<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=444991906801021&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Valvontaratkaisu tuo lisää varmuutta liiketoiminnan jatkuvuuteen

Valvonnan tärkeys kasvaa Pohjantähden panostaessa sähköisiin palveluihin. Yli 120 vuotta toimineessa vakuutusyhtiö Pohjantähdessä on panostettu viime vuosina erityisen voimakkaasti digitaalisten palveluiden ja tietojärjestelmien kehittämiseen. Verkkopalveluiden lisäksi yritys palvelee asiakkaitaan kasvokkain ja koko maan laajuisesti 18 toimipisteestä käsin. Palveluiden käytettävyyden ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen edellyttää tehokasta sovellusvalvontaa.

- Panostamme erinomaiseen asiakaskokemukseen. Olemme toteuttaneet isoja IT:n kehityshankkeita, kuten uudistaneet vakuutus- ja korvausjärjestelmiämme sekä asiakaspalvelujärjestelmäämme. Nopeasti muuttuvassa maailmassa digitaalisten toimintaympäristöjen valvonnalla on iso merkitys, ja se kytkeytyy suoraviivaisesti asiakaskokemukseen sekä myyntiin. Hyödynnämme myös robotiikkaa. Reaktiivisesta valvonnasta olemme siirtyneet ennakoivaan sovellusvalvontaan, jotta voimme minimoida mahdolliset palvelukatkokset sekä varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden, sanoo Pohjantähden IT-palvelujohtaja Jari Rekilä.

Pohjantähden IT-infrastruktuuri kattaa kymmeniä sovelluksia ja tietoliikenneyhteyksiä sekä yli sata palvelinta.

- Siirsimme IT-infrastruktuurimme vuonna 2020 IT-kumppanimme yksityiseen pilveen, ja hankimme tietoliikenneratkaisut toiselta taholta. Kattavan sovellusvalvonnan ansiosta emme ole vain kumppaneiltamme saadun tiedon varassa, vaan näemme myös itse mistä haasteet johtuvat ja kenen vastuulla ne ovat. Voimme edellyttää ICT-kumppaneiltamme yhä parempaa palvelua. Kyky ennakoida vikatilanteita ja kyvykkyys nostaa ajoissa ympäristömme kapasiteettia tai muistia on ratkaisevan tärkeää.

Kokonaisvaltaista valvontaa - yksikään osa-alue ei saa pettää

Noin 440 henkilöä työllistävän Pohjantähden henkilö- ja yritysasiakkaat voivat halutessaan hoitaa kaiken sähköisesti. Valvonnan piirissä on nyt Oma Pohjantähti -palvelun lisäksi jo kuusi muutakin palvelua, kaikki tietoliikenneyhteydet, palvelimet ja integraatioalusta. Valvonnan piiriin saatettujen palveluiden määrä laajenee kuukausittain.

- Asiakkaamme edellyttävät, että verkkopalvelumme toimivat laadukkaasti vuorokauden ympäri. Kaikkien palvelun toimivuuteen vaikuttavien IT-ratkaisujen täytyy toimia häiriöittä. Yksikään osa-alue ei saa pettää, ja siksi valvomme sovelluksiamme ikään kuin päästä päähän, arvioi Rekilä. Meillä on myös kattava kumppaniverkosto, kuten esimerkiksi Musti ja Mirri, joka myy asiakkailleen meidän  eläinvakuutuksia. Palaute on välitön, mikäli sovellus ei toimi laadukkaasti. Tämänkin sovelluksen olemme jo ottaneet valvonnan piiriin. Viemme myös palvelinsertifikaattimme valvonnan piiriin.

- Meillä on lukuisia liiketoimintakriittisiä sovelluksia, ja sovellusarkkitehtuurimme on vastattava yhä paremmin liiketoimintamme vaatimuksiin. Kehitämme pilvistrategiaamme ja kartoitamme tämän vuoden aikana myös julkisten pilvipalveluiden tarjoamia mahdollisuuksia. Valvontaratkaisun on toimittava myös julkipilvessä, sanoo Rekilä. 

 

 

Näkyvyys parantunut ja vikatilanteiden ennakointi tehostunut

Pohjantähden tietohallinnon ammattilaiset halusivat ratkaisun, jota he voivat käyttää itse ja hankkia tarpeen mukaan sovellusvalvonnan erikoisosaamista kumppanilta. Vakuutusyhtiön IT-yksikössä on noin 30 IT-alan ammattilaista, ja sovelluksista vastaavat palveluomistajat vastaavat myös valvonnan kehittämisestä. 

- Valvontaratkaisu on koko IT-yksikkömme työkalu. Vikatilanteiden ennakointi ja niiden ratkominen sujuu aiempaa tehokkaammin, kertoo Rekilä. Olen Cinian valvontaratkaisusta todella innoissani. Sen käyttö on helppoa, ja sujuu lyhyellä perehdytyksellä. Tarjoamme kaikille IT-ammattilaisillemme mahdollisuuden käyttää valvontaratkaisua. Näkyvyys IT-ympäristöömme, sovelluksiin ja tietoliikenteeseen on parantunut selvästi, ja tiedämme tarkasti mitä ympäristössämme tapahtuu.

- Olemme Ciniassa todella tyytyväisiä, että Pohjantähti valitsi Cinia cEye -mittaus- ja valvontaratkaisun. Sähköisten palveluiden tekninen toteutus on usein varsin kompleksinen ja koostuu usean toimittajan tuottamista palveluista. Tällöin on hyvin tärkeää valvoa eri komponentteja ja ennen kaikkea sitä, miten palvelu toimii loppukäyttäjille, arvioi Cinian valvontaratkaisujen Team Lead Jari Vallin. Ilman kattavaa valvontaa on ongelmien rajaus ja sitä kautta palvelujen palautus usein hyvin haastavaa ja aikaa vievää. Myöskin hinnoittelumalli on läpinäkyvä, ja tiedämme mitä ratkaisun käyttö maksaa. 

Cinian cEye -mittaus- ja valvontaratkaisulla seurataan mm. palvelimien käyttöasteita, levyjärjestelmien käyttöä, muistia, tietoliikennettä ja integraatioalustaa.

- Voimme tuottaa liiketoiminnoillekin automaattisia hälytyksiä, ja pääsemme nopeasti jyvälle, mikäli esimerkiksi tietoliikenneyhteyksissä on viiveitä. Yhteistyömme on sujunut Cinian ammattilaisten kanssa hyvin, ja aiomme hyödyntää skaalautuvaa valvontaohjelmistoa ympäristössämme yhä laajemmin. Yhdellä valvontatyökalulla korvasimme kaksi aiemmin käytössä ollutta ratkaisua, Rekilä summaa.