Skip to main content
Takaisin

Tilannekuva UNA helpottaa sote-ammattilaisten työtä

Tilannekuva UNA helpottaa sote-ammattilaisten työtä

“Akuuteissa tilanteissa terveydenhuollon ja sosiaalipäivystyksen ammattilaiset tarvitsevat ajantasaista ja nopeaa tilannekuvaa ja taustatietoa potilaista ja asiakkaista. Tämä on ollut ongelmallista, sillä taustatiedot ovat eri järjestelmissä ja tieto on ollut sirpaleista. Tähän on onneksi saatu muutos, kun Tilannekuva UNA mahdollistaa potilaan tai asiakkaan antaman suostumuksen mukaan yhtenäisen ja yhteen paikkaan kerätyn taustatiedon ja tilannekuvan asiakkaan palvelua varten.”  (Kuopion kaupunki)

Tilannekuva UNA koostaa eri järjestelmien tiedot asiakkaasta tai potilaasta yhteen näkymään. Työntekijän näytöllä ne on jaettu selkeästi esimerkiksi laboratoriotuloksiin, riskitietoihin ja resepteihin. Tilannekuva UNA näyttää olennaiset tiedot, vaikka potilasta olisi hoidettu aiemmin toisella puolen Suomea.

Käyttöliittymä sisältää myös aikajanan, jossa potilaalle kirjatut tapahtumat näkyvät kronologisessa järjestyksessä. Otsikkotason tietoihin voi pureutua syvemmälle. Käyttäjä voi myös kustomoida päänäkymää, eli säätää tietolaatikoiden kokoja tai suodattimia.

 

Tiedoista selkeiksi näkymiksi

Tilannekuvasovelluksen taustalla on UNA Oy:n Ydin UNA -integraatio- ja tiedonhallintaratkaisu. Sen avulla potilaan tiedot kerätään eri taustajärjestelmistä (Kanta, potilastietojärjestelmät, muut järjestelmät) yhtenäiseen tietomalliin. Cinia valittiin kilpailutusprosessin kautta toteuttamaan Ydin UNA -ratkaisun käyttöliittymiä, kuten Tilannekuva UNAa, vuonna 2019.

“Olemme yhdessä Cinian ja muiden osapuolien kanssa saaneet kehitettyä hyvin onnistuneen asiakas- ja potilastietojen esittämisen käyttöliittymän. Käyttäjät kokevat ratkaisun käytön helpoksi”, kiittää Kimmo Kasteenpohja UNA Oy:sta.

Tilannekuvan käyttö laajenee

2020 Cinian kehittämä UNAn Tyyliopas valmistuu 

2021 Alkuvuonna ensimmäinen pilotti käynnistyy Kuopiossa.

2021 Kesällä Tilannekuvalle myönnetään CE-merkintä (lääkinnällinen laite) mukaan liittyi lisää paikkakuntia
2022 Käyttäjiksi useita uusia paikkakuntia

2023 Uusien sovellusten kehittäminen Ydin -alustan päälle

Palvelumuotoilu asetti suuntaviivat Tilannekuva UNAlle

“Cinian asiantuntijat ovat tuoneet asiantuntemuksensa kehitysprojektiin ja merkittävästi auttaneet lopputuloksen onnistumisessa. Erityisesti Tilannekuva UNAn arkkitehtuuri,  lopputuloksen käyttäjäkokemuksen selvittäminen ja käytettävyyden toteuttaminen ovat onnistuneet hyvin”, Kasteenpohja jatkaa.

Uusi sovellus haluttiin nopealla aikataululla loppuasiakkaiden eli julkisen sektorin hoitoyksiköiden käyttöön. Palvelumuotoilu ja määrittelyjen tarkentaminen käynnistivät yhteisen kehitystyön ketterästi. Vaikka perusidea oli jo olemassa, käyttöliittymästä piti saada sellainen, että se palvelisi eri yksiköitä Turusta Kuopioon ja päivystyksestä kotihoitoon. 

Workshop-työskentely ja eri käyttäjäryhmien odotuksiin perehtyminen toivat varmuutta tilannekuvaratkaisun rakentamiseen. Sote-ammattilaisten ilahtunut palaute kertoo siitä, että valinnat ovat olleet toimivia.

 

Tilannekuva UNA säästää aikaa ja vähentää riskejä

Ensimmäiset käyttövuodet osoittavat, että Tilannekuva UNA on täyttänyt tarkoituksensa. Potilaiden tiedot saadaan näkyviin nopeasti ja luotettavasti yhteen näkymään. Se auttaa hoitohenkilökuntaa, jonka pitää arvioida potilaan taustat ja tilanne nopeasti. Selkeä käyttöliittymä vähentää riskejä siitä, että jokin oleellinen tieto, kuten allergia lääkeaineelle, jäisi huomaamatta.

Tilannekuva toimii, vaikka kaikki lähdejärjestelmät eivät olisi käytettävissä. Esimerkiksi potilastietojärjestelmissä on harmillisen usein käyttökatkoja tai häiriöitä. Aiemmin se on voinut johtaa tilanteeseen, jossa potilaasta ei ole saatu mitään tietoja näkyviin. Tilannekuva UNA hakee tietoja useasta eri järjestelmästä ja Kanta-arkistosta samaan aikaan. Se on osoittautunut käytössä toimivaksi varajärjestelmäksi varsinaiselle potilastietojärjestelmälle.

Proaktiivista yhteistyötä monen toimijan verkostoissa

Monivuotisen hankkeen aikana emme ole keskittyneet vain oman osuutemme toimittamiseen ja sopimusvelvollisuuksien täyttämiseen, vaan olemme auttaneet asiakasta huomaamaan haasteita ja mahdollisuuksia myös oman “hiekkalaatikkomme” ulkopuolelta.

“Odotimme osaavaa ja aktiivista toimittajaa ja odotuksemme ovat täyttyneet hyvin. Asiointi Cinian kanssa on ollut helppoa ja luontevaa. Cinia osaa toimia myös muiden osapuolien kanssa rakentavasti monitoimittajaympäristössä”, Kasteenpohja sanoo. 

Tällä hetkellä jatkokehitämme ja parannamme Tilannekuva UNAa edelleen. Lisäksi käynnistämme uusien sovellusten, kuten asiakassuunnitelman toteutusta. Roolimme on jatkossa yhä suurempi eri UNA-sovellusten korkean käytettävyyden ja yhtenäisen käyttökokemuksen varmistamisessa. 

“Odotamme, että yhteistyö jatkuu ja tuottaa uusia sote-ammattilaisen arkea helpottavia ratkaisuja”, UNA Oy:n Kasteenpohja päättää.


Tutustu sote-ohjelmistoratkaisuihin

Sinua voisi kiinnostaa