KYBERTURVALLISUUS

Kyberturva on erottamaton osa Cinian palveluja ja toimintaa

Kyberturvallisuus on erottamaton osa Cinian tuottamia palveluja ja yhtiön toimintaa. Ciniassa kyberturvallisuus ei ole mikään erillinen, irrallinen toiminto vaan laaja-alaisesta turvallisesta tekemisestä muodostuva kokonaisuus. Cinialle kyberturvallisuus on sekä ”business” että ”enabler”. Kyberturvallisuus on keskeinen osa Cinian palveluiden laatua ja asiakaslupausta.

Näiden verkkosivujen kautta Cinia haluaa olla mukana rakentamassa entistä kyberturvallisempaa maailmaa. Jaamme sen käsityksen, että kybertuvallisuus on verkottunutta yhteistoimintaa, jossa keskinäisellä tietojen vaihdolla ja kommunikoinnilla on keskeinen merkitys.

Verkkosivujemme avulla pyrimme lisäämään kyberturvallisuuteen liittyvää tietoa, keskustelua ja ajatusten vaihtoa. Tavoitteemme on julkaista sivuilla yhtiön omien sekä ulkopuolisten alan asiantuntijoiden kirjoituksia ja mielipiteitä. Toivomme verkkosivujen lukijoilta myös aktiivista kommentointia julkaistuihin kirjoituksiin.

Lisätietoja
 

Anssi Kärkkäinen
Johtaja, Palvelu- ja kyberturvallisuusyksikkö
+358 50 5441 294
etunimi.sukunimi@cinia.fi

 


Rami Laitila
Information and Security Specialist
+358  40 7032 665
etunimi.sukunimi@cinia.fi

Lue lisää blogista

KYBERRISKIT EIVÄT PIDÄ KESÄLOMAA

Kesälomien jälkeen on jälleen aika luoda katsaus kyberympäristöön ja siellä alati syntyviin uusiin ilmiöihin, innovaatioihin ja… turvallisuusuhkiin. Digitaalisessa turvallisuudessa maali – tai oikeammin maalit – ovat jatkuvassa liikkeessä ja konvergenssikehityksessä. Tietoa tästä kehityksestä on saatavilla lukuisista eri lähteistä aivan kyberinfoähkyyn saakka. Mutta mikä itselle ja omalle yhtiöllemme on juuri nyt oleellista? Lue lisää blogista.