuvasti uusia tarpeita ja tilanteita eikä käsitettä ”valmis” ole olemassa. Siksi uusien ratkaisujen tuottaminen ja iterointi on tärkeää meille ja asiakkaillemme, sanoo Jari Vallin

Vallinin mukaan Cinian periaatteisiin kuuluu asiakkaan tukeminen palveluiden koko elinkaaren aikana.