KYBERTURVALLISUUS

Kyberturva on erottamaton osa Cinian palveluja ja toimintaa

Kyberturvallisuus on erottamaton osa Cinian tuottamia palveluja ja yhtiön toimintaa. Ciniassa kyberturvallisuus ei ole mikään erillinen, irrallinen toiminto vaan laaja-alaisesta turvallisesta tekemisestä muodostuva kokonaisuus. Cinialle kyberturvallisuus on sekä ”business” että ”enabler”. Kyberturvallisuus on keskeinen osa Cinian palveluiden laatua ja asiakaslupausta.

Näiden verkkosivujen kautta Cinia haluaa olla mukana rakentamassa entistä kyberturvallisempaa maailmaa. Jaamme sen käsityksen, että kybertuvallisuus on verkottunutta yhteistoimintaa, jossa keskinäisellä tietojen vaihdolla ja kommunikoinnilla on keskeinen merkitys.

Verkkosivujemme avulla pyrimme lisäämään kyberturvallisuuteen liittyvää tietoa, keskustelua ja ajatusten vaihtoa. Tavoitteemme on julkaista sivuilla yhtiön omien sekä ulkopuolisten alan asiantuntijoiden kirjoituksia ja mielipiteitä. Toivomme verkkosivujen lukijoilta myös aktiivista kommentointia julkaistuihin kirjoituksiin.

CINIAN KYBERTURVALLISUUSNEUVOSTON TOIMINTA

Cinia perusti huhtikuussa 2015 Kyberturvallisuusneuvoston, johon on kutsuttu jäseniksi yrityksen ulkopuolelta suomalaisia alan huippuosaajia. Tällä hetkellä asiantuntijoina toimivat PwC:stä johtaja Jani Arnell, Wärtsilän turvallisuusjohtaja Rauno Hammarberg, valtiovarainministeriöstä tietohallintoneuvos Aku Hilve sekä SSH Communications Security:stä johtaja Jorma Mellin.

Neuvoston toiminnan avulla Cinia pyrkii varmistamaan, että yhtiön johdon ymmärrys kyberympäristön kehityksestä pysyy oikeana ja että näin Cinia pystyy varmistamaan oman verkkonsa sekä tuottamiensa palveluiden turvallisuuden. Samalla Cinia haluaa myös edistää kotimaista ja kansainvälistä keskustelua kyberturvallisuuden kehittämiseksi.

Kyberturvallisuusneuvosto kokoontuu kolmesta neljään kertaa vuodessa. Neuvosto toimii ensisijaisesti Cinia johdon neuvonantajana, joten sen työhön osallistuvat Cinian hallituksen ja konsernijohtoryhmän jäsenet. Neuvoston puheenjohtajana toimii Cinian toimitusjohtaja Ari-Jussi Knaapila ja pääsihteerinä turvallisuus- ja tietohallintojohtaja Pertti Hyvärinen.

TUTUSTU MYÖS

Cinian turvallisuuspolitiikkaan

Cinian tietoturvapolitiikka

Cinialle yritysturvallisuustodistus

LUE LISÄÄ AIHEESTA

Cinia on Finnish Information Security Clusterin jäsen

KATSO MYÖS

Enisa

Viestintävirasto – Kyberturvallisuus

Lisätietoja

Ari-Jussi Knaapila
Toimitusjohtaja
 +358 50 2179 

Pertti Hyvärinen
Tietohallinto- ja turvallisuusjohtaja
+358 40 0377 359

etunimi.sukunimi@cinia.fi

Lue lisää blogista

KYBERRISKIT EIVÄT PIDÄ KESÄLOMAA

Kesälomien jälkeen on jälleen aika luoda katsaus kyberympäristöön ja siellä alati syntyviin uusiin ilmiöihin, innovaatioihin ja… turvallisuusuhkiin. Digitaalisessa turvallisuudessa maali – tai oikeammin maalit – ovat jatkuvassa liikkeessä ja konvergenssikehityksessä. Tietoa tästä kehityksestä on saatavilla lukuisista eri lähteistä aivan kyberinfoähkyyn saakka. Mutta mikä itselle ja omalle yhtiöllemme on juuri nyt oleellista? Lue lisää blogista.