28.2.2022 15:04

Venäjän sotatoimet Ukrainassa - vaikutus Cinian toimintaan

Toistaiseksi Venäjän sotatoimilla ei ole välittömiä vaikutuksia Cinian toimintaan tai asiakkaille tuotettaviin palveluihin. Cinia huomioi omassa toiminnassaan kansallisen kehotuksen korotettuun kyberturvallisuuden seurantaan ja on korottanut omaa valmiuttaan.

Cinia seuraa kansainvälistä tilannetta erittäin tarkasti ja on sitoutunut noudattamaan ja toimimaan kansallisten ohjeiden mukaisesti. Cinia seuraa kriisin ja viranomaisohjeiden kehittymistä ja on valmiudessa reagoimaan muuttuviin tilanteisiin korotetulla valmiudella.

Toiminnan ja henkilöstön turvallisuus sekä tarjottavien palveluiden luotettavuus ovat Cinialle tärkeä prioriteetti.

Toistaiseksi Venäjän sotatoimilla Ukrainassa ei ole välittömiä vaikutuksia Cinian toimintaan, Cinian asiakkaille tuotettaviin palveluihin tai tarjottaviin asiakasyhteyksiin.

Cinia noudattaa kansallisia ja EU:n päättämiä pakote- ja liiketoiminnan rajoitustoimia. Itsenäisiä tai omia rajoitustoimia Cinia ei toteuta ilman viranomaisten pyyntöä; mahdolliset toimialaamme koskevat pakote- ja rajoitustoimet suunnitellaan viranomaisten toimesta kansainvälinen kokonaisuus huomioiden.

Cinia on myös huomioinut kansallisen kehotuksen korotettuun kyberturvallisuuden seurantaan: jännittynyt turvallisuuspoliittinen tilanne kasvattaa Suomen kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvan kybervaikuttamisen uhkaa ja Cinia on korottanut valmiuttaan kyberturvallisuuden seurannassa.


Lisätiedot:
Henri Kronlund, Chief Revenue Officer, Cinia Oy, puh. +358 50 494 4455, henri.kronlund(at)cinia.fi