8.11.2021 12:59

Toiminnanohjausjärjestelmä laajenee Sydänsairaalan tarpeiden tahtiin

Kardio-järjestelmä on Cinian ja Sydänsairaalan (TAYS Sydänkeskus Oy) vuosia jatkuneen yhteistyön tulos. Se on hyvä esimerkki tiiviistä kumppanuudesta ja terveydenhuollon ohjelmistoratkaisusta, joka on täydentynyt vaihe vaiheelta. Jotta järjestelmä palvelee loppukäyttäjiään, sen takana on oltava laajaa ymmärrystä käyttäjien tarpeista ja koko terveydenhuollon toimialasta.

Yhteistyö alkoi laaturekisteristä

Kardio rakennettiin alun perin kardiologian sekä sydän- ja rintaelinkirurgian laadun seurantaa ja raportointia varten. Se otettiin käyttöön ensin Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä marraskuussa 2012, ja pian myös Satakunnan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiireissä sekä OYS-ERVA -alueen sairaaloissa.

Sydäntietojärjestelmään ryhdyttiin tuolloin keräämään potilastietoa täydentävää tietoa, jota edelleen käytetään hoitopäätösten tueksi ja tieteelliseen tutkimukseen. Samalla järjestelmä mahdollisti mm. lakisääteisen röntgenlaitteiden säteilymäärien seurannan sekä tahdistinkorttien tulostamisen potilaille. Erillisenä sovelluksena rakennettiin myös Sydänsairaalan etäkonsultointipalvelu, joka säästää ylimääräisiä sairaalakäyntejä.

Jo Kardio-ratkaisun ensimmäinen vaihe korvasi kolme elinkaarensa päässä ollutta vanhaa järjestelmää, joiden tietosisältö tuotiin uuteen järjestelmään. Toteutuksessa huomioitiin alkumetreistä asti tietoturvaan ja potilastietojen käsittelyyn liittyvät korkeat vaatimukset.

Toiminnanohjausjärjestelmä sykkii Cinian avulla

Vuosia jatkuneen kumppanuuden aikana Sydänsairaalan laaturekisteri on laajentunut kokonaiseksi toiminnanohjausjärjestelmäksi. Tänä päivänä Kardio mahdollistaa esimerkiksi:

Cinian toteuttamat ratkaisut auttavat käyttämään terveydenhuollon resursseja viisaasti ja sujuvoittavat potilaiden hoitopolkuja.

Lue myös: TAYSin digitaalinen haavarekisteri mahdollistaa nykyaikaisen potilastyön

Lähtökohtina käytännöllisyys ja tehokkuus

Aiemmin Sydänsairaala oli käyttänyt eri tarkoituksiin muita ohjelmistotuotteita. Niiden käytettävyys ja toimintavarmuus ei kuitenkaan riittänyt tämän päivän vaatimuksiin. Kardion tavoitteena oli alusta asti tuoda selkeyttä ja tehokkuutta lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan työskentelyyn. Tiedon syöttäminen vain yhteen järjestelmään on käytännöllistä ja nopeaa. Sen vuoksi oli luontevaa kasvattaa Kardiosta entistä laaja-alaisempi.

Kardion avulla eri käyttäjäryhmille tarjotaan monipuolisesti graafisia raportteja, joita on helppo hyödyntää raportoinnissa sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille. Kardio myös integroituu tarvittavan datan keräämiseksi muihin tietojärjestelmiin sekä mahdollistaa tietojen viemisen ulos järjestelmästä tarkempia analyysejä varten.

Lue myös: Erikoissairaanhoidon toiminnanohjausjärjestelmä turvallisesti pilvestä

 

Tutustu terveydenhuollon ohjelmistoratkaisuihin