Tilaa uutiskirjeemme
Tilaa uutiskirjeemme

KYBERTURVALLISUUS

Kyberturva on erottamaton osa Cinian palveluja ja toimintaa

Kyberturvallisuus on erottamaton osa Cinian tuottamia palveluja ja yhtiön toimintaa. Ciniassa kyberturvallisuus ei ole mikään erillinen, irrallinen toiminto vaan laaja-alaisesta turvallisesta tekemisestä muodostuva kokonaisuus. Cinialle kyberturvallisuus on sekä ”business” että ”enabler”. Kyberturvallisuus on keskeinen osa Cinian palveluiden laatua ja asiakaslupausta.

Näiden verkkosivujen kautta Cinia haluaa olla mukana rakentamassa entistä kyberturvallisempaa maailmaa. Jaamme sen käsityksen, että kybertuvallisuus on verkottunutta yhteistoimintaa, jossa keskinäisellä tietojen vaihdolla ja kommunikoinnilla on keskeinen merkitys.

Verkkosivujemme avulla pyrimme lisäämään kyberturvallisuuteen liittyvää tietoa, keskustelua ja ajatusten vaihtoa. Tavoitteemme on julkaista sivuilla yhtiön omien sekä ulkopuolisten alan asiantuntijoiden kirjoituksia ja mielipiteitä. Toivomme verkkosivujen lukijoilta myös aktiivista kommentointia julkaistuihin kirjoituksiin.

CINIAN KYBERTURVALLISUUSNEUVOSTON TOIMINTA

Cinia perusti huhtikuussa 2015 Kyberturvallisuusneuvoston, johon on kutsuttu jäseniksi yrityksen ulkopuolelta suomalaisia alan huippuosaajia. Tällä hetkellä (maaliskuu 2018) asiantuntijoina toimivat PwC:stä johtaja Jani Arnell, Wärtsilän turvallisuusjohtaja Rauno Hammarberg, valtiovarainministeriöstä tietohallintoneuvos Aku Hilve, SSH Communications Security:stä johtaja Jorma Mellin sekä F-Securesta johtaja Jyrki Tulokas.

Neuvoston toiminnan avulla Cinia pyrkii varmistamaan, että yhtiön johdon ymmärrys kyberympäristön kehityksestä pysyy oikeana ja että näin Cinia pystyy varmistamaan oman verkkonsa sekä tuottamiensa palveluiden turvallisuuden. Samalla Cinia haluaa myös edistää kotimaista ja kansainvälistä keskustelua kyberturvallisuuden kehittämiseksi.

Kyberturvallisuusneuvosto kokoontuu kolmesta neljään kertaa vuodessa. Neuvosto toimii ensisijaisesti Cinia johdon neuvonantajana, joten sen työhön osallistuvat Cinian hallituksen ja konsernijohtoryhmän jäsenet. Neuvoston puheenjohtajana toimii Cinian toimitusjohtaja Ari-Jussi Knaapila ja pääsihteerinä turvallisuus- ja tietohallintojohtaja Pertti Hyvärinen.