VR siirtyi Cinian avulla SD-WAN-verkkoratkaisuun

VR liikuttaa vuositasolla massiivisen määrän rahtia ja matkustajia niin raideverkkoa kuin maanteitäkin pitkin. Suomen rataverkko on suurimmaksi osaksi (90 %) yksiraiteista ja samoja ratoja käyttää niin matkustaja- kuin tavaraliikennekin. Raideverkon yhteiskäyttö on iso etu VR-konsernille, mutta aikataulujen ja reittien yhteensovittaminen on iso urakka, joka edellyttää muun muassa toimivia ja luotettavia tietoliikenneyhteyksiä.

VR aloitti vuonna 2019 kunnianhimoisen IT-kentän uudistushankkeen. Tavoitteet olivat korkealla kun vanhan tilalle haluttiin kustannustehokkain, modernein ja yksinkertaisin. Cinia oli vahvasti mukana muutoksessa siirryttäessä vanhasta ympäristöstä uuteen.

Tavoitteena kustannustehokas ja toimiva verkkoympäristö

Pasi Louko, Senior Netwok Architect, vastasi VR-konsernin uuden verkkoympäristön arkkitehtuurista. Uudistuksen keskeinen tavoite oli kustannustehokkuus. 

"Täysin uuden verkkoympäristön rakentaminen osoittautui aika nopeasti ainoaksi mahdolliseksi ratkaisuksi. VR:n verkkoympäristö on kasvanut vuosikymmenten varrella eikä aina niin suunnitelmallisesti. Uusia laitteita on lisätty tarpeen mukaan ja kokonaisuus on kärsinyt. Näkymä omaan järjestelmään oli huono ja hallinta vaati paljon manuaalista työtä", Louko kuvaa alkutilannetta. 

Järjestelmän arkkitehtuurin suunnittelun jälkeen Louko rakensi uuden keskitetyn verkon yhteyspisteen. Tämän jälkeen yhteistyössä Cinian kanssa käynnistettiin mittava muutosprojekti.

Muutosprojektissa Cinia vastasi SD-WAN-reitittimien asennuksista ja yhteyksien siirrosta ja käyttöönotosta uuteen keskitettyyn alustaan. Rinnalla siirrettiin uuteen konesaliin myös asiakkaan vanhan keskitetyn yhteyspisteen kriittisiä palveluita, kuten WLAN-kontrollerit, konesali- ja pilviyhteyksiä, palomuuri sekä internetpalvelut. 

Siirto sujui kokonaisuudessaan hyvin, vaikka matkan varrelle mahtui myös yllättäviä haasteita. Ongelmat kuitenkin ratkottiin niiden ilmetessä ja uudistustoimenpiteet saatiin toteutettua hyvällä lopputuloksella.

- Ad hoc -tilanteet saatiin hoidettua sujuvasti Cinian kanssa, Louko kiittelee. 

Jatkossa Cinia vastaa järjestelmän valvonnasta, ylläpidosta ja kentällä tapahtuvasta viankorjauksesta. Cinia myös tuottaa VR:n kokonaisuuteen kriittisen verkon osuuden kuten esimerkiksi yhteydet pääkonttorille.
 

SD-WAN on nopea ja joustava ratkaisu

Työn tuloksena on standardoitu ja tarkasti määritelty selkeä verkkoratkaisu. SD-WAN-teknologian (Software Defined Networks) kautta VR on Cinian avulla luonut helposti hallittavan kokonaisuuden, joka tuo toimintaan joustavuutta ja kustannustehokkuutta. SD-WAN-teknologian avulla verkkoa voidaan ylläpitää ohjelmistopohjaisesti ja provisioida palveluja helposti. Nyt mittavatkin muutokset on mahdollista tehdä tunneissa päivien sijaan. 

"SD-WAN ei sinällään ole uutta teknologiaa, mutta viime aikoina sen suosio Suomessa on kasvanut ja implementointitavat sekä -tekniikat ovat lisääntyneet", Pasi Louko täsmentää.

Tutustu Cinian tietoverkkoratkaisuihin