Kriittisiä järjestelmiä ja digitaalisia palveluita Tampereelta

Cinian ohjelmistoratkaisuyksikkö toteuttaa räätälöityjä ohjelmistoratkaisuja ja digitaalisia palveluita niin yksityiselle kuin julkisellekin sektorille. Tampereen toimipisteen erityisosaamisalueena ovat erityisesti teollisuuden sekä terveydenhuollon sovellukset.


Jukka Hornborg Tampereen toimipisteellä

Mikä on kriittinen järjestelmä?

Jukka Hornborg on toiminut pitkään Tampereen toimipisteen liiketoimintajohtajana. Kysyimme häneltä hieman tarkemmin toimipisteen projekteista ja tekemisestä. Jukka kertoo, että Tampereella ohjelmistoja tehdään ammattilaiskäyttäjille, esimerkiksi lääkäreille sekä teollisuuden, liikenteen ja logistiikan ammattilaisille.

Toteuttamamme ohjelmistot ja palvelut ovat tilaajien liiketoiminnalle tai ammattilaisten työskentelylle kriittisiä, ja ne voivat olla tärkeitä myös koko kansantaloudelle”, Jukka kertoo. Esimerkiksi hän nostaa UNA-projektin, jossa luodaan tulevaisuuden työkaluja lääkäreille ja hoitajille. Projektissa tuotetaan tiedonhallintaratkaisua, joka kerää vanhoista sote-järjestelmistä pirstaleista tietoa, ja koostaa sen maakunnissa ja julkisella sektorilla sektorilla toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia hyödyttävään muotoon. ”Palvelun täytyy toimia niin hyvin, että se helpottaa ammattilaisten työtä sen sijaan, että se hidastaisi sitä tai esimerkiksi vaarantaisi potilasturvallisuuden”, Jukka kertoo.

Toinen hyvä esimerkki on Suomen Erillisverkkojen tilaama digitaalinen KEKO-alusta, jonka toteuttamiseen Jukka kertoo johtamansa Tampereen toimipisteen myös osallistuneen. ”KEKO-projekti on hyvä esimerkki kriittisestä järjestelmästä. Järjestelmän merkitys yhteiskunnassa korostuu, kun tulee vaikka hirmumyrsky, massiviinen sähkökatko tai esimerkiksi jokin pandemia. Tällöin viranomaisjärjestelmän on toimittava luotettavasti ja varmasti”, Jukka toteaa.

Käytössä nykyaikaiset teknologiat

Kysyimme Jukalta, millaisilla teknologioita Tampereella käytetään. Hän kertoo, että projektit toteutetaan pääasiassa web-pohjaisina palveluina, joissa hyödynnetään paljon Open source -kirjastoja. ”Perusperiaatteena on, että projekteihin valikoituu sellaisia teknologioita, jotka täyttävät tekijätiimin toiveet, sopivat heidän osaamisprofiiliinsa ja tietenkin projektin luonteeseen sekä asiakkaan toiveisiin. Viime aikoina tämä on tarkoittanut, että monissa projekteissa back end on toteutettu Javalla ja front end Reactilla ja Javascriptillä”, Jukka kertoo. Viime vuosina front end -puolella on ollut käytössä enemmän vaihtoehtoja kuin back end -puolella, jossa valinnat ovat painottuneet vahvasti Spring Boot + Java -kombinaation käyttöön. Jukka kuitenkin arvioi, että back end -puolella Javan rinnalle ovat nousemassa esimerkiksi NodeJS, Go sekä funktionaaliset kielet, kuten Clojure.

Tampereen projektien back end ja front end -teknologiat vuonna 2019

Tiimin toiveiden mukaan projekteissa kokeillaan välillä myös uusia, nousevia teknologioita. Jukan mukaan tämä on hyvä asia, sillä se mahdollistaa kehittäjille uuden oppimisen sekä osaamisen kehittämisen mielekkäällä tavalla. ”Toki Cinialla osaamistaan pääsee kehittämään myös esimerkiksi alan konferensseissa ja koulutuksissa”, muistuttaa Jukka. Lisäksi tietoa ja osaamista jaetaan cinialaisten kesken erilaisissa tech-illoissa sekä tapahtumissa yli toimipisterajojen.

Tampereen vahvuudet

Jukan mukaan Cinian Tampereen toimipisteen suurin vahvuus on se, että porukka koostuu erittäin kovista osaajista ja osaaminen kohdistuu laajasti monenlaisiin teknologioihin. Kukaan ei jää ongelmia kohdatessaan yksin vaan tukea ja apua sparrailuun on aina tarjolla. Tästä syystä Tampereen toimisto on nuorille kehittäjälupauksille erittäin hyvä paikka kasvaa. Kokeneillekin tekijöille on kuitenkin aina tarjolla vertaistukea ja mahdollisuuksia kehittää osaamistaan.

Tekemisen korkean tason lisäksi Jukka kertoo, että yksi keskeinen vahvuus Tampereella on se, että henkilöstöllä on vahva tahto selvittää myös vaikeita tilanteita ja mennä eteenpäin. ”Mahdollisiin ristiriitatilanteisiin reagoidaan rivakasti ja ne ratkotaan yhdessä. Henkilöstöllä on valmius ottaa vastuuta ja muuttaa toimintaansa, jotta erilaiset ihmiset ja tarpeet saadaan huomioitua”, Jukka toteaa.

Parasta tekemisessä Jukan mukaan ovat onnistumiset monissa asiakkuuksissa. Tampereella on hyvä tiimihenki ja asenne tekemistä kohtaan on kohdallaan. Lisäksi Cinialla yleisesti keskeisenä arvona on, että työ- ja vapaa-aika pidetään erillään. ”Pyrimme olemaan tarkkoja siinä, että töitä ei tule liikaa ja että työkuorma pysyy kohtuullisena”, Jukka kertoo. ”Jos tämän kanssa tulee ongelmia, haluamme reagoida nopeasti. Joskus työn imuun uppoutuneita asiantuntijoita pitää jopa vähän toppuutella. Lopulta hyvin voiva henkilöstö on paras tae myös tyytyväisille asiakkaille”, Jukka päättää.

Jukan siirtyessä Cinialla toisiin tehtäviin, haetaan nyt Tampereen toimipisteelle uutta vetäjää. Haemme myös jatkuvasti uusia asiantuntijoita projekteihimme. Haluatko olla mukana luomassa menestystarinan seuraavaa lukua? Katso avoimet paikkamme: https://www.cinia.fi/toihin-cinialle.html

--

Ilona Lapinkylä
Competence & Culture Specialist, Cinian Ohjelmistoratkaisut